We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Her-kes-leş-mek

6 0 0
28.08.2021

Kulluk yürüyüşümüzde sanıyorum, yozlaşma alanlarından biri de; herkesleşmektir…

Toplumsal zemin bizi herkesleştirmek için bütün imkân ve fırsatlarını kullanıyor…

Herkes gibi düşüneceksin, herkes gibi davranacaksın, herkes gibi üreteceksin, herkes gibi tepki vereceksin, herkes gibi tutum takınacaksın…

Herkesten daha akıllı, daha güçlü, daha bilgili, daha becerikli olamayacağına göre sana düşen herkese ayak uydurmaktır, deniliyor… Denilmekle de kalmıyor dayatılıyor…

Herkes herkese uyacak, yaşamın değişmez kuralı oluveriyor…

‘’Herkes’’i tek referans görmek, meşruiyetin yegâne adresi bilmek genel kabul görüyor…

Sadece bireyler değil, kurumlar, yapılar, aileler hızla herkesleşiyor… Herkesleşen kitleler hızla çoğalıyor…

Önce en yakınlarımız bize baskı yapıyor… Aile baskısı… Mahalle baskısı… Çevre baskısı…

‘’Herkesten ayrı yaşanmaz…’’ Gerçekçi olmak lazımmış… Realite bunu gerektiriyor… Rasyonel olmanın mantığı böyle imiş…

Sonuçta herkes gibi yaşayanların kendilerine has bir duruşları kalmıyor… Herkes gibi yaşayanların yargıları, yorumları, yapıları, yürüyüşleri doğal olarak yaygın ve egemen anlayışa göre olmaya başlıyor…

Herkesin........

© Düşünce Mektebi


Get it on Google Play