We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Yeniden yapılandırma ve uygulama

5 1 0
20.09.2021

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’un Seri No: 2021/1 sayılı İç Genelgesinde yer alan açıklamalardan; söz konusu kanundan yararlanmak isteyen mükellefl erin bağlı oldukları her bir vergi dairesine yazılı olarak doğrudan veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Ayrıca, 7326 sayılı Kanun’un ikinci maddesi hükmünden yararlanma arzusunda olan borçluların başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye. gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabilecekleri (1) seri no.lu “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun” genel tebliğinde de açıklanmıştır.

Diğer taraftan, kanun hükmünden yararlanmak isteyen borçluların yeniden yapılandırmada aşağıda belirtilen hususlara da dikkat etmeleri gerekmektedir. Şöyle ki;

1) Tutuklu veya hükümlü olan mükellefl erin Kanundan yararlanmaya ilişkin dilekçelerinin ceza infaz kurumu kayıtlarına alındığı tarihin başvuru tarihi olarak esas alınması, bu tarihin belli olmaması durumunda ceza infaz kurumunun ilgili dilekçeyi vergi dairesine göndermesine ilişkin yazı tarihinin esas alınması gerekmektedir.

2) Yurt dışında bulunan mükellefl erin faks yoluyla Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu başvuruları kabul edilecek ve mükellefl er tarafından istenilmesi halinde ödeme tabloları faks yoluyla gönderilebilecektir. Ancak, bu mükellefl erin Kanun hükümlerinden yararlandıkları borçları ile ilgili davalarının bulunması durumunda bu davalarından vazgeçtiklerine dair dilekçeyi yazılı olarak göndermeleri icap etmektedir.

3) 7326 sayılı Kanunun 2’nci maddesi hükmünden yararlanmak isteyen borçluların, bağlı oldukları vergi dairesi dışındaki vergi dairelerine başvuruda bulunmaları durumunda bu başvuruları alan ilgili vergi dairelerinin alınan başvuru........

© Dünya


Get it on Google Play