We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kurumlar vergisi beyanına ilişkin son notlar

3 1 4
20.04.2022

Kurumlar vergisi beyan döneminin sonuna fazla zaman kalmadı. Uzun bayram tatilini de dikkate alırsak, önümüzdeki hafta sonuna kadar beyannamelerin büyük ölçüde hazır hale getirilmesi gerekiyor. Nisan başında da bir makalede bazı konulara dikkat çekmiştim ama son düzlükte kısa kısa bazı hatırlatmalar yapmak istedim. Yoğun çalışma gündemi içinde atlanmaması gereken konulardan öne çıkan bazılarını aşağıda listelemeye çalıştım.

26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la, vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan vergi indiriminin koşullarında değişiklik yapılarak; ikmalen veya re’sen yapılmış ve kesinleşmiş bir tarhiyat bulunmaması koşulu vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibariyle sınırlandırıldı, indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılda haklarında tarhiyat yapılmamış olması koşulu, yapılan tarhiyatın kesinleşmesine bağlandı, ayrıca söz konusu süre içinde kesinleşen tarhiyatın indirim sınırının % 1’inden az olması durumunda indirim koşullarının ihlal edilmemiş sayılması öngörüldü.

Bu değişiklikler, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girdi. Değişiklikler önemli, koşulların sağlanıp sağlanmadığına, yeni düzenleme kapsamında bir kere daha bakılmalı.

26 Ekim 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7338 sayılı Kanun’la, nakdi sermaye artışında faiz indirimi uygulamasında, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısım için ek avantaj sağlandı. Yeni düzenlemeye göre, P olan indirim oranı, yurt dışı kaynaklı sermaye için u oldu.

Düzenleme 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi. Yeni dönemde madde kapsamında sermaye artışı yapıldıysa, avantajlı indirim oranı........

© Dünya


Get it on Google Play