Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Snart forsvinner alle pendlerparkeringsplassene i Drammen, selv om politikerne sier at de fortsatt skal bestå. Hvordan kan sånt skje? Svaret er enkelt, det skjer på grunn av sløve politikere som ikke gjør jobben sin.

Tidligere i år behandlet politikerne en sak om Bane NORs utbyggingsplaner der dagens pendlerparkering ligger. Politikerne hadde da en gyllen mulighet til å stille krav om pendlerparkeringsplassene skulle bestå, men kun Frp gjorde jobben sin og resten sviktet.

Les også

Andreas vurderer å flytte ut av Drammen hvis pendlerparkeringen forsvinner: – Helt bak mål

Det er en kjent sak at Bane NOR stort sett gir blaffen i både politiske føringer og innbyggernes behov. Skal man styre disse, må man sette hardt mot hardt. Det evner ikke Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, til tross for at disse partiene tidligere har vært høye og mørke i sine krav om å beholde pendlerparkering i sentrum.

Faktum er nemlig at Bane NOR får ture frem akkurat som de vil, uansett hva slags ugang de finner på. De har brutt tidligere avtaler med kommunen, og blir belønnet av både ordfører og alle politikerne bortsett fra Frp, med fullt gjennomslag for sine utbyggingsplaner der pendlerparkeringen i dag ligger.

Slik jeg tolker et leserinnlegg i DT fra 2020 og senere i et muntlig svar til undertegnede, har Bane NOR svart at Drammen kommune har vedtatt at pendlerparkeringen skal ut av Drammen sentrum. Dette viser seg å bare være en bløff.

Faktum er at i 2012 signerte Drammen Kommune og Bane NOR en avtale om utbygging ved Drammen Stasjon. Her står det riktignok at den gamle pendlerparkeringen skulle flyttes siden det skulle bygges hotell der, men det står klart og tydelig pendlerparkeringen skulle etableres i parkeringshus nær sentrumsringen.

Det står ingen ting om at pendlerparkeringen skal flyttes ut av sentrum, slik Bane NOR i dag hevder.

I 2015 ble en ny avtale signert. Denne er enda tydeligere på at det skal etablerer P-hus for togreisene og at Bane NOR og ROM Eiendom har ansvaret. Det ble gitt en frist for at dette skal løses i forbindelse med reguleringsplanen for utbygging av Drammen Stasjon, senest 31.12.2015.

I avtalen står følgende: «Tilbud i parkeringshus for jernbanereisende skal senest være avklart i forbindelse med siste byggetrinn av byutviklingen ved Drammen stasjon…» «Dette gjennomføres i tilknytning til utvikling av Drammen stasjon basert på ny reguleringsplan som skal utarbeides av ROM og oversendes DK til behandling innen 31.12.2015.» Dette fulgte aldri Bane NOR opp og heller ikke denne avtalen sier noe om at pendlerparkeringen skal ut av sentrum.

Flere debattinnlegg og kronikker

Derimot utarbeidet Bane Nor sin egen strategi i 2020 hvor de tar til orde for å fjerne all pendlerparkering tilknyttet Drammen stasjon. I forbindelse med behandlingen av denne strategien slo Drammen kommune fast at pendlerparkering i sentrum skal bestå, stikk i strid med det Bane NOR hevder Drammen kommune har vedtatt.

Siden Bane NOR helt åpenbart har brutt tidligere inngåtte avtaler, gir blaffen i politiske føringer, bløffer om hva som er besluttet og ikke følger opp sitt ansvar for å tilrettelegge for togpendlere, er det intet mindre enn utrolig at politikerne ga grønt lys til utbyggingsforslaget der pendlerparkeringen i dag ligger, uten å stille et eneste krav.

Det fremstår dermed som komisk når ordføreren og andre politikere reiser rundt for å kreve pendlerparkeringsplasser, samtidig som de lot den beste muligheten vi hadde til å stille makt bak kravene gå fra oss.

Nå må politikerne våkne og forlange at Bane NOR etablerer pendlerparkering i sentrum i tråd med gjeldende avtaler, eller stanse Bane NORs utbyggingsprosjekt når dette kommer opp til ny behandling.

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Spillegal tiur måtte bøte med livet

Les også

Bjørn Gunnar fortviler etter «guttestreker»: – Det blir veldig dyrt å rette opp disse skadene

Les også

Salget har tatt fullstendig av: – Skjønner godt at noen reagerer

Snart forsvinner alle pendlerparkeringsplassene i Drammen, selv om politikerne sier at de fortsatt skal bestå. Hvordan kan sånt skje? Svaret er enkelt, det skjer på grunn av sløve politikere som ikke gjør jobben sin.

Tidligere i år behandlet politikerne en sak om Bane NORs utbyggingsplaner der dagens pendlerparkering ligger. Politikerne hadde da en gyllen mulighet til å stille krav om pendlerparkeringsplassene skulle bestå, men kun Frp gjorde jobben sin og resten sviktet.

Det er en kjent sak at Bane NOR stort sett gir blaffen i både politiske føringer og innbyggernes behov. Skal man styre disse, må man sette hardt mot hardt. Det evner ikke Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, til tross for at disse partiene tidligere har vært høye og mørke i sine krav om å beholde pendlerparkering i sentrum.

Faktum er nemlig at Bane NOR får ture frem akkurat som de vil, uansett hva slags ugang de finner på. De har brutt tidligere avtaler med kommunen, og blir belønnet av både ordfører og alle politikerne bortsett fra Frp, med fullt gjennomslag for sine utbyggingsplaner der pendlerparkeringen i dag ligger.

