Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den nye Elevundersøkelsen rapporterer skoleelevene i Drammen om økende mobbing, særlig på barneskolen. Det er trist. Én elev som opplever mobbing er alltid én for mye.

Samtidig finnes det lyspunkter i undersøkelsen, og kanskje også ideer til hvordan den uønskede utviklingen kan stanses og snus.

Galterud utmerker seg nemlig som ungdomsskolen med lavest rapportert mobbing i Drammen på 10. trinn.

Dette vil kanskje være overraskende for enkelte som har fulgt samfunnsdebatten de siste årene. Galterud bemerket seg i en periode med mange uønskede hendelser på skolen, inklusive hyppige brannpåsettelser. Medieomtalen var tidvis massiv og negativ, og deler av det politiske miljøet fulgte opp med en sterk nedsnakking av skolen.

Les også

Flere elever forteller at de blir mobbet: – Har ikke lykkes godt nok

Så ble det tatt grep. Som virker å ha fungert, skal vi tro undersøkelsen? Det ble i hvert fall innført mange forebyggende tiltak, etter nært samspill mellom rektor Simon Jara, elevene, kommunalsjef for skole, politi, barnevern og andre relevante kommunale tjenester, samt frivillige aktører i nærmiljøet på Fjell.

Har dette også hatt varige positive effekter for skolemiljøet? Og kan vi da bruke erfaringene fra «tiltakspakken» på Galterud når vi tar tak i mobbeproblemet på andre skoler?

Dette vil vi i Venstre gjerne vite mer om.

Blant annet fordi noe Galterud har mye av er mangfold. Kulturelt, etnisk og verdimessig. Dette fremstilles ofte som et problem. Og ja, dessverre skal vi ikke lenger enn til Fjell skole for å se noen av de høyeste mobbetallene blant barneskolene. Samtidig rapporterer flere skoler med helt annen elevsammensetning også om mye mobbing.

Les også

Vil innføre mobilforbud på alle skolene i Drammen

Og i den mest positive enden av skalaen ligger altså Galteruds 10. trinn.

Så om mangfold i skolene ender opp i suksess eller trøbbel tror vi kommer helt an på hvilke rammer, krav og kulturell kompetanse vi som skoleeier møter elevene med.

Vi i Venstre tror de beste miljøene, i alle deler av livet, skapes når mennesker med ulike bakgrunner blandes, forutsatt at en har klare strategier for å løse utfordringene som kan oppstå når ulike standpunkter og verdier brynes mot hverandre.

Så lenge rammene og forventningene er klare på at vi skal ha én felles atferd, så er vi grunnleggende positive til å tørre å blande forskjellige typer folk. Slik kan kreativitet og positiv endring oppstå.

Les også

Vil oppdage mobbingen tidligere: Innfører fire undersøkelser i året

Blant annet derfor håper vi også at vi bruker muligheten nå til å kikke litt på hvorfor skolene som ligger lavere på mobbestatistikken gjør det relativt bedre, og finner ut om tiltak som gjøres på disse skolene også kan benyttes i kampen mot mobbing i resten av kommunen vår.

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Først ble tomta sprengt ut, så gikk utbygger på en smell: – Ligger som et stort gapende hull rett utenfor inngangsdøra

Les også

Opplevde kraftig nedgang i fjor: – Dette vil snu igjen

Les også

Marienlyst er Eliteseriens nest dårligste bane: – Vi får bruke det til vår fordel

I den nye Elevundersøkelsen rapporterer skoleelevene i Drammen om økende mobbing, særlig på barneskolen. Det er trist. Én elev som opplever mobbing er alltid én for mye.

Samtidig finnes det lyspunkter i undersøkelsen, og kanskje også ideer til hvordan den uønskede utviklingen kan stanses og snus.

Galterud utmerker seg nemlig som ungdomsskolen med lavest rapportert mobbing i Drammen på 10. trinn.

