We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şule Mene, Ar-Ge’ye verdiği önemle katma değer yaratıyor

7 1 1
30.06.2022

Teknoloji, bilim ve Ar-Ge faaliyetlerinin küresel ölçekte her şeye yön verdiği bir dönemden geçiyoruz. Bilgiyi elinde bulunduran ve bunu kalkınma amacı olarak kullanan ülkeler, ekonomik anlamda da gücü elinde bulunduruyor. Rekabet koşullarının her geçen gün daha da zorlaştığı günümüzde, ülkelerin rekabet güçlerini artırabilmelerinin tek yolu; yüksek teknolojiye sahip, Ar-Ge çalışmalarına dayanan, katma değeri yüksek ve inovatif ürünler üretmekten geçiyor. Türkiye’nin sanayi alanında dışa bağımlılığını azaltması da kendi teknolojisini üretmek ve Ar-Ge yatırımlarını artırması ile mümkün. Çünkü gelinen noktada Ar-Ge yatırımı yapmayan ülkelerin dışa bağımlılığının giderek artmasının kaçınılmaz bir hal aldığını görüyoruz.

Yazıma Henry Ford’un bir sözü ile devam etmek istiyorum: “Hiçbir şey zor değildir, yalnız onu ufak parçalara bölmesini bilelim.” Ford’un bu sözü tam da Türkiye'nin alanında uluslararası hale gelmiş tek klinik araştırma merkezinin CEO'su ve sahibi olan Dr. Şule Mene için söylenmiş sanki. Mene, durmadan, yılmadan ve çok çalışarak ufak parçaları bir araya getirerek hiçbir şeyin zor olmayacağını ve inanarak yola çıkılan her hayalin dünya çapında........

© Dünya


Get it on Google Play