We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Patent değerlemelerinin mali sonuçları

10 2 0
24.09.2021

İlhami GÜNEŞ

Emekli İzmir Fikri Haklar Hukuk Mahkemesi Hakimi, Avukat

Dünya bundan yüz yıl öncesine göre çok daha hızlı bir dönüşüm içinde olup bilgi ve özellikle nitelikli teknik bilgi ile çerçevesini çizen, koruyan Fikri mülkiyet hakları önem kazanmış bulunmaktadır. Firmalar artık Ar-Ge için daha fazla rakamlarla yatırım yapmaktadır ve günümüz işletmelerinde, patent, ticari marka, telif hakkı vb. gibi fikri ve sına mülkiyet haklarının değeri öne çıkmış bulunmaktadır. Bunun sonucu olarak, bu varlıkların, özellikle patent tescillerinin değerlenmesi, hem patent ve münhasır lisans sahipleri hem de kamu veya ilgili üçüncü kişiler açısından kritik konular haline gelmiş bulunmaktadır. Patentlerin değerinin biçilmesinde çeşitli yöntemler bulunmakta olup, diğer sınai haklar gibi patentlerin değerleri de sahipleri ve kullanıcıları açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bunlardan mali sonuçlar ise patent veya sair sınai hak değerlerinin işletmenin toplam değerine olan katkısıdır. Patentin yarattığı ve yasa ile desteklenen meşru tekel hakkı kullanıcı işletmenin pazar avantajını somutlaştırmakta, ileriye dönük satışlara ilişkin analiz ve projeksiyon yapılmasını sağlamaktadır. Günümüzde işletmelerin başarısı, bilgi üretmelerine, üretilen bilgiyi ele geçirmelerine ve bunları etkin şekilde kullanmalarına bağlıdır. Bu nedenle, artık işletme varlıklarının bileşimi maddi olmayan varlıklar lehine değişim göstermiş, sürdürebilir büyüme sağlamak ve rekabet üstünlüklerini sürdürmek isteyen işletmeler maddi olmayan varlıklara önemli tutarda yatırım yapmaya başlamışlardır. Buna bağlı olarak işletmelerin sahip oldukları gayri maddi varlıkların değerlemesinin muhasebesi, raporlanması da önem kazanmış bulunmaktadır. Patentler SMK 82 ila 145 maddeler arasında düzenlenmiş olup yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulanabilir buluşlara patent verilmektedir. ABD’de en sık kullanılan yöntemin Endüstri standardı yöntemi ve yüzde 25 kuralı yöntemi olduğu belirtilmektedir[1].

I. Patent değerlemenin işlevleri ve değere katkı yapacak etkenler

A. Patent Değerleme Raporlarının İşlevleri

Patentlerin değerlemesi şirket birleşme ve kazanımları gibi durumlar dahil olmak üzere, özellikle vergilendirme ve patente tecavüz davalarında önemlidir. Ancak uygulamada değerlemenin somut sonuçlarının lisans sözleşmelerinin hazırlanmasında kendini gösterdiğini görmekteyiz.

Patent değerlemesi doğrudan ya da dolaylı olarak işletmenin gelecek performansı hakkında yargılarda bulunulmasını sağlar. Neredeyse tüm patent değerleme yöntemleri gelecek hakkında yapılan tahminleri kullanır. Her ne kadar belirsizlikten kaçılamasa da spekülasyon veya öngörüler yapmak, gelecekte alınacak kararlarda işletmeye yardımcı olmaktadır. Patent değerlemesini kimin yaptığı ve değerlemenin kim için ve ne amaçla yapıldığı çok önemlidir. Patent değerlemesi için seçilecek yöntem, bu faktörlere bağlı olarak........

© Dünya


Get it on Google Play