We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

KGF Kredilerini Seçerek Verelim

8 8 11
02.10.2021

Geçtiğimiz hafta yayımlanan “2. Çeyrek Kamu Maliyesi Raporu”nun içindeki önemli bölümlerden biri de Hazine Destekli Kredi Garanti Paketlerine ilişkin çalışmaların yer aldığı kutuydu. Buna göre; 3 ayrı başlıkta toplam 23 milyar TL tutarında bir kefalet limiti tesis edilecek. Bunlardan 10 milyar TL’si 5. ve 6. bölgeler için ithal ikamesini ve ihracatı önceleyen yatırımlara uzun vadeli kredi desteği için öngörülmüş. Diğer 10 milyar TL ise istihdam desteği sağlanması amacıyla küçük ve orta boy işletmeler için kullanılacak. Kalan 3 milyar TL daha spesifik bir alan olan soğuk hava zinciri için kullanılacak.

Kredi Garanti Fonu(KGF) teminatlı kredilerin bizim hayatımıza en yoğun şekilde girdiği tarih 2017’dir. Türkiye’de 2016’da darbe girişimi yaşanmış, ekonomide çarklar durma noktasına gelmişti. Bu darboğazdan çıkılması amacıyla özellikle KOBİ’lere bankalar vasıtasıyla KGF teminatlı krediler verdirildi. Aslına bakarsanız banka kredileri yoluyla ekonomik sıkıntılamızı aşmaya çalışmak sıkça başvurduğumuz bir yöntem. Hatırlayacaksınız özellikle 2020’de salgının ekonomik etkilerinden kurtulmak için de aktif rasyosu ya da kamu bankaları marifetiyle yüksek bir kredi genişlemesine gidilmişti. Her ne kadar uygun şartlarda ve düşük faizli kredinin ilgili dönem için ekonomiyi canlandırma etkisi olsa da uzun vadeli olumsuz yan etkileri de oluyor. Bu sebeple kredi teşviklerinin dikkatli ve selektif bir şekilde sağlanması önemli hale geliyor. Yani attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağaya değmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu işin faturasını ilerleyen yıllarda toplumun tamamı ödemek zorunda kalııyor.

2017’deki KGF kredilerinin kullanımının etkinliğine ilişkin Ufuk........

© Dünya


Get it on Google Play