Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brakar skal kutte 45 millioner i kollektivtilbudet i Buskerud, og har lagt frem en plan hvor opp mot 40 prosent av kuttene tas i Lier. Dette er dramatisk for Lier, og kuttene vil ramme Lier uforholdsmessig hardt.

Vi bor i en kommune som er helt unik i Buskerud, med en svært høy andel jobbreisende både inn og ut av kommunen. Svært mange av våre innbyggere i jobbpendler ut av kommunen, og omtrent 60 prosent av disse har arbeidssted i Asker, Bærum eller Oslo (Statistisk sentralbyrå 2023). Det er derfor liten tvil om at Lier er en del av et felles arbeidsmarked i Stor-Oslo. Lier er også en grensekommune til Akershus, og Brakar har et særlig ansvar for at konsekvensene av denne grensen blir minst mulig for kollektivtilbudet vårt.

Les også

Disse bussrutene foreslås kuttet: – Dramatisk

Befolkningen i Lier er helt avhengig av gode kollektivtilbud både mot Oslo-Asker og mot Drammen.

I de folkerike områdene Lierbyen, Tranby og Lierskogen er direktebussen til Oslo (rute 169) for mange det eneste gode kollektivtilbudet til hovedstadsområdet. Det er bilen som er det reelle alternativet, og altså ikke toget slik som Brakar skisserer. Med tett opptil 150.000 påstigninger i året er 169-bussen en populær rute, faktisk så populær at det kan være vanskelig å finne sitteplass i rushtiden. Det er altså ikke «tomme busser» Brakar vil fjerne, men overfylte busser som i tillegg reduserer antall biler på en proppfull E18.

Det er gode grunner til å fokusere på konsekvensene for alle som er bosatt i Lier med arbeidssted i hovedstadsområdet. Vi må imidlertid ikke glemme alle som pendler inn til Lier motsatt vei hver eneste dag. Det pendler faktisk enda flere inn til Lier enn ut hver dag, og av disse bor ca. 3.000 i Oslo, Bærum eller Asker. Flere av disse benytter seg av 169-bussen, og både for disse og for næringslivet vårt vil nedleggelse av 169-bussen få konsekvenser. Vi har utfordret Brakar på om de har vurdert konsekvensene for næringslivet og de jobbreisende, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Les også

Reagerer på mulige busskutt: – Kuttforslagene er uakseptable

Brakar har lagt frem en matebuss til Asker stasjon som et alternativ til 169-bussen. Dette er langt fra et fullgodt alternativ, og vil medføre at langt flere tar bil, bytter arbeidsplass eller i verste fall rett og slett velger å flytte nærmere arbeidsstedet sitt i hovedstadsområdet.

Flere har faktisk valgt å bosette seg i midtre del av Lier på grunn av det nåværende kollektivtilbudet med 169-bussen.

Brakar har heller ikke fått til et felles billettsystem med VY/Ruter, noe som vil gjøre det enda mer tungvint og dyrt for de reisende. Mange vil måtte bruke bilen til jobb hvis alternativet til 169-bussen i fremtiden skulle bli Brakars matebuss til Asker stasjon, VY-tog fra Asker og så eventuelt Ruter buss fra nærmeste togstasjon til arbeidsplassen. Ett til to ekstra bytter mellom buss og tog skaper store muligheter for forsinkelser og uforutsigbarhet, det motsatte av hva effektive kollektivløsninger skal gi oss. En matebuss er altså langt fra et fullgodt alternativ til 169-bussen.

Kutt i kollektivtilbudet er helt på tvers av samfunnsoppdraget vi skal løse, ved å få flere av våre innbyggere til å velge miljøriktig og samtidig få ned biltrafikken. Vi planlegger videre utvikling av Lier med et bedre kollektivtilbud fra fylket, ikke et dårligere. Signalet fra Brakar og fylket skaper usikkerhet rundt dette, og kan hindre videre utvikling av Lier.

