We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı

4 0 0
26.12.2018

ABD’nin Suriye’de çekilme kararı birçok ülkede şaşkınlığa neden oldu. Bize göre ABD’nin bu açıklaması son derece gerçekçiydi ve şaşıracak bir şey yoktu. ABD’nin dış politikasını ana hatlarıyla takip eden herkes bilir ki, ABD dünyadaki gücünü korumak istiyor. ABD dünyadaki gücünü korumak istiyorsa bu bölgenin en önemli ülkesiyle çatışarak yapamaz. Burada şu gerçeği hatırlatmakta fayda vardır, ABD’nin dünyadaki gücü sadece sahip olduğu silahlarla değil kurduğu diplomatik ilişkilerledir.

Küresel çapta siyaset yapan devletlerin dış politikalarını incelediğimizde iki hususa özel önem verdiklerini görürüz. Birincisi, coğrafya, ikincisi ise, coğrafya ile siyaset arasındaki köprüyü kuran devlet veya devletlerdir. Bunun literatürdeki karşılığı ise, jeopolitiktir.

Bu tespit çerçevesinde düşündüğümüzde üç tane kıtanın kesiştiği Ortadoğu coğrafyası ve bu coğrafyanın en önemli ülkesi olan Türkiye oldukça önemli bir devlettir. Küresel çapta siyaset yapan ABD’nin Suriye’den çekilme........

© Düşünce Mektebi