We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

OSB’lerin yeni patronu mülki idare olacak

16 19 1
27.09.2021

Sanayiciler yapılması planlanan düzenlemelerin birçoğundan memnun kalırken, taslak metinde OSB’lerin özerkliğini sorgular nitelikte olduğu düşünülen birkaç madde tepkiyle karşılandı. En dikkat çekeni tüm OSB yönetimlerinin yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetilecek olması.

DÜNYA, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı ‘4562 sayılı OSB Kanunu’nda yapılması planlanan başlıca değişiklikler’ taslak ve gerekçe çalışmasına ulaştı. Bakanlık 27 madde ve 4 ek madde ile 18 geçici maddenin büyük kısmı üzerinde çalışıyor.

Konu Türkiye genelinde kurulu bulunan 326 OSB’yi yakından ilgilendiriyor. Sanayiciler yapılması planlanan düzenlemelerin birçoğundan memnun kalırken, taslak metinde OSB’lerin özerkliğini sorgular nitelikte olduğu düşünülen birkaç madde tepkiyle karşılandı.

Bunlar arasında en dikkat çekeni tüm OSB yönetimlerinin yeniden il mülki idare amiri başkanlığında oluşturulacak müteşebbis heyetler ile yönetilecek olması.

4562 Sayılı OSB Kanunu’nun taslak metnine eklenen geçici 18’inci maddesine göre genel kurul aşamasına geçmiş olan OSB’lerde ilgili maddenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 3 ay içinde genel kurul yapılarak müteşebbis heyet oluşturulacak. Katılımcılar kendi aralarından yapı kullanma izni almış olan en az 8 asıl 8 yedek en fazla 14 asıl, 14 yedek üye seçecek. Bu üyelerin de mülki amir hariç görev süreleri 2 dönem ile sınırlandırılacak.

Müteşebbis heyetler illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında teşekkül edecek. Küçük sanayi sitelerinden oluşan OSB’lerin müteşebbis heyetinde ise, illerde Vali, ilçelerde Kaymakam başkanlığında OSB’nin bulunduğu ilçe belediyesinin belediye başkanı, bulunduğu ilin kalkınma ajansından bir, sanayi odasından ve ticaret odasından da ikişer temsilci yer alacak. Bu maddenin hayata geçmesi halinde müteşebbis heyetin sona erdiği OSB’lerde yeniden müteşebbis heyetin teşekkül etmesine ilişkin düzenleme yapılmış olacak. Ayrıca OSB müteşebbis heyetinde ildeki diğer OSB’lerin ve OSB’de yatırım yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin yer almasına imkân tanınacak. Buna göre OSB organlarında yapılan düzenleme ile........

© Dünya


Get it on Google Play