We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Namazın dimağda canlı tuttuğu öğütler

3 0 0
20.08.2021

Namaz, insanı aşırılıklardan uzak tuttuğu gibi hatırlanması ve uyulması gereken ilkleri de kişinin zihninde canlı tutar. Birkaç örnek vermek gerekirse;

Fâtiha suresinin namaz içinde her rekâtta sürekli tekrarlanmasının hikmeti, içeriği ile ilgilidir. Sure, Allah’a hamd etmeyi sadece ona kulluk etmekle; Rahmân ve Rahîm olmasını yalnızca ondan yardım istemekle; hesap günü sahibi olmasını da doğru yolda gitme talebiyle ilişkilendirir.

Buna göre herkesin hamd etmesi, yani Allah’tan başkasına kulluk etmeyerek özgürleşmesi; sadece ondan yardım isteyecek bir konumu yakalayarak rahmetinden üstüne düşen payı alması ve hesap verebilmek adına adaletin her yerde geçerli olmasını istemesi gerekir.

Kişi her rekâta Fâtiha suresiyle başlayarak herkes için özgürlük eşitlik ve adalet ister. Dolayısıyla müminler, bütün âlem Allah’a hamd edinceye, herkes onun rahmetinden faydalanıncaya ve adalet her yerde geçerli oluncaya kadar üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeye bu giriş suresiyle âdeta söz verir. Bu şekilde sure, kişinin bilip gördüğü bütün âlemi kuşatan bir mükellefiyet oluşturur. Ardından kişi seçtiği konu itibariyle istediği sureyi okuyabilir.

Her rekâtta bu hatırlatma, müslümanların zihnini ve kalbini dile getirdiği talepler sadedinde canlı tutmaya matuftur.

Ve........

© Düşünce Mektebi


Get it on Google Play