Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årets framlegg av Najonal Transportplan 22. mars skapte som vanlig både skuffelse og begeistring rundt i landet. Vi i Venstre mener Drammen har grunn til optimisme, da den nye NTP´en legger opp til å ta oss et stort steg nærmere løsningen på vår suverent viktigste lokale transportutfordring: Å gjøre kraftige kutt i biltrafikken, slik at luftforurensningen og utslippene går ned.

Dette må skje gjennom en kombinasjon av gulrot og pisk. Det må bli enklere og billigere å ta kollektivtransport, sykle og gå, samtidig som det blir mindre attraktivt å kjøre når du ikke må.

Vi forstår teksten i NTP som en klar invitasjon til å forhandle om Buskerudbyens nyskapende forslag til byvekstavtale, en avtale uten bompenger, men som heller ikke inneholder veiprosjekter. Altså at staten bare stimulerer til gulrot, uten å bruke pisk, forutsatt at vi lokalt klarer å håndtere pisken selv.

Les også

Staten åpner for byvekstavtale: Ber Høyre ta ansvar for trafikken

Vi i Venstre har vært forsiktig skeptiske til dette alternative «Buskerudbypakke 3» siden vi begynte å diskutere det i 2020, men bare fordi vi ikke har trodd at staten ville akseptere en slik løsning uten bompenger. Vi har ikke trodd de ville se det som realistisk at vi klarte å redusere biltrafikken uten pengeinnkreving som trafikkavstøtende virkemiddel. Vi har likevel stemt for forslaget hele veien, og når staten nå tilsynelatende vil åpne forhandlinger om denne løsningen likevel, så applauderer vi det og vil være en konstruktiv samarbeidspartner.

Dette vil imidlertid først kreve knallhard lokal disiplin for å redusere biltrafikken med andre tiltak. Klarer vi ikke å vise det, så faller denne unike forhandlingsmuligheten sikkert i fisk. Da er ikke bare risikoen høy for at «gratisløsningen» med belønningsmidler vi har hatt faller bort, men veien vil trolig også være farlig kort til statlig tvang for å få bukt med luftkvaliteten.

Les også

Ingen ny Holmenbru på mange år: – Kjøper ikke kake før spaden er i jorden

Vi er som kjent blitt nest verst i landet på luftforurensning, og den nasjonale tålmodigheten kan umulig strekke seg veldig mye lenger hvis ikke Drammen snart viser lokal vilje og handlekraft. I en slik tvangssituasjon vil Drammen ikke sitte i førersetet for utforming av tiltak, og det vil trolig bli mye mer inngripende enn om vi griper invitasjonen vi nå har fått med begge hender.

Derfor trenger vi nå at et ansvarlig tverrpolitisk flertall i kommunestyret setter seg ned, er konstruktive og lager et kompromiss som gjør at vi kommer i posisjon til å forhandle om denne byvekstavtalen uten bompenger.

Et slikt flertall må...

...bli enige om en parkeringspolitikk som ikke gjør det mer, men mindre, attraktivt å parkere i Drammen sentrum.

...snu årets vedtatte kutt i sykkelveier tilbake til fortsettelse av 2023-nivået, eller overoppfylle dette.

...få fortgang i kommunedelplanen for mobilitet på Strømsø (som vi nettopp har vedtatt) og at de foreslåtte tiltakene her for å stenge og nedgradere gater for biltrafikk faktisk blir gjennomført.

...igangsette tilsvarende planarbeid også for andre belastede kommunedeler.

...samle oss bak en traséløsning som gjør “superbussen” til sykehuset reelt mulig.

...gi full støtte til piloten for å teste ut ferge.

I tillegg til alt dette bør se med åpne øyne på alle andre gode ideer som kan flytte trafikken.

Les også

Kan bli krangel om trafikkøkning: – Ikke sikkert vi blir enige

Samtidig må naturligvis Regjeringen gi oss en hjelpende hånd allerede i Revidert statsbudsjett ved å styrke Buskerud slik at vi unngår de planlagte kuttene i kollektivtransporten.

Vi i Venstre er helt enige med ordfører Kjell Arne Hermansen i at vi ikke får gjennomført noe ved å syte. Vi må samarbeide.

Venstre er derfor klare til å snakke med partier i alle farger om et langsiktig kompromiss for å løse disse problemene. Det er viktig at dette skjer nå, før det tas lokale valg som ødelegger den unike muligheten vi nå har fått.

Våre telefoner er påskrudd – det er bare å ringe, Kjell Arne!

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Thomas (30) vant over 400.000 kroner: – Rakk ikke å tenke så mye

Les også

Røde Kors er klare for påskeinnsats med nytt utstyr og framtidsvisjoner

Les også

Har funnet kjærligheten: – Hun er helt fantastisk

Årets framlegg av Najonal Transportplan 22. mars skapte som vanlig både skuffelse og begeistring rundt i landet. Vi i Venstre mener Drammen har grunn til optimisme, da den nye NTP´en legger opp til å ta oss et stort steg nærmere løsningen på vår suverent viktigste lokale transportutfordring: Å gjøre kraftige kutt i biltrafikken, slik at luftforurensningen og utslippene går ned.

Dette må skje gjennom en kombinasjon av gulrot og pisk. Det må bli enklere og billigere å ta kollektivtransport, sykle og gå, samtidig som det blir mindre attraktivt å kjøre når du ikke må.

Vi forstår teksten i NTP som en klar invitasjon til å forhandle om Buskerudbyens nyskapende forslag til byvekstavtale, en avtale uten bompenger, men som heller ikke inneholder veiprosjekter. Altså at staten bare stimulerer til gulrot, uten å bruke pisk, forutsatt at vi lokalt klarer å håndtere pisken selv.