Les også

Lasse (15) kan miste busstilbudet sitt: – Viktig for oss som bor her

Gitt forutsetningene som legges frem vil vi likevel være konstruktive.

For 169-bussen mener vi at Brakar bør legge frem et alternativ hvor enkelte av avgangene mellom kl. 11 og 15 på hverdager kuttes, samt vurdere en moderat prisøkning på ca. 10 kroner. Vi har også kommet med konstruktive innspill til Brakar for de andre rutene i Lier, og vi mener at Lier da har tatt sin del av «regningen». Dette under forutsetning om at Brakar først ser på mulighetene for innsparing og effektivisering av drift og egen administrasjon. Det fortjener innbyggerne våre.

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Polferden er over – godkjente flytteplanene

Les også

Uenige om Ukraina-vedtak – Høyre modererte sitt standpunkt

Les også

Utsetter flytting til det nye sykehuset nok en gang

Brakar skal kutte 45 millioner i kollektivtilbudet i Buskerud, og har lagt frem en plan hvor opp mot 40 prosent av kuttene tas i Lier. Dette er dramatisk for Lier, og kuttene vil ramme Lier uforholdsmessig hardt.

Vi bor i en kommune som er helt unik i Buskerud, med en svært høy andel jobbreisende både inn og ut av kommunen. Svært mange av våre innbyggere i jobbpendler ut av kommunen, og omtrent 60 prosent av disse har arbeidssted i Asker, Bærum eller Oslo (Statistisk sentralbyrå 2023). Det er derfor liten tvil om at Lier er en del av et felles arbeidsmarked i Stor-Oslo. Lier er også en grensekommune til Akershus, og Brakar har et særlig ansvar for at konsekvensene av denne grensen blir minst mulig for kollektivtilbudet vårt.

Befolkningen i Lier er helt avhengig av gode kollektivtilbud både mot Oslo-Asker og mot Drammen.

I de folkerike områdene Lierbyen, Tranby og Lierskogen er direktebussen til Oslo (rute 169) for mange det eneste gode kollektivtilbudet til hovedstadsområdet. Det er bilen som er det reelle alternativet, og altså ikke toget slik som Brakar skisserer. Med tett opptil 150.000 påstigninger i året er 169-bussen en populær rute, faktisk så populær at det kan være vanskelig å finne sitteplass i rushtiden. Det er altså ikke «tomme busser» Brakar vil fjerne, men overfylte busser som i tillegg reduserer antall biler på en proppfull E18.

Det er gode grunner til å fokusere på konsekvensene for alle som er bosatt i Lier med arbeidssted i hovedstadsområdet. Vi må imidlertid ikke glemme alle som pendler inn til Lier motsatt vei hver eneste dag. Det pendler faktisk enda flere inn til Lier enn ut hver dag, og av disse bor ca. 3.000 i Oslo, Bærum eller Asker. Flere av disse benytter seg av 169-bussen, og både for disse og for næringslivet vårt vil nedleggelse av 169-bussen få konsekvenser. Vi har utfordret Brakar på om de har vurdert konsekvensene for næringslivet og de jobbreisende, men har foreløpig ikke fått noe svar.

Brakar har lagt frem en matebuss til Asker stasjon som et alternativ til 169-bussen. Dette er langt fra et fullgodt alternativ, og vil medføre at langt flere tar bil, bytter arbeidsplass eller i verste fall rett og slett velger å flytte nærmere arbeidsstedet sitt i hovedstadsområdet.

Flere har faktisk valgt å bosette seg i midtre del av Lier på grunn av det nåværende kollektivtilbudet med 169-bussen.

