We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fiyat denetimleri

6 0 1
18.09.2021

Zafer ÖZCİVAN

Ekonomist

Uzun yıllardan bu yana tartışma konusu olan fiyatların sürekli yükselişine çözüm arayışları devam ediyor. Hükümet, son aldığı kararla fahiş fiyatların önüne geçileceği hakkında kesin kararını açıkladı. Ancak çeşitli sektörlerdeki girdi maliyetleri, üretim ve zirai konularda yaşanan ekonomik zorluklar, satış sürecinde yaşanan olumsuzluklar vd. gibi etkenlerin de konu üzerinde etkili olduğu unutulmamalıdır.

Olaya bu bağlamda baktığımızda; İlk olarak sanayide hammaddeden ürün elde etmek için birçok aşama gerçekleşmektedir. Ülkemizde hammadde fiyatları genellikle döviz bazında uygulanmakta, döviz kurlarının yükselmesiyle birlikte hammadde fiyatları da yükselmektedir. Diğer taraftan sermaye güçlüğü içinde bulunan üretim işletmeleri, kredi kullanmak durumunda kaldıkları için pahalı olan hammadde fiyatlarına bir de kredi maliyetleri eklenmektedir. Tabii ki olay sadece hammadde fiyatları ile tekil değildir. Sürekli artan işçilik ücretleri, akaryakıt zamlarından doğan nakliye bedelleri, lojistik maliyetleri, kira giderleri sanayicinin işini zorlaştırmaktadır.

Bir ülkenin ekonomide güveni ancak üretimin arttırılmasıyla mümkündür. İhracatın artması, işsizliğin önlenmesi, döviz rezervlerinin yükselmesi, devletin vergi gelirlerinin çoğalması, uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzün artması, millî gelirimizin yükselmesi gibi birçok faktör üretim artışı ile sağlanabilir. Dolayısıyla fiyatların düşmesi, ancak girdi maliyetlerinin azaltılmasıyla mümkündür. Girdi maliyetlerini düşürmeden nasıl ve ne........

© Dünya


Get it on Google Play