2024 yılına girmemize sayılı günler kala, 2024 yılında iş dünyası liderlik trendleri üzerine yapılan araştırmalar ve sonuçları da paylaşılmaya başlandı. Bu yazımda sizlerle Alumni Global tarafından yayınlanan 6 liderlik trendini kısaca anlatmaya ve yorumlamaya çalışacağım.

Özellikle son yıllarda çok daha önemli ve kritik bir yetkinlik haline gelen teknoloji ve yeni teknolojilere uyum sağlama, 2024 yılında da liderlik trendleri içinde en baş sırada yer alıyor. Yapay zeka uygulamalarını yakından takip etme, iş dinamiklerine göre uyarlama, kurum içinde yeni teknolojileri teşvik etme ve bunlar için alan yaratma olarak özetlenebilir.

Zaman zaman yazılarımda da değindiğim gibi pandemi ile başlayan, deprem, ekonomik zorluklar, dünyada yaşanan gerilim ve savaşlar hepimizi derinden
etkiledi. Tüm bu yaşananlarla baş edebilmeyi kolaylaştırmak için well-being (iyilik hali) uygulamalarını sıklıkla duymaya başladık. Özellikle kurumlar, çalışanların iyi oluş hallerini desteklemek için birçok uygulama yapmaya başladı. Çalışanların hem işyerinde hem de sosyal hayatlarında iyi olma halini arttırmak, sürdürülebilir olmasını sağlamak artık liderlerin de olmazsa olmaz en önemli gündemi diyebiliriz. Liderin sadece çalışan bağlılığına değil, çalışanın yaşam döngüsüne (işe başlama, kariyer, gelişim ve işten çıkış) deneyim yaratma pencere- sinden bakarak liderlik yapması, 2024 yılında da fark yaratacağına inanıyorum.

Liderlerin organizasyonlarını sürekli olarak geliştirme ve büyüme hedefine odaklanmalarını sağlamak şeklinde açıklayabiliriz. Bu trend, liderlerin organi zasyondaki her kademede bulunan çalışanları kapsayacak, mevcut başarıları takdir ederek ve fakat bunun ötesine geçip, sürekli büyüme ve gelişim odaklı bakış açısını iş yapış biçimlerine yansıtarak stratejiler oluşturmayı hedefler. Sadece karlılık değil, çalışan ve markanın da büyümesi ve gelişimi ile paralel ilerlemesi önemlidir.

İş ile ilgili stratejileri oluştururken, etik kurallar ve değerler ile paralel, kapsayıcı ve çeşitliliği destekleyici ve sürdürülebilir politikaları hayata geçirebilen liderlik anlamına gelir. Bugün sürdürülebilirlik, hayatın her anında düşünülmesi, aksiyona geçilmesi gereken en önemli stratejilerden biri olmalı. Çevre, iklim, yetenek, marka işte bunların hepsi, sürdürülebilirlik şemsiyesi altında, her biri ağırlığınca değerli baş-
lıklar.

Disiplinler arası geçişlerin esnek olduğu, iş birliğinin her daim güçlü şekilde desteklendiği liderlik modelini tarif eder. Liderlik trendi olarak multidisipliner yaklaşım ve iş birliği, liderlerin farklı disiplinlerden gelen yetenekleri bir araya getire-
rek, çeşitlilik ve kapsayıcılığı da dahil ederek, farklı bakış açılarından faydalanarak ve ekipler arasında güçlü iş birliği kültürü oluşturarak stratejiyi oluşturmayı ve sürdür meyi ifade eder.

Şirket vizyonunu, strateji ile hizalamak, sahici ve samimi bir vizyon belirlemek ve sonrasında da bunu tüm paydaşlara iletmeyi ifade eder. Kurumun kendi çalışanları tarafından bilinen, benimsenen bir vizyonun, kurumun sürdürülebilir olması için önemli adımlarından biri de bu vizyonun paydaşlarla net şekilde paylaşılmasıdır.

Liderliği yukarıdaki trendler kapsamında ele alan kişilerin, tüm paydaşların, ekiplerinin güvenini sağlayarak, hem yol gösterici olarak, hem de değişimi yöneterek ve günün sonunda sürdürülebilir bir başarıya imza atmış olacaklarına inanıyorum.

QOSHE - 2024 yılı liderlik trendleri - Ebru Demir Koçak
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

2024 yılı liderlik trendleri

17 0
23.12.2023

2024 yılına girmemize sayılı günler kala, 2024 yılında iş dünyası liderlik trendleri üzerine yapılan araştırmalar ve sonuçları da paylaşılmaya başlandı. Bu yazımda sizlerle Alumni Global tarafından yayınlanan 6 liderlik trendini kısaca anlatmaya ve yorumlamaya çalışacağım.

Özellikle son yıllarda çok daha önemli ve kritik bir yetkinlik haline gelen teknoloji ve yeni teknolojilere uyum sağlama, 2024 yılında da liderlik trendleri içinde en baş sırada yer alıyor. Yapay zeka uygulamalarını yakından takip etme, iş dinamiklerine göre uyarlama, kurum içinde yeni teknolojileri teşvik etme ve bunlar için alan yaratma olarak özetlenebilir.

Zaman zaman yazılarımda da değindiğim gibi pandemi ile başlayan, deprem, ekonomik zorluklar, dünyada yaşanan gerilim ve savaşlar hepimizi derinden
etkiledi. Tüm bu yaşananlarla baş edebilmeyi kolaylaştırmak için well-being (iyilik hali) uygulamalarını sıklıkla duymaya başladık. Özellikle kurumlar, çalışanların iyi oluş hallerini desteklemek için birçok uygulama yapmaya başladı. Çalışanların hem işyerinde hem de sosyal hayatlarında iyi olma halini arttırmak, sürdürülebilir olmasını sağlamak artık........

© Dünya


Get it on Google Play