We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kulüpler finansal krizden çıkamıyor!

4 2 1
04.10.2021

Futbol kulüplerinin 31/5/2021 itibariyle finansal tabloları kısa bir süre önce açıklandı. Açıklanan finansal tablolar, futbol kulüplerimiz cephesinde bir değişme olmadığını bize söylüyor. Maalesef finansal sorunlar kulüplerimiz için kronikleşmiş bir sorun haline gelmiş durumda. Bugünkü eko-finansal sistem kulüplerin bu batklıktan çıkmasına çok izin vermiyor. Bir yandan geçmişten gelen kötü yönetim kaynaklı sorunlar, diğer taraftan ülke ekonomisinin içinde yaşadığı makro ekonomik olumsuzluklar ve pandemik sıkıntılar, kulüplerimizi iyice köşeye sıkıştırmış vaziyette. Ve en kötüsü de kaybolmuş finansal dengelerini tekrar dengeye getirebilecek, sağlıklı ve sürdürülebilir bir mali yapıya sahip olmalarını sağlayacak bir ümit ışığının bulunmayışı.

Biz dört büyük kulüp özelinde Türk futbolunun içinde bulunduğu duruma bir bakalım.

Dört kulübün 31/05/2020/-31/05/2021 dönemine ilişkin özet verilerine ilişkin analizimize geçersek, aşağıdaki olumsuzluk ve yetersizliklerle karşılaşıyoruz.

Aşağıdaki tablodan da görülebileceği üzere, dört kulübün toplam gelirleri 2.190 milyon TL’ye ulaşırken, toplam borçları 5,5 katı bir büyüklüğe, yani 12 milyar 64 milyon TL’ye ulaşmış durumda. Kulüp başına ortalama tutarlara bakıldığında ise; kulüp başına ortalama gelir 548 milyon TL olarak gerçekleşirken, kulüp başına ortalama borç ise 3 milyar 16 milyon TL olmuş.

1 milyar 265 milyon TL net dönem zararı yapan kulüplerin, birikimli zararları ise 5 milyar 111 milyon TL’ye yükselmiş görünüyor. Bir diğer ifadeyle, kulüplerin birikmiş zararları, gelirlerinin 2,3 katına ulaşıyor. Kulüp başına ortalama birikimli zarar ise 1 milyar 278 milyon TL seviyesinde.

Gelir yaratmakta zorlanan kulüpler giderlerini karşılayabilmek ve finansal yükümlülükleri yerine getirebilmek için yoğun kredi kullanımına yönelmişler. Gelir ve giderler arasındaki aleyhteki fark, kulüpleri yeni kaynak arayışına itiyor. Bu da genellikle bankacılık kesiminden sağlanan kredilerle gerçekleştiriliyor. Ne var ki, burada da deniz bitt. Zira, kulüp borçları ikinci kez yapılandırılmış durumda.

Tablo:1 DÖRT KULÜBÜN GENEL FİNANSAL........

© Dünya


Get it on Google Play