Slik jeg tolker et leserinnlegg i DT fra 2020 og senere i et muntlig svar til undertegnede, har Bane NOR svart at Drammen kommune har vedtatt at pendlerparkeringen skal ut av Drammen sentrum. Dette viser seg å bare være en bløff.

Faktum er at i 2012 signerte Drammen Kommune og Bane NOR en avtale om utbygging ved Drammen Stasjon. Her står det riktignok at den gamle pendlerparkeringen skulle flyttes siden det skulle bygges hotell der, men det står klart og tydelig pendlerparkeringen skulle etableres i parkeringshus nær sentrumsringen.

Det står ingen ting om at pendlerparkeringen skal flyttes ut av sentrum, slik Bane NOR i dag hevder.

I 2015 ble en ny avtale signert. Denne er enda tydeligere på at det skal etablerer P-hus for togreisene og at Bane NOR og ROM Eiendom har ansvaret. Det ble gitt en frist for at dette skal løses i forbindelse med reguleringsplanen for utbygging av Drammen Stasjon, senest 31.12.2015.

I avtalen står følgende: «Tilbud i parkeringshus for jernbanereisende skal senest være avklart i forbindelse med siste byggetrinn av byutviklingen ved Drammen stasjon…» «Dette gjennomføres i tilknytning til utvikling av Drammen stasjon basert på ny reguleringsplan som skal utarbeides av ROM og oversendes DK til behandling innen 31.12.2015.» Dette fulgte aldri Bane NOR opp og heller ikke denne avtalen sier noe om at pendlerparkeringen skal ut av sentrum.

Flere debattinnlegg og kronikker

Derimot utarbeidet Bane Nor sin egen strategi i 2020 hvor de tar til orde for å fjerne all pendlerparkering tilknyttet Drammen stasjon. I forbindelse med behandlingen av denne strategien slo Drammen kommune fast at pendlerparkering i sentrum skal bestå, stikk i strid med det Bane NOR hevder Drammen kommune har vedtatt.

Siden Bane NOR helt åpenbart har brutt tidligere inngåtte avtaler, gir blaffen i politiske føringer, bløffer om hva som er besluttet og ikke følger opp sitt ansvar for å tilrettelegge for togpendlere, er det intet mindre enn utrolig at politikerne ga grønt lys til utbyggingsforslaget der pendlerparkeringen i dag ligger, uten å stille et eneste krav.

Det fremstår dermed som komisk når ordføreren og andre politikere reiser rundt for å kreve pendlerparkeringsplasser, samtidig som de lot den beste muligheten vi hadde til å stille makt bak kravene gå fra oss.

Nå må politikerne våkne og forlange at Bane NOR etablerer pendlerparkering i sentrum i tråd med gjeldende avtaler, eller stanse Bane NORs utbyggingsprosjekt når dette kommer opp til ny behandling.

Nyheter fra Drammens Tidende

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Pendlerparkeringene i Drammen forsvinner selv om politikerne sier de fortsatt skal bestå. Hvordan kan sånt skje? - Jon Helgheim 
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Pendlerparkeringene i Drammen forsvinner selv om politikerne sier de fortsatt skal bestå. Hvordan kan sånt skje?

40 0
15.05.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Snart forsvinner alle pendlerparkeringsplassene i Drammen, selv om politikerne sier at de fortsatt skal bestå. Hvordan kan sånt skje? Svaret er enkelt, det skjer på grunn av sløve politikere som ikke gjør jobben sin.

Tidligere i år behandlet politikerne en sak om Bane NORs utbyggingsplaner der dagens pendlerparkering ligger. Politikerne hadde da en gyllen mulighet til å stille krav om pendlerparkeringsplassene skulle bestå, men kun Frp gjorde jobben sin og resten sviktet.

Les også

Andreas vurderer å flytte ut av Drammen hvis pendlerparkeringen forsvinner: – Helt bak mål

Det er en kjent sak at Bane NOR stort sett gir blaffen i både politiske føringer og innbyggernes behov. Skal man styre disse, må man sette hardt mot hardt. Det evner ikke Senterpartiet, Høyre og Arbeiderpartiet, til tross for at disse partiene tidligere har vært høye og mørke i sine krav om å beholde pendlerparkering i sentrum.

Faktum er nemlig at Bane NOR får ture frem akkurat som de vil, uansett hva slags ugang de finner på. De har brutt tidligere avtaler med kommunen, og blir belønnet av både ordfører og alle politikerne bortsett fra Frp, med fullt gjennomslag for sine utbyggingsplaner der pendlerparkeringen i dag ligger.

Slik jeg tolker et leserinnlegg i DT fra 2020 og senere i et muntlig svar til undertegnede, har Bane NOR svart at Drammen kommune har vedtatt at pendlerparkeringen skal ut av Drammen sentrum. Dette viser seg å bare være en bløff.

Faktum er at i 2012 signerte Drammen Kommune og Bane NOR en avtale om utbygging ved Drammen Stasjon. Her står det riktignok at den gamle pendlerparkeringen skulle flyttes siden det skulle bygges hotell der, men det står klart og tydelig pendlerparkeringen skulle etableres i parkeringshus nær sentrumsringen.

Det står ingen ting om at pendlerparkeringen skal flyttes ut av sentrum, slik........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play