We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Insändare: Ytterst märkligt att Sveriges regering tvekar om nej till kärnvapen

2 1 0
18.06.2019

Sveriges folk har valt sina representanter till EU:s parlament och förväntar sig att de efter bästa förmåga försöker genomföra sina väljares önskemål.

På samma sätt har Sveriges folk nyligen valt sina representanter till Sveriges riksdag och förväntar sig att även dessa efter bästa förmåga genomför sina väljares viljor. Så är det vår demokrati skall fungera.

Ibland ställs våra valda representanter inför beslut där de är osäkra, oeniga, kanske till och med okunniga. Första steget blir då att konsultera kunnig personal i de olika........

© dt