We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nakit sermaye artışı faiz indiriminde tartışmalı 10 konuda son durum

9 1 10
08.06.2022

Sermaye şirketlerinin nakit sermaye artırımlarında faiz indirimi olanağı sağlayan düzenlemeyle ilgili çok sayıda makale yazdım. Uygulama zorluğu veya ihtilaf yaratan çok konu var. Bu konularda yeni gelişmeler gördükçe son durumu yazamaya çalışıyorum. İşte tartışmalı 10 konuda kısa bir son durum özeti.

Yasa gereği, nakit sermaye artırımında faiz indirimi esas olarak, ticaret siciline tescil edilmiş olan, ödenmiş sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları üzerinden hesaplanıyor. Bu hüküm, nominal sermayeye eklenen tutarı indirime esas aldığından, emisyon primi tutarı üzerinden faiz indirimi mümkün gözükmüyor.

Konunun benim de katıldığım teknik boyutu bu. Ancak bazı uygulamacılar ve vergi hukukçuları emisyon primi tutarı üzerinden faiz indirimi yapılabileceği görüşünde. Konu yargıya da intikal etmiş. Bölge İdare Mahkemesi, emisyon primi tutarı üzerinden faiz indirimi yapılamayacağına karar vermiş. (İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nin 11.11.2019 tarih ve E: 2019/1017 K:2019/2799 sayılı kararı)

Gelir İdaresi, ortaklara olan borcun sermayeye eklenmesi halinde faiz indirimini kabul etmiyor. İdare, ortaklara borcun sermayeye eklenmesini, bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleşen sermaye artışı olarak niteliyor ve bu gerekçeyle konuya olumsuz bakıyor. (12.01.2018 tarih ve 2836 sayılı özelge)

Konuyla ilgili tespit edebildiğim bir yargı kararı var, Mahkeme İdare gibi düşünmüyor. Kararda, sermaye artırımının tescil edildiği tarihten önce ortak tarafından şirkete verilen borcun sermayeye eklenmesi yoluyla yapılan sermaye artırımının, bilanço içi kalemlerin birbiri içinde mahsubu şeklinde gerçekleştirilen sermaye artışı olarak değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve nakit sermaye artırımı olarak kanunda öngörülen indirimden yararlandırılması gerektiği belirtiliyor. (Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin 08.11.2017 tarih ve E: 2017/1362 K: 2017/1898 sayılı kararı)

Kişisel düşüncemi de söyleyeyim. Yargı kararında olduğu gibi, ortaklara nakden verilen borcun sermayeye eklenmesinden kaynaklanan sermaye artışında, faiz indiriminden yararlanmaya yasal bir engel olmadığını düşünüyorum.

Gelir İdaresinin, bu konuda bildiğim bir özelgesi yok. İhtirazi kayıtla verilen bir beyannameyi kabul etmediğine göre, sermaye artışından gelen nakitle ortağa/ilişkili kişiye olan borcun ödenmesinde faiz indiriminden yararlanılıp yararlanılamayacağı görüşünde olduğu söylenebilir. İdarenin ortağa/ilişkili kişiye borcun sermayeye eklenmesini teşvik kapsamında görmediği dikkate alınırsa, sorulsa, özünde aynı işlem gibi görüp bu soruya da olumsuz cevap........

© Dünya


Get it on Google Play