We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Şu enflasyon dedikleri...

29 11 1
27.08.2021

✔ Enflasyon gelir dağılımını bozar; işçi ve memurların yoksullaşmasına yol açar.

✔ Enflasyon faizlerin yükselmesine yol açacağı için tasarruf edebilme imkanı olan yüksek gelirli kesim reel faizden yararlanır.

✔ Enflasyon dövize yönelmeyi hızlandırır; yatırım hevesini kırar.

✔ Bunlar bilindik sonuçlar; ama önemli olan bu saptamaları kimin yaptığı...

Enflasyon için öyle uzun uzadıya tanımlar aramanın pek gereği yok. Vatandaş için tanım çok basit. Bugün 5’e aldığını yarın 6’ya almak zorunda kalmak. Gelir 5 binden 6 bine çıkıyorsa sorun yok, enflasyona yenilmiyorsun; ama yok gelirin daha az artıyorsa sırtın yavaş yavaş mindere yapışıyor demektir.

Peki enflasyonu kitaplar nasıl tanımlıyor, zararlarını nasıl sıralıyor, çare olarak neler öngörülüyor; gelin önemli bir kaynağa göz atalım...

Enflasyon paranın satın alma gücünün düşmesi anlamına gelir. Enflasyon ortamında, belirli bir alışveriş sepetinde yer alan ürünleri alabilmek için daha fazla para ödemek gerekir veya aynı para ile alınabilecek ürünlerin miktarı azalır. Bu da paranın satın alım gücünün düşmesi demektir.

Enflasyonun diğer bir maliyeti ise varlık ve yükümlülüklerde dolarizasyona sebep olmasıdır. Paranın alım gücünün giderek azaldığı bir ortamda para birimine duyulan güven azalır. Böyle bir durumda ulusal para, değişim ve değer saklama işlevlerini yerine getiremez. Yüksek enflasyon ortamı; ulusal paranın alım gücünün düşmesine yol açtığından, satın alma gücünü daha iyi koruyan yabancı paranın tercih edilmesine yol açar. Özellikle uzun yıllar enflasyonla yaşamış ekonomilerde bu etki son derece belirgindir.

Enflasyon, gelir dağılımının giderek bozulmasına neden olur. Genelde, sabit gelirlilerin gelirindeki artış oranı enflasyon oranından daha azdır. İşçi, memur, emekli başta olmak üzere ücret ya da maaşları yılda ya da altı ayda bir defa belirlenen kesimler satın alma gücünü koruyamaz.

Enflasyonist bir ortamda tasarruf edebilme imkanı olan kesim ise yüksek reel faizlerden yararlanır. Toplumun gelir düzeyi düşük kesimi bu imkana sahip olmadığından gelir dağılımı bozulur.

Enflasyon büyümeyi de olumsuz etkiler. Fiyatlarda yaşanan sürekli ve değişken artış, tüketicilerin farklı mal ve hizmetleri birbiriyle kıyaslamasını ve dolayısıyla alacağı ürünü seçmesini........

© Dünya


Get it on Google Play