We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sınıflara öğrenciler değil topluma “bireyler” yetiştirmek gerekiyor

4 1 1
05.05.2022

Çoktan seçmeli sınav sistemi gençlerimizi yaratıcı düşünceden uzaklaştırıyor. Onları dar kalıplara mahkum ediyor. Oysa, vizyonlarının gelişmesi için merak etmeleri, özgürce düşünmeleri gerek. Bu bağlamda, bilimsel araştırma yöntemlerini uygulayarak öğrencilerini özgün bakış açısı ve felsefesi ile yetiştirmeyi hedefleyen BÜMED MEÇ Okulları olumlu bir örnek sunuyor. “İyi Bireyler Yetiştirmeye” odaklı felsefesi sayesinde büyümesini sürdüren MEÇ Okulları Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Fatih Meral’le eğitim yaklaşımları hakkında sohbet ettik.

BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları; 21. Yüzyılın gereklilikleri olan beceri, merak ve sorgulama odaklı bir eğitim kurumu oluşturmak amacıyla Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği ve akademisyenleri tarafından 2011 yılında kuruldu.

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), yaklaşık 18 bin üyesi ile Boğaziçi Üniversitesi camiasını bir arada tutmak, onlara hizmet vermek ve mezunlarının bir parçası olmaktan gurur duydukları üniversitelerinin gelişerek global sıralamada en üst sıralardaki yerini korumasına katkıda bulunmak üzere kuruldu…

Eğitim kalitesini üniversite öncesine taşıyarak camiaya nitelikli eğitim verecek bir okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kazandırmak amacıyla kurulan BÜMED Merak Eden Çocuk (MEÇ) Okulları; Arnavutköy, Moda, Koşuyolu, İstinye ve Bahçeköy yerleşkelerinde hizmet veriyor.

BÜMED MEÇ Okulları; “sınıf” değil “birey” yetiştirmek üzere, öğrenci merkezli bir anlayışla yola çıktı. Bu amaçla, okulun hem temel eğitim-öğretim programı ve içeriği, hem de yabancı dil eğitim programı “merak eden çocuklar” yaratmak için özel olarak hazırlanmış. Tamamen kuruma özgü ve patentli etkinlik, metot ve öğretim yöntemleri (SARES, MEÇ Saati, Dostum Matematik) çocukların hayal dünyalarını geliştirmek, sorgulama yeteneklerine hitap ederek onları araştırmaya yönlendirmek ve yaratıcılıklarını beslemek üzerine kurgulu.

BÜMED MEÇ Okulları; öğrenci merkezli, sorgulama ve beceri odaklı, farklılaştırılmış öğretim yöntem ve metodolojileri ile, bilimsel araştırma yöntemlerinin aktif uygulandığı, çağımızın öğretim teknolojilerinin entegre edildiği ve sürekli kendini geliştiren bir eğitim yaklaşımını benimsiyor. Disiplinler arası yaklaşımla tasarlanan dersler ise günlük yaşam bağlantıları, geziler, gözlemler, söyleşiler, deneyler ve projelerle işleniyor. Bunun yanısıra;öğrencilerin kendi öğrenme süreçlerinin sorumluluğunu almalarına ve demokratik bir okul iklimi yaratılmasına büyük önem veriliyor. Ayrıca; etik değerleri geliştirmek amacıyla sosyal sorumluluk projeleri, çeşitli sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri ve kültürler arası etkileşim çalışmaları da eğitim-öğretim programına entegre edilmiş.

Dil öğretimi konusunu nasıl ele alıyorsunuz?

Dil öğretimi ise; ana dilinde etkili, kendini yalın ve akıcı ifade edebilen, yabancı dilde ana dile yakın, ikinci yabancı dilde de günlük iletişimi kurabilen öğrenciler yetiştirmek hedefleniyor. Dil öğretimi, öğrencilerin hedef dili yaşayarak, günlük yaşam bağlantılarını kurarak öğrenmesi için fırsatlar yaratmak üzerine tasarlanmış

MEÇ Öğrencisi profilini biraz tanımlamak gerekirse; kaliteli iletişim kurabilen, araştırmacı, adil, yaratıcı, sosyal, girişimci, ilkeli, özgüvenli ve lider kimliği ile hayata ve geleceğe değer katan olarak tanımlanabilir.

BÜMED MEÇ Okullarında; Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından geliştirilen, uzman eğitimciler tarafından uygulanan, öğrencilerimizi bireysel olarak izleyen ve aileleri düzenli olarak bilgilendiren ve aktif olarak sürece katan; çağdaş, özgün ve yaratıcı SARES (Sorgula, Araştır, Eleştir, Savun) eğitim yaklaşımı uygulanıyor.

Sorgulayıcı ve araştırıcı yöntemin izlendiği dersler, öğrenci merkezlidir. Öğrenciler bilgiyi demokratik bir ortamda, kendileri yapılandırır ve yaratırlar. Bilgi edinmede aktif rol oynarlar; çeşitli varsayımlarda bulunarak sorgularlar, araştırırlar, yaratıcılıklarını kullanarak bilgiyi yeniden yapılandırırlar. Tüm bunları daha önce elde ettikleri ve dağarcıklarında tuttukları bilgileriyle karşılaştırarak yaparlar.

Bilgiyi anlamanın ve yorumlamanın tek bir yolu olmadığı prensibinden yola çıkan öğretmenler, etkili bir öğrenme ortamında öğrenme sürecini başlatmakta ve öğrencilerinin bilgiden kendilerinin sorumlu olmalarını sağlamaktadırlar. Bu yöntemde, öğretmen bilgi sağlayan tek ve biricik kaynak değildir. Öğrenciler ödevlerini ve projelerini yaparken, öğretmenlerinin yanı sıra; arkadaşlarını, kitap ve interneti, anne babalarını, varsa kardeşlerini; kısaca konuyla ilgili destek alıp, pekiştirecekleri farklı kaynak ve kişileri de kullanırlar.

Tamamen kuruma özgü olan ve Merak Eden Çocuk Saati (MEÇ........

© Dünya


Get it on Google Play