We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Halit Sezgin’in penceresinden Bandırma

6 2 1
23.09.2021

Ticaret Borsalarının işlevsel olduğu yerlerde üretici bu kurumların yararlarını anlamış durumda. Örgütlü, kurallı ve düzenli işleyişe dayalı istikrar borsaların temel görevi. Yasal ve resmi işleyiş kamunun ortak gücünün desteğini arkasında buluyor. Birbirine komşu il ve ilçelerde borsanın işlevsel olmadığı yerde üreticinin “kayıpları” konusunda farkındalık artıyor. Borsadaki fiyat dalgalanmalarının, borsa işlemlerinin doğası gereği olduğunu çoğu üretici içselleştirmiş durumda. Özellikle Karacabey, Kemalpaşa, Bandırma, Gönen, Manyas ve Biga’yı kapsayan havzada üreticinin eğitim düzeyinin yükselmesi borsaların kurum olarak daha iyi kavranmasını ve anlaşılmasını hızlandırıyor. Ülkemizin bu mümbit topraklarında olup bitenleri birinci ağızdan öğrenmek için Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin’in kapısını çaldık. Edirne’den sonra Güney Marmara Havzası’nda gelişmeleri yerine izlemeye ve gözlemeye çalıştık.

Halit Sezgin, ticaret borsası yönetim kurulu başkanları arasında uzun yılların deneyim ve birikimine sahip başkanlardan biri. Sadece Bandırma Ticaret Borsası’nda değil TOBB bünyesinde çeşitli ihtisas birimlerinde de görev alıyor. Birikimlerini yerelden ülke ölçeğine taşıyanlar arasında. Gözlemleri ve değerlendirmeleri üretimin geliştirilmesi açısından önemli.

Halit başkandan öncelikle Bandırma Ticaret Borsası’nın bugünü hakkında bir değerlendirme yapmasını istiyoruz: “‘Dünyada mekan’ tanımlamasından başlayalım: Bizim borsamızın 110 bin metre karelik bir yerleşim alanına sahip. Toplamda 32 bin metre kare kapalı alanımız var. Yeteri kadar lisanslı depoya sahibiz, ihtiyaç olursa yenilerini ekleyeceğiz. Borsamızın idari hizmetleri, eğitim yapılan salonları ve işlem yapılan mekanları da yeterli… Sadece yapıları oluşturmak da yetinmiyoruz… İşlemleri herkese açık elektronik ortamda yapıyoruz, bunun için gerekli donanıma da sahibiz. Üreticinin yapılan işlemlerin her türlü verisine ve bilgisine erişmesinin önünü açıyoruz. Bandırma Ticaret Borsası’nın yapı bakımından yeterliliği olduğu kadar, işlevlerini yerine getirmesinin araç-gereç ve işini bilen insan kaynağı açısından da yeterliliğe sahip olduğunu söylemeliyiz. Bu iddiamız zaten herkesin gözü önünde olanı anlatıyor; üreticiye sorulduğunda bizi teyit edecektir” diyor.

Bandırma Ticaret Borsası’nın işlemleri ve hizmet kalitesi bakımından ülkemizin ilk on borsası arasında olduğunu söylüyor Başkan Halit Sezgin. Ülkemizde........

© Dünya


Get it on Google Play