We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

7326 sayılı Yasa’da matrah artırımı ve kaçakçılık suçları

6 1 0
18.09.2021

Av. Dr. Ebubekir BAŞEL

SENATO HUKUK

7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5. maddesinde “Matrah ve Vergi Artırımı” başlığında mükelleflerin 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında (yıllarına ilişkin) beyan ettikleri; gelir vergisi, kurumlar vergisi, gelir ve kurumlar stopaj vergisi ve katma değer vergisi matrahlarını artırarak, belirtilen süre ve şekilde ödemeleri koşuluna bağlı olarak bu vergi türlerinden vergi incelemesine ve cezalı vergi tarhiyatına muhatap olmamaları yönünde düzenleme yapılmıştır.

Bu Kanundaki matrah artırımı hükümlerinin, 7143 sayılı Kanun’la benzer ve fakat daha eski af kanunlarında yer alan matrah artırımları düzenlemelerinden biraz farklılık taşıdığını belirtmekte fayda vardır. 7326 sayılı Kanun’da, matrah artırımı talebi vergi incelemeleri ve tarhiyat açısından mutlak bir koruma sağlamamakta, mutlak koruma için matrah artırımına göre ödenmesi gereken vergilerin kanuna uygun şekil, süre ve şartlarda ödenmesi gerekmektedir. Aksi halde matrah artırımı geçersiz olur ve ilgili yıllar vergi idaresince incelenebilir.

Matrah artırımına ilişkin düzenlemelerin kaçakçılık fillerini kapsayıp kapsamadığı ve ne gibi bir incelememe koruması sağladığı tartışma konusudur. Bu konuya açıklık getirmeden önce kaçakçılık fiillerinin neler olduğuna göz atalım.

VUK’un 359. maddesinin A fıkrasında, vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklanma ve ibraz mecburiyeti bulunan; defter ve kayıtlarda hesap ve muhasebe hileleri yapmak, gerçek olmayan veya kayda konu işlemlerle ilgisi bulunmayan kişiler adına hesap açmak veya defterlere kaydı gereken hesap ve işlemleri vergi matrahının azalması sonucunu doğuracak şekilde tamamen veya kısmen başka defter, belge veya diğer kayıt ortamlarına kaydetmek, defter, kayıt ve belgeleri tahrif etmek,........

© Dünya


Get it on Google Play