We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Öğüt veren değil, örnek olacak insana ihtiyaç var

17 3 9
11.11.2021

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26’ncı Taraflar Konferansı’ndaki (COP26) konuşmasına durum tespiti ile girdi:

-İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında alınan kararların, atılacak somut adımların, ortak evimiz dünya için son derece kritik hale geldiği bir dönemden geçiyoruz.

Doğal kaynakları, dünyayı koruyacak adımların atılmaması halinde daha büyük bir belirsizliğe sürüklenmenin söz konusu olacağını belirtti:

- Dünyanın dört bir yanında yaşanan ve her gün farklı türüyle karşılaştığımız afetler bunun en somut göstergesidir.

Akdeniz Havzasına dikkat çekti:

-Bu havzada yer alan ülkemizde her geçen yıl sıklığı ve şiddeti artan sel, heyelan, orman yangınları gibi afetlere maruz kalıyoruz, canlarımızı yitiriyoruz.

Türkiye’nin TBMM’nin oybirliğiyle aldığı kararla Paris Anlaşması’na taraf olduğunu bildirdi:

-Hemen akabinde de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, “2053 net sıfır emisyon hedefi ile yeşil kalkınma vizyonumuzu” dünyaya ilan etti.

Bu vizyon çerçevesinde Bakanlığın adına “İklim Değişikliği”nin eklendiğini aktardı:

-Bakanlığımızda kurduğumuz İklim Değişikliği Başkanlığımızla, iklim kriziyle mücadelemizde daha etkin strateji ve politikalar geliştireceğimiz yeni bir döneme girdik. İklim değişikliğine yönelik politika, hedef ve düzenlemelerin yer aldığı İklim Kanunu’nu hazırlıyoruz.

Türkiye’nin “İklim Değişikliği Stratejisini ve Ulusal Katkı Beyanını” 2053 hedefleriyle güncelleyeceklerini kaydetti:

-Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum için gereken eylem planını devreye aldık. “Emisyon Ticaret Sistemi” altyapısını oluşturuyoruz.

Türkiye’nin son 5 yılda ağaçlandırma........

© Dünya


Get it on Google Play