We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Türkiye'nin mülteci gerçeği

2 0 0
28.08.2021

Son günlerde ana gündem maddemiz “mülteciler”.

Herkesin/kesimin kendine göre bir fikri var ve konuşuyor ama her zamanki gibi bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olanların sayısı bir hayli fazla.

Öncelikle “mülteci” ile “sığınmacı” arasındaki farkı anlamak lazım.

Mülteci, sığınmak amacıyla bir ülkeye gelenlere denir.

Sığınmacı ise başka bir ülkeye iltica etmek üzere ikinci bir ülkeye sığınanlara deniyor.

Türkiye (son 6 yılda değişmediyse) Avrupa’dan gelenler dışında mülteci kabul etmiyor.

Avrupa’dan mülteci kabul etmesinin sebebi de 2. Dünya Savaşında Avrupa’dan kaça çoğunluğu Yahudi olanları kabul etmek içindi.

Bugün ülkemizde olan (vatandaşlık almamış) yabancıların tamamı “sığınmacı” statüsündedirler. Yani geçici olarak ülkemizde ikamet etmelerine müsaade ediliyor.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 14. Maddesine göre: “Herkesin başka ülkelerde sığınma talep etme ve sığınma hakkı vardır.”

1951 tarihli Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin BM Sözleşmesi ve 1967 Protokolü,Mültecilerin zulüm görme riski altına girebilecekleri ülkelere geri gönderilmesini yasaklar.

Türkiye, imza attığı yukarıdaki uluslararası antlaşmalar sebebiyle (kaçak yolla bile girse) ülkeye ayak basmış hiçbir mülteciyi yasal olarak geri gönderemez.

Nitekim 2013 yılında çıkan “Yabancılar ve Uluslararası Kanun” 4. Maddesi şöyle der:

Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla........

© Düşünce Mektebi


Get it on Google Play