Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saken som skal behandles i kommende formannskap og kommunestyre er årets viktigste for etterslekten.

30. april og 7. mai skal skal vi politikere bestemme om vi vil tillate enorme naturødeleggelser i kommunens nye arealplan, eller om vi skal være voksne og avstå fra mer ikke-bærekraftig vekst på naturens, matjordas og friluftslivets bekostning.

Noen husker kanskje demonstrasjoneen mot førstegangsbehandlingen av planen i 2022? Kunnskapen om naturkrisen var god nok den gangen til at det politiske flertallet ikke burde vedtatt å tillate rasering av blant annet 1.644,8 dekar areal (230 fotballbaner) fylt med viktig naturmangfold eller dyrebar matjord. Vi visste godt hva vi gjorde – og siden den gang vet vi enda mer.

Formannskap/Kommunestyre

* Formannskapet i Drammen består av 15 representanter.

* Antall representanter: Høyre 4, Arbeiderpartiet 4, Fremskrittspartiet 3, Miljøpartiet De Grønne 1, Pensjonistpartiet 1, Venstre 1, SV 1.

* Formannskapet er et saksforberedende organ for kommunestyret. Kommunestyret har imidlertid anledning til å delegere betydelig beslutningsmyndighet til formannskapet – innenfor de grenser som er satt i lovgivingen.

* Neste møte i formannskapet i Drammen er 30. april.

* Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg.

* Kommunestyre i Drammen kommune har 57 representanter.

* I Drammen har de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Pensjonistpartiet flertall.

* Andre partier med representanter i kommunestyret er Arbeiderpartiet, Venstre, MDG, SV, Senterpartiet, Rødt, Partiet Sentrum og Drammen INP (Industrti og Næringspartiet). Det er i tillegg en uavhengig representant i kommunestyret.

* Neste møte i kommunestyret i Drammen er 7. mai.

Kilde: Stor norske leksikon / DT

Norge har signert FNs naturavtale, som forplikter alle land til å verne og restaurere 30 prosent av sine arealer til lands og havs. Stortinget skal i høst behandle en stortingsmelding om hvordan vi skal følge opp naturavtalen i Norge. Tiltakene her vil helt sikkert gi kommunene en mye strengere arealpolitikk. For dagens hjemme-alene-fest hos lokalpolitikerne kan ikke fortsette.

Det er for eksempel allerede 448.805 hytter i Norge, men dersom alle dagens vedtatte planer i kommune-Norge faktisk bygges ut, så skal det raseres tre og en halv ganger så mye natur som det allerede er gjort bare for å lage enda flere hytter!

Setter du opp tilsvarende regnestykker for hva som er satt av til kjøpesentre, industri, boligfelt og alt annet som spiser av naturen, så vil du komme fram til at over 2.100 km2 natur allerede er godkjent for nedbygging. NRK har kartlagt 44.000 inngrep i norsk natur de siste fem årene.

Når vi vet at endret arealbruk bidrar til i hvert fall 30% av klimaendringene, og verden stadig setter nye varmerekorder, så er det ekstremt uklokt å fortsette å eskalere dette naturtapet.

Les også

Åpner for markagrense: – Mistet trua på at Drammen kan få til en bærekraftig arealforvaltning på egen hånd

Heldigvis foreslår vår kommunedirektør i sitt i sitt framlegg til sakene i formannskapet og kommunestyret å si nei til 10 av de 23 arealendringene kommunestyret vedtok i førstegangsbehandlingen i 2022. Hun anbefaler blant annet at de foreslåtte ødeleggelsene av bukta ved Bokerøya må stanses.

Det skulle bare mangle, da å bygge ned dette økosystemet ville vært å gå mot alt vi vet om den katastrofale statusen til fjorden, og tiltaksplanen vi har vedtatt for å få bukt med det.

Kommunedirektøren anbefaler også å bevare store naturområder på blant annet Austad, Galterud, Gjerpen, Nesbygda, Fjell og Svelvik. Får disse anbefalingene flertall, så vil det være til stor glede for natur, dyr, mennesker og klimaet, og støttes selvsagt helhjertet av oss i Venstre.

