We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Limited şirket ortaklığından ayrılma yolları  

9 0 0
20.09.2021

Dr. Soner Altaş

Ülkemizde en çok rağbet edilen ticaret şirketi türü limited şirkettir. Özellikle birden fazla ortağa sahip limited şirketlerde ortaklar arasındaki geçimsizlikler şirket içi huzuru bozmakta, bu durum da şirketin ticari faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Oysa, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu tek kişilik limited şirkete izin verdiğinden, ortakları arasında sorun yaşanan limited şirketlerde, ilişkiler daha fazla zedelenmeden ve şirketin varlığı tehlikeye düşürülmeden, yasanın tanıdığı muhtelif çözüm yollarına başvurulması mümkündür.

Örneğin, limited şirket ortağı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile tanınan yasal imkanlardan faydalanarak, şirket ile arasındaki hukukî ilişkiyi kendi iradesiyle sonlandırabilir. Şirket sözleşmesi uyarınca çıkma hakkının kullanımı........

© Dünya


Get it on Google Play