We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

2023’e giderken 2022 bütçesinin ayak sesleri

8 3 4
22.09.2021

Aslında 2022 ve sonrası 2 yılın bütçelerini beklemeye gerek yok.

Çünkü 5 Eylül 2021 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 2022-2024 yılları Orta Vadeli Program’ın (OVP) ekinde diğer makro büyüklükler yanında temel bütçe büyüklüklerine de yer verilmiş. OVP’nin 25 ila 29’uncu sayfalarında temel ekonomik büyüklükler, kamu kesimi genel dengesi ve bu konudaki diğer göstergeler, genel devlet dengesi ve merkezi yönetim bütçesi rakamları açıklanmış.

Bu tablolar, 2022-2024 yıllarına ilişkin olarak önümüzdeki 3 yıla ilişkin program hedeflerini içeriyor. Dolayısıyla bu tablolardan hem Cumhuriyetin 100’üncü yılı olarak ve hem de yılın ortasındaki Cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimi yılı olarak 2023 yılına ilişkin öngörüler çıkarılabiliyor. 2023’e giderken de doğal olarak önümüzdeki 2022 yılının rakamları da görülüyor.

Ancak 2022 yılı makro büyüklükleri ve bütçesi, seçim öncesinin izlerini taşımıyor. Üstelik 2023 yılı büyüklükleri de sanki seçim yokmuş gibi sinyaller veriyor.

Açıkçası burada bir gariplik var!...

Dilerseniz söz konusu garipliği sadece büyüme ve enflasyon öngörüleri açısından ortaya koyalım ve bu çerçeveden bütçe büyüklüklerine bakalım.

Büyüme, salgının etkilerinin yoğun olduğu 2020 yılında yüzde 1.8’de kalmışken özelikle de baz etkisi ve dünya konjonktürü nedeniyle 2021 yılının sonunda yüzde 9.1 olarak hedeflenmiş. Nitekim ikinci çeyrekteki yüzde 21.7’lik büyüme ve derecelendirme kuruluşları ile uluslararası kuruluşlarının değerlendirmeleri de bu yönde. Ancak aynı ivme korunamamış ve 2022 yılı........

© Dünya


Get it on Google Play