We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Seçilmiş özelgeler

8 1 3
17.06.2022

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin verildiği değil bütün mükellefler için aynı sonuçları doğuruyor. Bu nedenle özelgeler oldukça önemli ve izlenmesi gereken kaynaklar.

Gelir İdaresince verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman bu köşede yer vermeye çalışıyorum.

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine Gelir İdaresinin internet sitesinden ulaşmak mümkün.

Değerli konut vergisi gider olarak dikkate alınabilir mi?

(21.03.2022 tarih ve 313046 sayılı özelge)

Kira geliri elde etmek amacıyla iktisap edilen mesken nitelikli taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi uyarınca bina, arazi, gider, istihlak, damga, belediye vergileri, harçlar ve kaydiyeler gibi ayni vergiler kapsamında olduğundan, aktife kayıtlı söz konusu taşınmazlar için ödenen değerli konut vergisi tutarlarının kurum kazancınızın tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

Covid-19 nedeniyle alınan hibe destek tutarları ticari kazanca dahil edilerek vergilendirilir mi?

(18.05.2022 tarih ve 52472 sayılı özelge)

Lokanta ve restorant hizmetleri faaliyetinde bulunan kuruma, faaliyetle ilgili olarak Yiyecek ve İçecek Hizmetlerinde Bulunan İşletmelerin Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkındaki Tebliğ kapsamında Ticaret Bakanlığı’nca verilen ciro kaybı desteği tutarının ticari kazanca dahil........

© Dünya


Get it on Google Play