We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Sınırda karbon vergisinin yıllık maliyeti, 1,8 milyar Euro’ya kadar çıkabilir

3 6 0
05.07.2021

“Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde akılcı, ekonomik ve sürdürülebilir çözümleri kullanmak kritik önemde” diyen Arçelik Kalite, Sürdürülebilirlik, Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, “Şu anda Türkiye için gördüğümüz en büyük risk sınırda karbon düzenlemesi nedeniyle rekabetçiliğimizin zarar görmesidir” diyor.

Sınırda karbon düzenlemesi, AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında karbon kaçağını önlemek üzere şekillendirdiği bir mekanizma. Mekanizma devreye girdiği noktada Türkiye ne kadar hazırlıklı olacak? Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor mu? TÜSİAD, uygulamanın olası maliyetlerini hesaplamak amacıyla geçtiğimiz sene “Ekonomik Göstergeler Merceğinden Yeni İklim Rejimi Raporu yayınladı. Bu doğrultuda atılması gereken adımlar son derece net. “Ülkemizin düşük karbon ekonomisine geçiş sürecinde akılcı, ekonomik ve sürdürülebilir çözümleri kullanmak kritik önemde” diyen Arçelik Kalite, Sürdürülebilirlik, Resmi İlişkiler Direktörü Fatih Özkadı, “Şu anda Türkiye için gördüğümüz en büyük risk sınırda karbon düzenlemesi nedeniyle rekabetçiliğimizin zarar görmesidir” diyor. Özkadı’nın yorumları şöyle:

“Japonya, Güney Kore, Çin gibi ülkeler de Avrupa Birliği’nin liderliğinde sırayla karbon nötr hedefl erini açıkladılar. Bizim de ülke olarak bu konuyu derinlemesine irdeleyip sanayicimizin rekabetçiliğini olumsuz etkileyebilecek unsurların oluşmasına engel olacak adımları planlamamız ve karbon-nötr hedefimizi açıklamamız gerekiyor. ABD’nin Paris Anlaşması’na geri döndüğü bir ortamda; gelecekte yeni yatırım ve iş birliği kararlarında Türkiye’nin uluslararası pazarlarda dezavantajlı duruma düşmemesi için AB’nin yeni nesil ticaret anlaşmalarında da referans aldığı Paris Anlaşması’nın stratejik bir öncelik olarak ele alınmasını önemli görüyoruz.”

“Avrupa Yeşil Mutabakatının geneline ilişkin Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda ve ilgili Bakanlıklarımızdan üst seviyede temsili ile kurulmuş olan Çalışma Grubu’nun güncel gelişmeleri takip ederek, iş dünyasının hassasiyetleri çerçevesinde eylem planı hazırlıklarını önemle takip ediyoruz. Bununla birlikte, küresel gelişmelerin çok hızlı ilerlediği bu alanda, somut ülke hedeflerimizin hızlı bir şekilde ortaya koyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. AB’den sonra ABD ve Birleşik Krallık’ın da sınırda karbon düzenlemesi konusunu gündemine aldığını değerlendirdiğimizde ülkemizde hızlı ve kapsamlı politika ihtiyacının giderek daha da kritik hale geldiği görülüyor.”

“İlerleyen süreçte de konunun boyutlarına ilişkin sektörel etkilerin belirlenmesi, ihtiyaç duyulan alanların tespit edilebilmesi ve mevzuata etki edebilecek başlıklarda AB nezdinde görüşlerimizin daha katılımcı bir........

© Dünya


Get it on Google Play