We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Insändare: Minskade koldioxidutsläpp i USA, utan Kyotoprotokoll

3 0 0
15.06.2019

USA ratificerade aldrig Kyotoprotokollet, men CO2-utsläppen har minskat betydligt mer än kraven däri. Kolkraftverk har skrotats i sådan takt att installerad effekt, cirka 257 GW, är nu lika med summan av vatten-, biomass-,........

© dt