We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İklimi dirençli Türkiye

4 1 0
14.09.2021

Ülkemizin coğrafi konumu, kara-su ekosistemi, iklim, altyapısı, sosyal ve ekonomik yapılanmasına göre iklim değişiminin sebep olduğu ve olacağı riskler ve tehlikelerle yaşamımız tehdit altında. Günlük ve endüstriyel yaşamda dirençli olmak gerekiyor. İklim değişimine direnç için kentlerimizi ve sanayimiz sera gazı salımlarını azaltma-uyum politika ve eylemlerini başarırken, önceliklerini teknik doğrularla belirleyerek, yarınını yapılandırmalıdır.

Çünkü her kent ve her sektör iklim değişiminden farklı etkilenirken, ülkemiz iklim kriziyle mücadelesini sürdürmeye devam edecek. Bu mücadelede iklim esnek, iklim değişimine dayanıklı, sözün özü iklim dirençli olmak gerekiyor.

İklim direnci, iklimle ilgili tehlikeli olayları, eğilimleri veya rahatsızlıkları saptama, öngörme, hazırlık yapma, yanıt verme becerisi kazanmadır. Diğer deyişle, iklim direnci iklim değişikliğinin yeni riskleri nasıl yaratacağını veya değiştireceğini değerlendirme ve bu risklerle daha iyi başa çıkmak için adımlar atma, kapasite geliştirme yetkinliği sağlamadır.

Şiddetli sağanaklar,........

© Dünya


Get it on Google Play