We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Dünyada enerji krizi ve enflasyon!

10 3 5
07.10.2021

Pandeminin ekonomilerde sebep olduğu tahribat ve buna karşı alınan iktisadi önlemler başta ABD olmak üzere Dünya piyasalarını zaten oldukça tehlikeli seviyelere taşımış bulunuyordu. 2008 krizinde olduğu gibi piyasalar bir kez daha aşırı gevşek para politikalarıyla desteklenmek zorunda kalınmıştı. 12 sene önce alınmaya başlayan olağandışı tedbirler henüz geri çekilemeden yeni tedbirler devreye girmel zorunda kalındı. Nitekim faizlerin sıfır seviyelerinde tutulması ve tahvil alım programlarına devam edilmesiyle birlikte devreye sokulan doğrudan maddi desteğe yönelik maliye politikaları tedbirleri sayesinde ekonomilerde oluşabilecek hasarlar bir kez daha bertaraf edildi (olaya daha kötümser bakanlar açısından ise “ertelendi”).

Öte yandan, bugüne kadar ekonomi tarihinde görülmemiş büyüklükteki destekleyici para ve maliye tedbirlerinin piyasaları tamamen suni bir şekilde ayakta tuttuğu son günlerde giderek daha çok konuşulan bir olgu haline de gelmişti. Hatta, değerlemelerin çok yükseldiği bu piyasalarda oynaklığın son dönemlerde artmasıyla birlikte her satış dönemi acaba “ayı piyasası” başlıyor mu sorularını gündeme getirdi. İşte böyle “hassas” bir dönemde bir de enerji krizi ortaya çıktı.

Krizin ana sebebi olarak Avrupa ülkelerinin enerji üretiminde karbon salınımını kısıtlayıcı enerji politikalarını devreye almasıyla birlikte oluşan arz-talep dengesizlikleri gösteriliyor. Özellikle........

© Dünya


Get it on Google Play