We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Karabağ'ın Yeni Bahçıvanı: Rus Barış Gücü

1 0 0
12.09.2021

Ermeni halkı seçimlerde yeniden “Paşinyan” dedi. Batı eksenli politika geliştiren Paşinyan’ın işbu politikadan vazgeçmeyeceği anlaşılıyor. Her ne kadar Rusya’ya dönük ılımlı mesajlar vermiş olsa da Ermenistan’ın Batı yolcusu olmadığını söylemek imkânsızdır. Ermenistan’ın Batı’ya eklemlenmesi sürecinin tamamlandığını görmek Paşinyan’a nasip olmayabilir. Ancak bu sürecin geri dönüşü olmayacak şekilde hızla ilerlediği aşikârdır.

Putin’in ise ellerinden kayıp giden bir Ermenistan gerçeğini görmediğini söylemek naif bir yaklaşım olur. Binaen Putin’in böyle bir gerçekliğe eşzamanlı olarak çalışan strateji geliştirmediğini düşünmek de yanlış olur. Gelecekte Ermenistan tıpkı Gürcistan gibi Batıcı tutum sergilerse, Rusya’nın Güney Kafkasya’da “beyin ölümü” gerçekleşebilir. Azerbaycan’ın 1993 senesinden itibaren denge politikası izlediği, ne Batıcı ne Rusyacı hem Batıcı hem Rusyacı stratejisiyle hiçbir zaman Moskova’yı “gönülden memnun etmediği” ise bir gerçektir. Ayrıca Azerbaycan’ın Türkiye’yle teoride olan kardeşliğini son yıllarda pratikte de tescil ettirmesi (örneğin Şuşa Beyannamesi) Moskova’nın canını epey sıkmıştır. Başka deyişle Azerbaycan Rusya’nın Güney Kafkasya’da varlığını sürdürebilecek “liman” değildir.

Gürcistan’ı, Azerbaycan’ı ve akabinde Ermenistan’ı kaybetmek Rusya’nın hem Kafkasya hem de Orta Asya politikalarını olumsuz derecede etkiler. Durum böyle olunca, Putin’in herhangi bir önlem almadığını; Moskova’nın Ermenistan’ın Batı yolculuğuna eşzamanlı olacak bir strateji geliştirmediğini düşünmek, Rus siyasetini anlamamak olur. Peki, nedir Rusya’nın yeni Karabağ stratejisi?

10 Kasım 2020 tarihli ateşkes anlaşmasıyla birlikte Rusya, “barış gücü” adı altında de-jure Azerbaycan’a ait olan yaklaşık 3.000 km2’lik araziye yerleşmiş oldu. Söz konusu 3.000 km2’lik arazinin tüm kontrolü Rusya’nın elindedir. Ateşkes anlaşması, Rus barış gücünün bu bölgede yaşayan Ermeni sivillerinin hayatlarını güvence altına alacağını, yaşanabilecek herhangi bir olumsuz durumu bertaraf edeceğini beyan eder. Rus barış gücünün yenilenebilir beş yıllık süre boyunca bölgede........

© Düşünce Mektebi


Get it on Google Play