Vi er derimot veldig skuffet over at kommunedirektøren fortsatt anbefaler særlig to store ødeleggelser:

Rundt 1.000 dekar natur i Solbergelva, der et enormt område skal raseres for å bygge et desentralisert boligfelt vi ikke trenger, som vil medføre store økte klimautslipp som følge av mer bilkjøring, ødelegge viktig natur, og redusere tilgangen til marka for dem som allerede bor der. Å rasere matjord for å lage søppelfylling ved Lindum. Her viser vi til Senterpartiets Simon S. Nordangers debattinnlegg for utfyllende informasjon.

Vi klarer ikke å forstå hvorfor kommunedirektøren foreslår å gå i videre forhandlinger med staten om å få lov til å gjennomføre disse inngrepene:

For det første er begge fullstendig i brudd med kommuneplanens egen samfunnsdel, og nasjonale mål for bevaring av natur og matjord.

For det andre vil det mest sannsynlig bare medføre enda en unødvendig forsinkelse av hele arealplanprosessen, da staten mest sannsynlig uansett ikke vil tillate noen av disse prosjektene. Da kan vi like gjerne spare oss tiden med å gå i disse forhandlingene. Næringslivet fortjener fortgang i å få vedtatt denne arealplanen, og alle innbyggere og grunneiere som er redd for å miste sine kjære arealer fortjener ikke å bli holdt på pinebenken lenger enn nødvendig. Forhandlinger om forslag som vi vet staten ikke ønsker seg er seigpining som ikke kommer noen til gode.

Flere debattinnlegg og kronikker

Vi i Venstre vil derfor kjempe for å hindre all nedbygging av viktig natur, matjord og friluftsverdier i Drammen, både i denne runden av sluttforhandlinger og videre inn i de siste fasene fram mot endelig vedtak av arealplanen våren 2025.

Dersom Drammen skal være Norges grønneste kommune så må vi også være best i klassen på naturvern. Her har vi høye forventninger til Høyre, KrF, Pensjonistpartiet (Pp) og andre naturvenner innenfor og utenfor posisjonsflertallet.

Vi i Venstre er klare for å samarbeide med alle om å ta vare på naturen i Drammen.

Vi sier ja til å overlate natur, matjord og friluftsområder i best mulig stand til neste generasjon. Samtidig sier vi nei til naturødeleggelse for å skape kortsiktig og ikke-bærekraftig vekst.

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Drammens Tidende avslører: Skroter omorganiseringen

Les også

Nytt tanntrøbbel for Fossesholm: – Det var litt panikk her

Les også

Katrine har sagt opp sjefsjobben – går til toppjobb

Saken som skal behandles i kommende formannskap og kommunestyre er årets viktigste for etterslekten.

30. april og 7. mai skal skal vi politikere bestemme om vi vil tillate enorme naturødeleggelser i kommunens nye arealplan, eller om vi skal være voksne og avstå fra mer ikke-bærekraftig vekst på naturens, matjordas og friluftslivets bekostning.

Noen husker kanskje demonstrasjoneen mot førstegangsbehandlingen av planen i 2022? Kunnskapen om naturkrisen var god nok den gangen til at det politiske flertallet ikke burde vedtatt å tillate rasering av blant annet 1.644,8 dekar areal (230 fotballbaner) fylt med viktig naturmangfold eller dyrebar matjord. Vi visste godt hva vi gjorde – og siden den gang vet vi enda mer.

* Formannskapet i Drammen består av 15 representanter.

* Antall representanter: Høyre 4, Arbeiderpartiet 4, Fremskrittspartiet 3, Miljøpartiet De Grønne 1, Pensjonistpartiet 1, Venstre 1, SV 1.

* Formannskapet er et saksforberedende organ for kommunestyret. Kommunestyret har imidlertid anledning til å delegere betydelig beslutningsmyndighet til formannskapet – innenfor de grenser som er satt i lovgivingen.

* Neste møte i formannskapet i Drammen er 30. april.

* Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg.

* Kommunestyre i Drammen kommune har 57 representanter.

* I Drammen har de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Pensjonistpartiet flertall.

