We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Büyüme neden refaha yansımıyor?

6 3 137
26.08.2021

Bugünlerde ekonomistler arasında genel bir kanı “evet, bu sene çift haneli büyüme oranlarını bile görebiliriz, ancak bu büyüme hanehalkının gelirlerine yansıyan bir büyüme değil” gibi bir görüş hakim. Şahsen ben de aynı görüşleri paylaşıyorum. Ancak, bu görüşün arkasında cevap verilmesi gereken bir soru da var: Nihayetinde bir ekonominin sağlığı ile ilgili en önemli gösterge Milli Gelir, veya daha doğru ifadeyle GSMH’dir. Hükümetler vatandaşların refahını artırmak için milli gelir oranını artırmaya çalışır. Refah artışı kişi başına GSYH artışı ile ölçülür. Diğer ülkelerle kıyaslamalar genellikle bu ölçütler üzerinden yapılır, vs. vs. Peki, biz 2. çeyrekte yüzde 20’nin, tüm sene genelinde de yüzde 10’un üzerinde bir oranla büyüyecek olmamıza rağmen, bu büyüme neden hanehalklarına yansımıyor? Hatta yansımadığı gibi, kime sorsanız alım gücünün 3-4 sene öncesine göre çok düştüğünü söyleyecektir. Burada çelişkili bir durum olduğu muhakkak.

Elimizde henüz 2. çeyrek büyüme verileri yok. Bu veriler 1 Eylül günü açıklanacak. Ancak, 2. Çeyrek üretim artışının yüzde 41.1 gibi çok yüksek bir rakamda gerçekleşmiş olduğunu biliyoruz. Sanayi üretim artışı ile milli hasıla büyümesi arasında çok yakın bir korelasyon olduğunu da biliyoruz. Önceki verilere göre yapılan analizlerde bu çeyrekte büyüme hızının yüzde 27’ye kadar ulaşması söz konusu. (Mamafih, ben büyüme oranının........

© Dünya


Get it on Google Play