We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Emlakçı (taşınmaz simsarlığı) ücreti

16 0 6
18.09.2021

Prof. Dr. Nurettin BİLİCİ

Av. Serdar ÖDEN

Taşınmaz simsarlığı sözleşmeleri ülkemizde her gün alım satım/kiralama yapan binlerce insanı ilgilendirmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nun (TBK: RG 4.2.2011) 520. maddesinde düzenlenen taşınmaz simsarlığı sözleşmesi, vekâlet sözleşmesinin özel bir türüdür. Kanundaki tanıma göre simsar, taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkanını sağlamaktadır.

Simsarın ücrete hak kazanıp kazanmadığı, kazanmışsa ücreti hangi tarafın ödeyeceği ve ne kadar ödeyeceği gibi konularda uygulamada birçok sorunla karşılaşılmaktadır. Bu sorunlara çözüm getirilmesi de düşünülerek 2018 yılında Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik (TTHY) kabul edilmiştir. (RG 5.6.2018)

Simsarlık sözleşmenin ardından simsar, sözleşme kurulduğu takdirde ücrete hak kazanır. Yani kiralama gerçekleşmişse kira sözleşmesi imzalandığında, satış gerçekleşmişse satış sözleşmesi yapıldığında ücrete hak kazanır.

Kanuna göre simsarlık sözleşmesinin yazılı olarak yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Sözleşmenin yazılı olarak yapılmasından kasıt, sözleşmede tarafların imzasının bulunmasıdır. Yasadaki bu zorunluluk geçerlilik koşuludur. Yargıtay kararlarında da mülk sahibinin yakınları veya yetkili olmayan temsilcileri tarafından kendilerine yetki verildiği yönündeki beyanlarla atılan imzaların varlığı halinde sözleşmenin kurulmamış sayılacağı, simsarın ücrete hak kazanamayacağı belirtilmektedir.

Sözleşmenin içermesi gereken hususlar yönetmeliğin (TTHY) 15. maddesinde açıklanmıştır:

- m. 15/c) …verilecek hizmetler ve hizmet bedelleri.

- m. 15/d) (istenirse) …toplam hizmet bedelini aşmamak koşuluyla tarafların sözleşmeden cayması durumunda ödenecek cayma bedeli ve sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi halinde........

© Dünya


Get it on Google Play