We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kooperatiflerin önündeki engeller kooperatifler kanununda mı?

3 3 1
21.10.2021

Sayın DÜNYA okurları, gündemde Kooperatifler Kanunu’nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması önerilmiş bulunuyor. Bu değişikliğin merkezinde de kooperatifçiliğin önündeki mevzuat engellerinin kaldırılması hedef olarak belirlenmiş.

Kooperatiflerin mevzuatla belirlenmiş olan statüsüne bakıldığında, Türk Ticaret Kanunu m.124’e göre ticaret şirketleri arasında sayılan, sermaye şirketi olmayan, kendine özgü, karakteristik işleyiş kuralları bulunan bir ortaklık türüdür.

Kooperatifler temel amaçları kâr olan ticaret şirketlerinden farklı olarak, sosyal yönleri olan hatta zaman zaman bu sosyal yönleri ağır basan oluşumlardır. Kooperatifler faaliyetleri sırasında, bir sermaye şirketi gibi ortak dışı işlem yaptığında kurumlar vergisinin konusuna giren gelir unsurlarını elde edebilmektedirler ve bu sebeple de kurumlar vergisi mükellefi kabul edilmişlerdir.

Ancak kooperatifler ortaklarıyla ortak içi işlem yaptıklarında ise bu kez sosyal dayanışma yönleri ortaya çıkmakta ve kazanç........

© Dünya


Get it on Google Play