Dette vil kanskje være overraskende for enkelte som har fulgt samfunnsdebatten de siste årene. Galterud bemerket seg i en periode med mange uønskede hendelser på skolen, inklusive hyppige brannpåsettelser. Medieomtalen var tidvis massiv og negativ, og deler av det politiske miljøet fulgte opp med en sterk nedsnakking av skolen.

Så ble det tatt grep. Som virker å ha fungert, skal vi tro undersøkelsen? Det ble i hvert fall innført mange forebyggende tiltak, etter nært samspill mellom rektor Simon Jara, elevene, kommunalsjef for skole, politi, barnevern og andre relevante kommunale tjenester, samt frivillige aktører i nærmiljøet på Fjell.

Har dette også hatt varige positive effekter for skolemiljøet? Og kan vi da bruke erfaringene fra «tiltakspakken» på Galterud når vi tar tak i mobbeproblemet på andre skoler?

Dette vil vi i Venstre gjerne vite mer om.

Blant annet fordi noe Galterud har mye av er mangfold. Kulturelt, etnisk og verdimessig. Dette fremstilles ofte som et problem. Og ja, dessverre skal vi ikke lenger enn til Fjell skole for å se noen av de høyeste mobbetallene blant barneskolene. Samtidig rapporterer flere skoler med helt annen elevsammensetning også om mye mobbing.

Og i den mest positive enden av skalaen ligger altså Galteruds 10. trinn.

Så om mangfold i skolene ender opp i suksess eller trøbbel tror vi kommer helt an på hvilke rammer, krav og kulturell kompetanse vi som skoleeier møter elevene med.

Vi i Venstre tror de beste miljøene, i alle deler av livet, skapes når mennesker med ulike bakgrunner blandes, forutsatt at en har klare strategier for å løse utfordringene som kan oppstå når ulike standpunkter og verdier brynes mot hverandre.

Så lenge rammene og forventningene er klare på at vi skal ha én felles atferd, så er vi grunnleggende positive til å tørre å blande forskjellige typer folk. Slik kan kreativitet og positiv endring oppstå.

Blant annet derfor håper vi også at vi bruker muligheten nå til å kikke litt på hvorfor skolene som ligger lavere på mobbestatistikken gjør det relativt bedre, og finner ut om tiltak som gjøres på disse skolene også kan benyttes i kampen mot mobbing i resten av kommunen vår.

Nyheter fra Drammens Tidende

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Hva gjorde Galterud skole riktig i kampen mot mobbing? - Herman Ekle Lund
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Hva gjorde Galterud skole riktig i kampen mot mobbing?

10 1
26.01.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I den nye Elevundersøkelsen rapporterer skoleelevene i Drammen om økende mobbing, særlig på barneskolen. Det er trist. Én elev som opplever mobbing er alltid én for mye.

Samtidig finnes det lyspunkter i undersøkelsen, og kanskje også ideer til hvordan den uønskede utviklingen kan stanses og snus.

Galterud utmerker seg nemlig som ungdomsskolen med lavest rapportert mobbing i Drammen på 10. trinn.

Dette vil kanskje være overraskende for enkelte som har fulgt samfunnsdebatten de siste årene. Galterud bemerket seg i en periode med mange uønskede hendelser på skolen, inklusive hyppige brannpåsettelser. Medieomtalen var tidvis massiv og negativ, og deler av det politiske miljøet fulgte opp med en sterk nedsnakking av skolen.

Les også

Flere elever forteller at de blir mobbet: – Har ikke lykkes godt nok

Så ble det tatt grep. Som virker å ha fungert, skal vi tro undersøkelsen? Det ble i hvert fall innført mange forebyggende tiltak, etter nært samspill mellom rektor Simon Jara, elevene, kommunalsjef for skole, politi, barnevern og andre relevante kommunale tjenester, samt frivillige aktører i nærmiljøet på Fjell.

Har dette også hatt varige positive effekter for skolemiljøet? Og kan vi da bruke erfaringene fra «tiltakspakken» på Galterud når vi tar tak i mobbeproblemet på andre skoler?

Dette vil vi i Venstre gjerne vite mer........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play