Vi i Venstre har vært forsiktig skeptiske til dette alternative «Buskerudbypakke 3» siden vi begynte å diskutere det i 2020, men bare fordi vi ikke har trodd at staten ville akseptere en slik løsning uten bompenger. Vi har ikke trodd de ville se det som realistisk at vi klarte å redusere biltrafikken uten pengeinnkreving som trafikkavstøtende virkemiddel. Vi har likevel stemt for forslaget hele veien, og når staten nå tilsynelatende vil åpne forhandlinger om denne løsningen likevel, så applauderer vi det og vil være en konstruktiv samarbeidspartner.

Dette vil imidlertid først kreve knallhard lokal disiplin for å redusere biltrafikken med andre tiltak. Klarer vi ikke å vise det, så faller denne unike forhandlingsmuligheten sikkert i fisk. Da er ikke bare risikoen høy for at «gratisløsningen» med belønningsmidler vi har hatt faller bort, men veien vil trolig også være farlig kort til statlig tvang for å få bukt med luftkvaliteten.

Vi er som kjent blitt nest verst i landet på luftforurensning, og den nasjonale tålmodigheten kan umulig strekke seg veldig mye lenger hvis ikke Drammen snart viser lokal vilje og handlekraft. I en slik tvangssituasjon vil Drammen ikke sitte i førersetet for utforming av tiltak, og det vil trolig bli mye mer inngripende enn om vi griper invitasjonen vi nå har fått med begge hender.

Derfor trenger vi nå at et ansvarlig tverrpolitisk flertall i kommunestyret setter seg ned, er konstruktive og lager et kompromiss som gjør at vi kommer i posisjon til å forhandle om denne byvekstavtalen uten bompenger.

Et slikt flertall må...

...bli enige om en parkeringspolitikk som ikke gjør det mer, men mindre, attraktivt å parkere i Drammen sentrum.

...snu årets vedtatte kutt i sykkelveier tilbake til fortsettelse av 2023-nivået, eller overoppfylle dette.

...få fortgang i kommunedelplanen for mobilitet på Strømsø (som vi nettopp har vedtatt) og at de foreslåtte tiltakene her for å stenge og nedgradere gater for biltrafikk faktisk blir gjennomført.

...igangsette tilsvarende planarbeid også for andre belastede kommunedeler.

...samle oss bak en traséløsning som gjør “superbussen” til sykehuset reelt mulig.

...gi full støtte til piloten for å teste ut ferge.

I tillegg til alt dette bør se med åpne øyne på alle andre gode ideer som kan flytte trafikken.

Samtidig må naturligvis Regjeringen gi oss en hjelpende hånd allerede i Revidert statsbudsjett ved å styrke Buskerud slik at vi unngår de planlagte kuttene i kollektivtransporten.

Vi i Venstre er helt enige med ordfører Kjell Arne Hermansen i at vi ikke får gjennomført noe ved å syte. Vi må samarbeide.

Venstre er derfor klare til å snakke med partier i alle farger om et langsiktig kompromiss for å løse disse problemene. Det er viktig at dette skjer nå, før det tas lokale valg som ødelegger den unike muligheten vi nå har fått.

Våre telefoner er påskrudd – det er bare å ringe, Kjell Arne!

Nyheter fra Drammens Tidende

QOSHE - Bare ring, Kjell Arne. Vi samarbeider gjerne for å redusere trafikken i Drammen - Herman Ekle Lund
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Bare ring, Kjell Arne. Vi samarbeider gjerne for å redusere trafikken i Drammen

24 0
27.03.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Årets framlegg av Najonal Transportplan 22. mars skapte som vanlig både skuffelse og begeistring rundt i landet. Vi i Venstre mener Drammen har grunn til optimisme, da den nye NTP´en legger opp til å ta oss et stort steg nærmere løsningen på vår suverent viktigste lokale transportutfordring: Å gjøre kraftige kutt i biltrafikken, slik at luftforurensningen og utslippene går ned.

Dette må skje gjennom en kombinasjon av gulrot og pisk. Det må bli enklere og billigere å ta kollektivtransport, sykle og gå, samtidig som det blir mindre attraktivt å kjøre når du ikke må.

Vi forstår teksten i NTP som en klar invitasjon til å forhandle om Buskerudbyens nyskapende forslag til byvekstavtale, en avtale uten bompenger, men som heller ikke inneholder veiprosjekter. Altså at staten bare stimulerer til gulrot, uten å bruke pisk, forutsatt at vi lokalt klarer å håndtere pisken selv.

Les også

Staten åpner for byvekstavtale: Ber Høyre ta ansvar for trafikken

Vi i Venstre har vært forsiktig skeptiske til dette alternative «Buskerudbypakke 3» siden vi begynte å diskutere det i 2020, men bare fordi vi ikke har trodd at staten ville akseptere en slik løsning uten bompenger. Vi har ikke trodd de ville se det som realistisk at vi klarte å redusere biltrafikken uten pengeinnkreving som trafikkavstøtende virkemiddel. Vi har likevel stemt for forslaget hele veien, og når staten nå tilsynelatende vil åpne forhandlinger om denne løsningen likevel, så applauderer vi det og vil være en konstruktiv samarbeidspartner.

Dette vil imidlertid først kreve knallhard lokal disiplin for å redusere biltrafikken med andre tiltak. Klarer vi ikke å vise det, så faller denne unike forhandlingsmuligheten sikkert i fisk. Da er ikke bare risikoen høy for at «gratisløsningen» med belønningsmidler vi har hatt faller bort, men veien vil trolig også være farlig kort til statlig tvang for å få bukt med luftkvaliteten.

Les også

Ingen ny Holmenbru på mange år: – Kjøper........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play