We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Fosile yapılan yardım, temiz hava için yapılmıyor!

6 4 1
10.09.2021

Temiz Hava Fonu’nun her yıl yayınlanan Küresel Hava Kalitesi Finansmanının Durumu 2021 raporu, herkesin temiz havaya erişebilmesi için finansman, stratejik yatırım ve işbirliği fırsatlarındaki boşlukları ortaya koyuyor.

Hava kalitesine sağlanacak finansmanın halk sağlığını ne şekilde koruyabileceğini, bunu gerçekleştirirken iklim değişikliğinin etkilerini hafifleten ve eşitsizlikleri ele alan diğer faydaların önünü nasıl açabileceğini gösteren rapor; günümüzde iklim, sağlık ve eşitlik önceliklerine odaklanan vakıfl ar ile hükümetler ve yardım kuruluşlarının iş birliğinin artırılması ve tamamlayıcı yaklaşımların geliştirilmesine yönelik önemli fırsatların olduğunu belirtiyor.

Hükümetlerin kalkınma yardımı kapsamında sağladıkları finansman incelendiğinde, fosil yakıt kullanımının devamını sağlayan projelere 2019 ve 2020 yıllarında 1,50 milyar dolar aktarıldığı, temel hedefi hava kirliliğinin azaltılması olan projelere yaklaşık 1,24 milyar dolar sağlandığı belirtiliyor. Rapor, fosil yakıtlara sağlanan kalkınma yardımlarının, hava kalitesini artırmaya yönelik yardımlara kıyasla yüzde 21 daha fazla olduğunu gösteriyor.

gösteriyor. İnsanların dış ortam hava kirliliğine maruz kalmasının yaklaşık üçte ikilik bölümü, fosil yakıtlara dayalı elektrik üretimine atfediliyor. Bu yakıtlardan elektrik üretilmesi aynı zamanda iklim değişikliğinin temel nedeni olarak belirtiliyor.

Finansal yardım sunulan ülkelerde, hava kalitesine bağlı ölümlerin son 30 yılda yüzde 153 artmasına rağmen, bu ülkelere sunulan devlet kalkınma yardımlarının yüzde 1'inden daha azının hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik uygulamalara ayrıldığını ortaya koyuyor.

Her yıl 4,2 milyonu aşkın ölüme neden olan ve sıtma, tüberküloz ile HIV/ AIDS hastalarının toplamından fazla ölümle sonuçlanan bu sorunla mücadele etmek için gerekli olan miktarın altında olduğunu........

© Dünya


Get it on Google Play