We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İşverenlerin aşı olmayan çalışanlardan PCR testi talep edebileceği duyurusuna dair değerlendirmeler

10 0 0
18.09.2021

Özgür Güner/ Ortak

Av. Eylül Bengisu Gümüş

Av. Hande Solak

Av. Burak Batı

Moral & Partners Hukuk Bürosu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (Bakanlık) İş Yerlerinde COVID-19 Tedbirleri başlıklı duyurusu (Duyuru) 3 Eylül 2021 tarihinde Bakanlık internet adresinde yayımlanmıştır.

Duyuru ne getiriyor?

Duyuru ile işverenlerin, COVID-19 aşısı tamamlanmamış çalışanlarını yazılı olarak ayrıca bilgilendirmesi; bilgilendirme sonrasında aşı olmayan çalışanlar bakımından kesin COVID-19 tanısı konulması durumunun iş ve sosyal güvenlik mevzuatı açısından olası sonuçlarının çalışanlara bildirilmesi istenmektedir.

Duyuru kapsamında işverenlerin COVID-19 aşısı olmayan çalışanlarından 6 Eylül 2021 tarihi itibariyle zorunlu olarak haftada bir kez PCR testi yaptırmalarını isteyebileceği ve söz konusu test sonuçlarının gerekli işlemler yapılmak üzere iş yerinde kayıt altında tutulacağı düzenlenmektedir.

Değerlendirmelerimiz

Duyurunun içerik itibariyle birçok soruya yanıt vermediği görülmektedir. İleride sorun haline geleceği açık olan bu sorulardan bir kısmı ve kanımızca en önemlileri aşağıda ele alınmaktadır.

1. PCR testi masrafını kim karşılayacak?

PCR testi masrafının işveren tarafından mı, çalışan tarafından mı karşılanacağı Duyuruda belirtilmemiştir.

İSG önlemlerini alma yükümlülüğü çerçevesinde PCR test masrafının işveren tarafından karşılanması gerektiği düşünülebilirse de; PCR testinin aşı olan çalışanlar yönünden bir zorunluluk olmaması karşısında PCR masrafının işverene yüklenmesinin bu aşamada mümkün olmayacağı, uygulamada da az sayıda işveren haricinde PCR test masraflarının karşılanmayacağı kanaatindeyiz.

Çalışanın önünde iki tercih bulunmaktadır, (i) aşı olmak, (ii) aşı olmayıp PCR testi yaptırmak. Çalışanın aşı olduğu durumda PCR testi aranmayacağı açıktır. İşveren tarafından PCR testi aranmasına dair bir karar alınırsa, aşı olmayan çalışanın PCR testi olup olmama konusundaki tercihi önem kazanacaktır. Çalışan aşı olmamayı tercih ediyorsa, ÇSGB duyurusu kapsamında -ücretsiz sunulan aşıyı yaptırmayarak- PCR testi yaptırmayı da tercih etmiş olacaktır. Bu nedenle PCR test masraflarının da çalışan tarafından karşılanması gerektiği kanaatindeyiz.

Diğer taraftan, çalışanların PCR testi yaptırıp yaptırmayacağına dair işletmesel kararın işveren tarafından alınacağının, Bakanlık yazısında testin yaptırılmasına işveren tarafından karar verileceğinin belirtildiği yönünde görüşler de mevcuttur. Bu görüşe göre, PCR testi aranmasının 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında bir İSG önlemi olarak İşveren tarafından alınması gereken bir önlem olduğu ve PCR test masraflarının da işveren tarafından karşılanması gerekeceği değerlendirilmektedir.

2. Aşı olmamayı tercih eden çalışanın Covid-19’a yakalanması halinde, duyuruda belirtilen İş ve Sosyal Güvenlik mevzuatı açısından sonuçlar nelerdir?

Konu, uzun süredir ülkemizin gündemini meşgul etmesine rağmen, TBMM tarafından konunun sonuçları ile birlikte ele alındığı kanun düzenlemesi yapılmaması karşısında, bu sorunun yanıtlarının ileride yargı yoluyla verilebileceğini düşünüyoruz.

PCR testi zorunluluğunun duyuru yerine kanun ile getirilmesinin doğru yol olduğu, kanun iptal edilmedikçe çalışanların da bu düzenlemeye -kanuni düzenleme hakkında yürütmenin........

© Dünya


Get it on Google Play