* Andre partier med representanter i kommunestyret er Arbeiderpartiet, Venstre, MDG, SV, Senterpartiet, Rødt, Partiet Sentrum og Drammen INP (Industrti og Næringspartiet). Det er i tillegg en uavhengig representant i kommunestyret.

* Neste møte i kommunestyret i Drammen er 7. mai.

Kilde: Stor norske leksikon / DT

Norge har signert FNs naturavtale, som forplikter alle land til å verne og restaurere 30 prosent av sine arealer til lands og havs. Stortinget skal i høst behandle en stortingsmelding om hvordan vi skal følge opp naturavtalen i Norge. Tiltakene her vil helt sikkert gi kommunene en mye strengere arealpolitikk. For dagens hjemme-alene-fest hos lokalpolitikerne kan ikke fortsette.

Det er for eksempel allerede 448.805 hytter i Norge, men dersom alle dagens vedtatte planer i kommune-Norge faktisk bygges ut, så skal det raseres tre og en halv ganger så mye natur som det allerede er gjort bare for å lage enda flere hytter!

Setter du opp tilsvarende regnestykker for hva som er satt av til kjøpesentre, industri, boligfelt og alt annet som spiser av naturen, så vil du komme fram til at over 2.100 km2 natur allerede er godkjent for nedbygging. NRK har kartlagt 44.000 inngrep i norsk natur de siste fem årene.

Når vi vet at endret arealbruk bidrar til i hvert fall 30% av klimaendringene, og verden stadig setter nye varmerekorder, så er det ekstremt uklokt å fortsette å eskalere dette naturtapet.

Heldigvis foreslår vår kommunedirektør i sitt i sitt framlegg til sakene i formannskapet og kommunestyret å si nei til 10 av de 23 arealendringene kommunestyret vedtok i førstegangsbehandlingen i 2022. Hun anbefaler blant annet at de foreslåtte ødeleggelsene av bukta ved Bokerøya må stanses.

Det skulle bare mangle, da å bygge ned dette økosystemet ville vært å gå mot alt vi vet om den katastrofale statusen til fjorden, og tiltaksplanen vi har vedtatt for å få bukt med det.

Kommunedirektøren anbefaler også å bevare store naturområder på blant annet Austad, Galterud, Gjerpen, Nesbygda, Fjell og Svelvik. Får disse anbefalingene flertall, så vil det være til stor glede for natur, dyr, mennesker og klimaet, og støttes selvsagt helhjertet av oss i Venstre.

Vi er derimot veldig skuffet over at kommunedirektøren fortsatt anbefaler særlig to store ødeleggelser:

Rundt 1.000 dekar natur i Solbergelva, der et enormt område skal raseres for å bygge et desentralisert boligfelt vi ikke trenger, som vil medføre store økte klimautslipp som følge av mer bilkjøring, ødelegge viktig natur, og redusere tilgangen til marka for dem som allerede bor der. Å rasere matjord for å lage søppelfylling ved Lindum. Her viser vi til Senterpartiets Simon S. Nordangers debattinnlegg for utfyllende informasjon.

Vi klarer ikke å forstå hvorfor kommunedirektøren foreslår å gå i videre forhandlinger med staten om å få lov til å gjennomføre disse inngrepene:

For det første er begge fullstendig i brudd med kommuneplanens egen samfunnsdel, og nasjonale mål for bevaring av natur og matjord.

For det andre vil det mest sannsynlig bare medføre enda en unødvendig forsinkelse av hele arealplanprosessen, da staten mest sannsynlig uansett ikke vil tillate noen av disse prosjektene. Da kan vi like gjerne spare oss tiden med å gå i disse forhandlingene. Næringslivet fortjener fortgang i å få vedtatt denne arealplanen, og alle innbyggere og grunneiere som er redd for å miste sine kjære arealer fortjener ikke å bli holdt på pinebenken lenger enn nødvendig. Forhandlinger om forslag som vi vet staten ikke ønsker seg er seigpining som ikke kommer noen til gode.

Flere debattinnlegg og kronikker

Vi i Venstre vil derfor kjempe for å hindre all nedbygging av viktig natur, matjord og friluftsverdier i Drammen, både i denne runden av sluttforhandlinger og videre inn i de siste fasene fram mot endelig vedtak av arealplanen våren 2025.

