We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İsrail'in bitmeyen oyunları

5 0 0
06.03.2019

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İngilizlerin manda yönetimine terk ettiği Filistin, BM’nin Genel Kurulunda 29 Mayıs 1947 tarihinde aldığı bir kararla Filistin’i Yahudilerle Müslümanlar arasında bölmüştü. İngiltere 14 Mayıs 1948 tarihinde Filistin’i terk edince Siyonist İsrail kurulmuştu. Bu tarihten sonra ne Filistin ne de çevresindeki ülkelerde yaşayan halklar hiçbir zaman rahat yüzü görmedi.

İsrail’in bu bölgedeki temel politikasını izlediğimizde şu üç hususu eş zamanlı yürüttüğünü görüyoruz.

Birincisi, Bölgedeki kukla rejimlerinin niteliksiz yapısının sürmesini sağlıyor. Çünkü halkıyla sürekli problemli olan rejimleri İsrail oyunlarıyla daha rahat yönlendiriyor. Bunun en somut örneği Mısır’daki Sisi yönetimidir.

İkincisi, bu devletlerin birbiriyle olan ilişkilerine baktığımızda sürekli aralarında anlaşmazlıklar vardır. Mısır ile Sudan arasında Halayib Üçgeninde, Fas ile Cezayir arasında Batı Sahra bölgesinde, Suudi-Katar krizi, Suudi-İran çekişmesi, Suriye’de, Libya’da Yemen’de zaten devlet kalmadı ki ilişkileri olsun. İsrail, tüm bu ülkelerin her biri için ayrı ayrı politik oyunlar geliştirerek bu anlaşmazlıkların........

© Düşünce Mektebi