Birleşik Krallık'taki fintek (finansal teknoloji) topluluğunu temsil eden sektör kuruluşu Innovate Finance ve Accenture, fintek sektörünün ekonomi ve toplum için iyi bir güç olarak etkisini ve potansiyelini ölçen yeni bir “Fintek Etki Raporu” yayınladı.

“Dünyanın Yapılacaklar Listesi Üzerinde Çalışmak” gibi iddialı bir başlığa sahip bu çalışma, 500'den fazla Birleşik Krallık fintekini ve bir dizi geleneksel finans kuruluşunu, beş temel alanda, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre analiz ederek fintekin gerçek etkisini ölçüyor. Raporda ilgi çekici bulgular yer alıyor:

-Değerlendirilenlerin neredeyse tamamı (yüzde98) Birleşik Krallık'ın ekonomik üretkenliğine ve büyümesine katkıda bulunurken, geri kalan yüzde2'si ölçek veya şirketin emekleme aşamasında olması nedeniyle bu katkıyı sağlayamıyor.

-Birleşik Krallık finteklerinin üçte birinden fazlası (yüzde36), organize suç ve dolandırıcılığı engellemek için teknolojiyi kullanarak veri güvenliği ve uyumluluk platformları gibi bu hedeflere yönelik ürün ve hizmetler sunuyor.

-Fintek sektörü, daha fazla yeteneğe erişmek için bölgesel merkezler kurma konusunda öncülük ediyor ve bölgesel ekonomileri güçlendiriyor.

-Birleşik Krallık finteklerinin dörtte biri, yenilikçi kredi ürünleri ve gençlik bankacılığı hizmetleri gibi finansal hizmetlere daha fazla erişim sağlayarak eşitsizliğin azaltılmasında önemli bir etki oluşturuyor.

Rapor, zorlu bir makroekonomik arka plana rağmen sektörün büyümeye devam ettiğini, sektörler arası iş birliğinin sektörün daha fazla erişim ve büyüme potansiyelini ortaya çıkarmak için kritik öneme sahip olduğunu gösteriyor.

Sosyal açıdan daha bilinçli kuruluşlara yönelik artan pazar talebiyle birlikte, pazar verileri şirketlerin yüzde84'ünün sürdürülebilirliği iş uygulamalarına dahil etmenin, fon toplama kabiliyetlerini geliştirdiğini gösteriyor. Bu da çözüm yaratmaya yönelik acil ihtiyacı ve dolayısıyla fintekler için fırsatları net bir şekilde ortaya koyuyor.

Rapordan önemli tavsiyeler de çıkıyor. Buna göre, regüle edilmemiş alanlarda ve erken aşamada faaliyet gösteren firmaların, yasadışı faaliyetlerle mücadele etmek için yönetişimi, hesap verebilirliği ve kontrolleri güçlendirmede daha proaktif olabileceği vurgulanıyor.

Az önce bahsettiğim fırsatlar dünyasının içinde finteklerin de iklim tepkilerini ve olumsuz çevresel etkileri nasıl azaltabileceklerine odaklanmaları çok önemli. Fintek etki raporu, değerlendirilen finteklerin yalnızca yüzde 9'unun iklim eylemine önemli ölçüde olumlu katkıda bulunduğunu ortaya koyarak yeşil finans ve sürdürülebilir operasyonlara odaklanma ihtiyacının altını çiziyor.

Bu arada, barış üzerindeki genel olumlu etkiye rağmen, yüzde 42'sinin küçük bir olumsuz etkiye sahip olduğu tespit edilerek ve gelişen ancak hızla evrilen bir ekosistemde yasadışı faaliyetleri ve finansal akışları engelleme ihtiyacının altı çiziliyor. Bir başka fırsat alanı da üretken yapay zekâ olmaya devam ediyor.

Üretken yapay zekanın pratik uygulamaları, işletmelerin şu anda keşfetmekte olduğu en büyük fırsatlardan bazılarını temsil ediyor. Başka önemli bir araştırmada Cambridge Alternatif Finans Merkezi'nin raporu, tüm fintek şirketlerinin yaklaşık yüzde 90’ının halihazırda iş modellerinde belirli bir düzeyde yapay zekâ kullandığını gösteriyor. Bu son teknolojik değişimin temelleri şu anda hepimizin şahitliğinzde atılıyor.

Raporunun geneline baktığımızda ise BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin tamamında Birleşik Krallık fintek sektörünün olumlu bir etkiye sahip olduğunu gösteriyor, ancak finteklerin potansiyelini ortaya çıkarmak ve daha fazla inovasyonu teşvik etmek için sektör paydaşları ve politika yapıcılar arasında iş birliği şart olduğu açık bir şekilde okunuyor. Bu etkinin ülkemizde de yakın zamanda daha hızlı hissedileceğini düşünüyorum. Güzel bir gelecek için…

QOSHE - Fintek etki raporu - İskender Ada
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fintek etki raporu

26 0
29.01.2024

Birleşik Krallık'taki fintek (finansal teknoloji) topluluğunu temsil eden sektör kuruluşu Innovate Finance ve Accenture, fintek sektörünün ekonomi ve toplum için iyi bir güç olarak etkisini ve potansiyelini ölçen yeni bir “Fintek Etki Raporu” yayınladı.

“Dünyanın Yapılacaklar Listesi Üzerinde Çalışmak” gibi iddialı bir başlığa sahip bu çalışma, 500'den fazla Birleşik Krallık fintekini ve bir dizi geleneksel finans kuruluşunu, beş temel alanda, BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine göre analiz ederek fintekin gerçek etkisini ölçüyor. Raporda ilgi çekici bulgular yer alıyor:

-Değerlendirilenlerin neredeyse tamamı (yüzde98) Birleşik Krallık'ın ekonomik üretkenliğine ve büyümesine katkıda bulunurken, geri kalan yüzde2'si ölçek veya şirketin emekleme aşamasında olması nedeniyle bu katkıyı sağlayamıyor.

-Birleşik Krallık finteklerinin üçte birinden fazlası (yüzde36), organize suç ve dolandırıcılığı engellemek için teknolojiyi kullanarak veri güvenliği ve uyumluluk platformları gibi bu hedeflere yönelik ürün ve hizmetler sunuyor.

-Fintek sektörü, daha fazla yeteneğe erişmek için bölgesel merkezler kurma konusunda öncülük ediyor ve bölgesel ekonomileri güçlendiriyor.

-Birleşik Krallık finteklerinin dörtte biri, yenilikçi kredi ürünleri ve gençlik........

© Dünya


Get it on Google Play