We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Üç defa izin istemek

2 0 0
28.08.2021

Bağlam, okuma farklarını ortaya çıkarıp gidermelidir. Bilindiği gibi anlama ve beraberinde gelen tefsir/tevil çabaları beşeri yorumlama faaliyetleridir. Böyle olunca bu çabayı gösteren kişilerin indî tercihleri bazen fazlalık bazen de eksiklik olarak metne yansır. Bundan kaçınmak neredeyse imkânsızdır. Zaten meal bilindiği gibi orijinal metnin en yakın karşılığıdır. Yani hiçbir zaman metin ile meal veya eser ile yorum birbirinin tıpkısı/aynısı ya da tam karşılığı olmaz. Ve kutsal bir metni te’vil ederken yorumcuyu asıl rahatlatan taraf da burasıdır. Çünkü hata yapma ihtimali her zaman kendisinde saklı kalır. (1)

Nur suresinin 58. ayeti bu hususta iyi bir örnek oluşturur. Ayet, kendi içinde günün üç vaktinden bahseder. Fakat ayete bazı meallerde şu anlam verilir: “Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunan köle cariye veya hizmetçilerinizle, içinizden ergenlik çağına erişmemiş olanlar, (odanıza girebilmek için) sizden üç defa izin istesinler. Sabah namazından önce, öğle sıcağının bastırdığı vakit elbisenizi çıkarıp koyduğunuzda ve bir de, yatsı namazından sonra…) Bunlar, sizin çıplak bulunabileceğiniz üç vakittir. Bunun dışındaki vakitlerde, sizin yanınıza girip çıkmalarında gerek size gerekse onlara bir günah yoktur. Allah ayetleri size işte böyle açıklar. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.” (2)

Anne-babanın odasına girerken izin istenmesi hakkında Kurtubî, bu ayetten hareketle bir ilim adamının “Kur’an-ı Kerîm’de kölelerle, çocuklar hakkında varit olan bu buyrukla yüce Allah, üç defa izin istemeyi kastetmiştir ki bu da Rasulullah (sav)’ın herkes hakkında varit olan umumî sünnetidir.” dediğinden bahseder. Ardından İbn Abdi’1-Berr’in “Bu ilim adamının bu kabilden söylediklerinin her ne kadar açıklanabilir bir tarafı varsa da kendisinin istidlal ettiği şekilde bu ayetin tefsirinde ilim adamlarının yaptıkları açıklamalar arasında bilinen böyle bir görüş yoktur. İlim adamlarının çoğunluğunun ‘üç defa’ buyruğu hakkında söylediklerinden kasıt, üç vakitte izin alsınlar şeklinde olduğudur.” dediğini nakleder. Kurtubî’nin daha sonra yaptığı açıklamalar da bu yöndedir. (3)

Ayette “Sabah namazından önce, öğle sıcağının bastırdığı vakit elbisenizi çıkarıp koyduğunuzda ve bir de, yatsı namazından sonra”........

© Düşünce Mektebi


Get it on Google Play