Dersom Drammen skal være Norges grønneste kommune så må vi også være best i klassen på naturvern. Her har vi høye forventninger til Høyre, KrF, Pensjonistpartiet (Pp) og andre naturvenner innenfor og utenfor posisjonsflertallet.

Vi i Venstre er klare for å samarbeide med alle om å ta vare på naturen i Drammen.

Vi sier ja til å overlate natur, matjord og friluftsområder i best mulig stand til neste generasjon. Samtidig sier vi nei til naturødeleggelse for å skape kortsiktig og ikke-bærekraftig vekst.

Nyheter fra Drammens Tidende

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Politikerne - nå skal vi behandle årets viktigste sak - Herman Ekle Lund
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Politikerne - nå skal vi behandle årets viktigste sak

45 0
26.04.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Saken som skal behandles i kommende formannskap og kommunestyre er årets viktigste for etterslekten.

30. april og 7. mai skal skal vi politikere bestemme om vi vil tillate enorme naturødeleggelser i kommunens nye arealplan, eller om vi skal være voksne og avstå fra mer ikke-bærekraftig vekst på naturens, matjordas og friluftslivets bekostning.

Noen husker kanskje demonstrasjoneen mot førstegangsbehandlingen av planen i 2022? Kunnskapen om naturkrisen var god nok den gangen til at det politiske flertallet ikke burde vedtatt å tillate rasering av blant annet 1.644,8 dekar areal (230 fotballbaner) fylt med viktig naturmangfold eller dyrebar matjord. Vi visste godt hva vi gjorde – og siden den gang vet vi enda mer.

Formannskap/Kommunestyre

* Formannskapet i Drammen består av 15 representanter.

* Antall representanter: Høyre 4, Arbeiderpartiet 4, Fremskrittspartiet 3, Miljøpartiet De Grønne 1, Pensjonistpartiet 1, Venstre 1, SV 1.

* Formannskapet er et saksforberedende organ for kommunestyret. Kommunestyret har imidlertid anledning til å delegere betydelig beslutningsmyndighet til formannskapet – innenfor de grenser som er satt i lovgivingen.

* Neste møte i formannskapet i Drammen er 30. april.

* Kommunestyret er det øverste politiske styreorgan i Norges kommuner, og velges i direkte valg for fire år om gangen i det som kalles kommunestyre- og fylkestingsvalg.

* Kommunestyre i Drammen kommune har 57 representanter.

* I Drammen har de fire partiene Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og Pensjonistpartiet flertall.

* Andre partier med representanter i kommunestyret er Arbeiderpartiet, Venstre, MDG, SV, Senterpartiet, Rødt, Partiet Sentrum og Drammen INP (Industrti og Næringspartiet). Det er i tillegg en uavhengig representant i kommunestyret.

* Neste møte i kommunestyret i Drammen er 7. mai.

Kilde: Stor norske leksikon / DT

Norge har signert FNs naturavtale, som forplikter alle land til å verne og restaurere 30 prosent av sine arealer til lands og havs. Stortinget skal i høst behandle en stortingsmelding om hvordan vi skal følge opp naturavtalen i Norge. Tiltakene her vil helt sikkert gi kommunene en mye strengere arealpolitikk. For dagens hjemme-alene-fest hos lokalpolitikerne kan ikke fortsette.

Det er for eksempel allerede 448.805 hytter i Norge, men dersom alle dagens vedtatte planer i kommune-Norge faktisk bygges ut, så skal det raseres tre og en halv ganger så mye natur som det allerede er gjort bare for å lage enda flere hytter!

Setter du opp tilsvarende regnestykker for hva som er satt av til kjøpesentre, industri, boligfelt og alt annet som spiser av naturen, så vil du komme fram til at over 2.100 km2 natur allerede er godkjent for nedbygging. NRK har kartlagt 44.000 inngrep i norsk natur de siste fem årene.

Når vi vet at endret arealbruk bidrar til i hvert fall 30% av klimaendringene, og verden stadig setter nye varmerekorder, så er det ekstremt uklokt å fortsette å eskalere dette........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play