Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist uke samlet hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune seg et sted det er umulig å komme seg til med kollektivtransport. Ironisk nok for å vedta tidenes busskutt i Buskerud.

45 millioner kroner skal spares, blant annet ved å legge ned og kutte i en haug av busslinjer i fylkets regionshovedstad Drammen.

Endelig vedtak i saken om busstilbudet

Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 9. april å opprettholde store deler av fylkesdirektørens forslag til bussrutekutt i Buskerud.

Det innebærer kutt i disse rutene:

Linje 3 Fjell-Kastanjesletta:

Hele året: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt rett før og etter rush.

Vinter: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommene 9–11 og 18–19.

Sommer: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommet 9–18.

Linje 4 Kniveåsen-Drammen busstasjon

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og tre om kvelden).

Linje 5 Tors vei-Vinnes

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og to om kvelden).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort en rundtur tidlig morgen og fire om kvelden).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort fire rundturer morgen og fire om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (tar bort tolv rundturer kl. 11-22).

22 Drammen busstasjon-Konnerud-Andorsrud/Svingen

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Linje 61 Lierbyen skole-Bera

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–09 og 21-24).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime tidlig morgen og kveld (kl. 05–06 og 21-24).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (kl. 08-23).

Linje 71 Asker-Tranby-Lierbyen-Drammen

Vinter: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time sent kveld mot tidligere hver halvtime (kl. 20.30-22.30).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–11 og 20-24).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 10–12 og 20-23).

Sommer: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time kveld mot tidligere hver halvtime.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på dag (kl. 08-18).

Linje 92 Mariås – Svelvik ferjekai

Hele året. Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Svelvik ferjekai- Mariås: kl. 09.45, kl. 10.45 og kl. 11.45. Mariås-Svelvik ferjekai: kl. 09.55, kl. 10.55 og kl. 11.55.

Lørdager: Alle avganger kuttes.

Linje 14 Underlia-Strøtvet

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 15 Drammen-Austad skog

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 16 Drammen-Mælen/Skoger

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 21 Drammen-Tolerud

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 52 Drammen-Mjøndalen-Hokksund

Forslag:

Kjøre kun Drammen-Mjøndalen, kutte strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Drammen kl. 19.05. Vikersund – Drammen kl. 20.40. Drammen – Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.

Lørdager: Hønefoss – Vikersund kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Vikersund kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 20.09.,

Lørdager: Hønefoss – Drammen kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 08.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen – Hønefoss kl. 08.09. Drammen – Vikersund kl. 18.09.

Linje 101 Vikersund-Hokksund-Drammen

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Drammen – Hokksund kl. 22.56 og 23.56. Hokksund – Drammen kl. 22.27. Vikersund – Drammen kl. 21.10.

Lørdager: Drammen – Hokksund kl. 23.26. Hokksund – Drammen kl. 21.57 og 22.57.

Søndager: Drammen – Hokksund kl. 23.26.

Linje 104 Vikersund – Åmot

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Søndager: Vikersund – Åmot kl. 13.30. Åmot – Vikersund kl. 17.20.

Linje 105 Åmot – Eggedal – Berghammeren

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Fredager: Eggedal – Åmot kl. 19.25. Åmot – Eggedal kl. 22.00.

Søndager: Åmot – Berghammeren kl. 13.45. Berghammeren – Åmot kl. 15.30.

Linje 116 Hokksund – Skotselv

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 11.10 og 13.10. Skotselv – Hokksund kl. 11.30 og 13.30.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 09.10 og 12.10. Skotselv – Hokksund kl. 09.30 og 12.30.

Linje 117 Hokksund – Ormåsen

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Ormåsen kl. 05.17. Ormåsen – Hokksund kl. 05.35.

Linje 118 Hokksund – Vestfossen – Darbu

Hele året: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Vestfossen – Darbu kl. 10.50 og 12.50. Darbu – Vestfossen – Hokksund kl. 11.25 og 13.25.

Linje 125 Hokksund – Harakollen

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Harakollen kl. 08.55, kl. 10.55, kl. 12.55, kl. 14.55 og kl. 16.55. Harakollen – Hokksund kl. 09.04, kl. 11.04, kl. 13.04, kl. 15.04 og kl. 17.04.

Tilleggsendringer

I tillegg vedtas disse endringene i forhold til fylkesdirektørens opprinnelige forslag:

1. Hovedutvalget vedtar et justert kollektivtilbud i tråd med fylkeskommunedirektørens alternativ 1, slik det fremgår av saken, med følgende endringer:

a. Linje 169 opprettholdes som et rushtidstilbud. Kostnadene dekkes inn ved å redusere øvrig kollektivtilbud i Lier kombinert med økte takster. Brakar har ikke fullmakt til å øke takstene ut over kommunal deflator. Takstøkningen må derfor behandles av fylkestinget.