Brakar har heller ikke fått til et felles billettsystem med VY/Ruter, noe som vil gjøre det enda mer tungvint og dyrt for de reisende. Mange vil måtte bruke bilen til jobb hvis alternativet til 169-bussen i fremtiden skulle bli Brakars matebuss til Asker stasjon, VY-tog fra Asker og så eventuelt Ruter buss fra nærmeste togstasjon til arbeidsplassen. Ett til to ekstra bytter mellom buss og tog skaper store muligheter for forsinkelser og uforutsigbarhet, det motsatte av hva effektive kollektivløsninger skal gi oss. En matebuss er altså langt fra et fullgodt alternativ til 169-bussen.

Kutt i kollektivtilbudet er helt på tvers av samfunnsoppdraget vi skal løse, ved å få flere av våre innbyggere til å velge miljøriktig og samtidig få ned biltrafikken. Vi planlegger videre utvikling av Lier med et bedre kollektivtilbud fra fylket, ikke et dårligere. Signalet fra Brakar og fylket skaper usikkerhet rundt dette, og kan hindre videre utvikling av Lier.

Gitt forutsetningene som legges frem vil vi likevel være konstruktive.

For 169-bussen mener vi at Brakar bør legge frem et alternativ hvor enkelte av avgangene mellom kl. 11 og 15 på hverdager kuttes, samt vurdere en moderat prisøkning på ca. 10 kroner. Vi har også kommet med konstruktive innspill til Brakar for de andre rutene i Lier, og vi mener at Lier da har tatt sin del av «regningen». Dette under forutsetning om at Brakar først ser på mulighetene for innsparing og effektivisering av drift og egen administrasjon. Det fortjener innbyggerne våre.

Nyheter fra Drammens Tidende

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Kutter i busstilbudet og sender regningen til Lier - Kjetil Kivle
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kutter i busstilbudet og sender regningen til Lier

7 0
20.03.2024

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.

Brakar skal kutte 45 millioner i kollektivtilbudet i Buskerud, og har lagt frem en plan hvor opp mot 40 prosent av kuttene tas i Lier. Dette er dramatisk for Lier, og kuttene vil ramme Lier uforholdsmessig hardt.

Vi bor i en kommune som er helt unik i Buskerud, med en svært høy andel jobbreisende både inn og ut av kommunen. Svært mange av våre innbyggere i jobbpendler ut av kommunen, og omtrent 60 prosent av disse har arbeidssted i Asker, Bærum eller Oslo (Statistisk sentralbyrå 2023). Det er derfor liten tvil om at Lier er en del av et felles arbeidsmarked i Stor-Oslo. Lier er også en grensekommune til Akershus, og Brakar har et særlig ansvar for at konsekvensene av denne grensen blir minst mulig for kollektivtilbudet vårt.

Les også

Disse bussrutene foreslås kuttet: – Dramatisk

Befolkningen i Lier er helt avhengig av gode kollektivtilbud både mot Oslo-Asker og mot Drammen.

I de folkerike områdene Lierbyen, Tranby og Lierskogen er direktebussen til Oslo (rute 169) for mange det eneste gode kollektivtilbudet til hovedstadsområdet. Det er bilen som er det reelle alternativet, og altså ikke toget slik som Brakar skisserer. Med tett opptil 150.000 påstigninger i året er 169-bussen en populær rute, faktisk så populær at det kan være vanskelig å finne sitteplass i rushtiden. Det er altså ikke «tomme busser» Brakar vil fjerne, men overfylte busser som i tillegg reduserer antall biler på en proppfull E18.

Det er gode grunner til å fokusere på konsekvensene for alle som er bosatt i Lier med arbeidssted i hovedstadsområdet. Vi må imidlertid ikke glemme alle som pendler inn til Lier motsatt vei hver eneste dag. Det pendler faktisk enda flere inn til Lier enn ut hver dag, og av disse bor ca. 3.000 i Oslo, Bærum eller Asker. Flere av disse benytter seg av 169-bussen, og både for disse og for næringslivet vårt vil nedleggelse av 169-bussen få konsekvenser. Vi har utfordret Brakar på om de har vurdert konsekvensene for næringslivet og de jobbreisende, men har foreløpig ikke fått........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play