Linje 169 vil få syv avganger i døgnet fra både Lier og Oslo. Klokkeslettene blir:

Fra Lier: 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 15.00 og 16.00

Fra Oslo: 06.45, 07.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20 og 16.50

b. Dagens tilskudd til Hallingbussen opprettholdes, og inndekkes gjennom administrasjonens forslag til kutt på linje 360. Brakar bes gå i dialog med berørte kommuner for fremtidig medfinansiering på linje 360.

c. Brakar går i dialog med kommunene i Numedal om hvilke avganger som skal endres, og evt. om fremtidig medfinansiering av rutetilbudene i Numedal.

d. Hovedutvalget forventer at Buskerudbysamarbeidet ser verdien av å opprettholde ruter, og bruker belønningsmidler på dette, dersom staten åpner for denne muligheten.

e. Hovedutvalget har store forventninger til den omstillingsprosessen som PWC og BDO nå gjennomfører. Hovedutvalget forventer betydelige innsparinger i Brakars administrasjon, og at disse innsparingene brukes til å reversere rutekutt.

f. Hovedutvalget ber styret instruere Brakar om å kutte all ekstern markedsføring fra kollektivselskapet ut mot forbrukere.

g. Hovedutvalget forventer at styret innfører ansettelsesstopp i Brakar.

h. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren fremme en sak til hovedutvalget i juni, med en redegjørelse for hvordan rutetilbud i distriktsområder kan erstattes med bestillingsdrosjer.

Det er ønskelig at saken belyser kostnadsoverslag, antall berørte linjer og et sett med vurderingskriterier for behovet for drosjetransport.

2. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren om å fremskynde varslet sak om fremtidig organisering av Brakar.

3. Hovedutvalget vedtar følgende presisering i leveranseavtalen med Brakar for 2024: Hovedutvalget for samferdsel er øverste myndighet når det gjelder ruteendringer herunder stoppesteder, avgangstider og enkeltruter.

Da samferdselspolitikerne skulle vedta det endelige kuttforslaget, hadde de klart å redde pendlerruten 169 fra Lierbyen til Oslo og Hallingbussen.

De er begge eksempler på at de som roper høyest, ofte får det som de vil. Hallingene er kjent for nettopp det. Både lierordfører Kjetil Kivle (H) og Venstres representant i hovedutvalget for samferdsel, liungen Tove Hofstad, har kjempet dag og natt for linje 169.

– Jeg har fått mange henvendelser, både fra foreninger og enkeltpersoner. Det engasjementet har vært førende for min innsats, sa Hofstad i møtet.

Busstilbudet i Drammen hadde fylkesflertallet visstnok en smart plan for, mente de. Nemlig å løse ut de øremerkede belønningsmidlene som i dag går til å redusere billettprisene, og bruke dem på å redde avgangene som står på kuttlisten.

Problemet er bare at det er samferdselsdepartementet som bestemmer om de kan gjøre nettopp det.

Leder av hovedutvalget Christopher Wand var ganske sikker på at de skulle få grønt lys for denne planen. Han hadde fått temmelig sterke signaler på at det ville gå veien, forsikret han.

Så feil kan man altså ta.

Les også

Nektes å redde bussrutene: – Svaret var krystallklart

For da alle toppene i Buskerudbyen møtte samferdselsministeren mandag formiddag, var svaret et klart og tydelig nei.

– Dette er ikke midler som skal gå til erstatning for bortfall av fylkeskommunale tilskudd, sa minister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det betyr krise for kollektivtilbudet i Drammen. Ikke minst for barn og unge og alle andre som er avhengig av bussen for å komme seg til skole, jobb, butikken eller fritidstilbud.

Les også

Lasse (15) kan miste busstilbudet sitt: – Viktig for oss som bor her

Det er krise for politikere og ansvarlige myndigheter i drammensregionen og Buskerudbyen, der også fylkeskommunen er samarbeidspartner. Buskerudbyen sliter allerede med å nå det såkalte . Å kutte i busstilbudet vil gjøre det enda vanskeligere.

Og når kommunene i regionen er avhengig av å klare nullvekst for å få de såkalte belønningsmidlene, som i hovedsak går til å styrke nettopp kollektivtilbudet, så er den onde sirkelen sluttet.

Det er også krise for Drammen som by. Norges 5. største. Det er i byene man trenger kollektivtilbudet mest, fordi det er den desidert mest effektive måten å frakte store mengder mennesker på, og dermed hindre kø og kaos. Byer har som regel et godt kollektivtilbud og gjør det mulig å bo sentralt uten å måtte ha bil. Risikoen er stor for at mange velger bort Drammen hvis kollektivtilbudet er for dårlig.

Med et dårligere busstilbud, vil også flere velge bilen. Stikk i strid med alle areal-, miljø og samferdselspolitiske føringer og trender.

Man kan godt si at det er dårlig gjort av staten å være så firkantet. At fylkeskommunen i samarbeid med kommunene i Buskerudbyen burde hatt mer selvråderett over belønningsmidlene, slik det nå er åpnet for de som har byvekstavtaler.

Men det er tross alt utrolig naivt å tro at staten skulle redde busstilbudet i Drammen. Og det er uforståelig at et enstemmig hovedutvalg velger å gamble store deler av busstilbudet i fylkeshovedstaden på en så usikker plan, og dermed sette hele belønningsordningen i spill.

For en plan B finnes ikke. Verken det borgerlige flertallet eller den rødgrønne opposisjonen hadde tenkt på hvordan busstilbudet i Drammen kunne reddes hvis plan A røk.

Eller forresten. Plan B finnes. Den heter byvekstavtale, med tilhørende bompenger. Men ingen tør å snakke høyt om det.

Samferdselsminister Nygård gjorde det imidlertid klinkende klart overfor delegasjonen fra Buskerudbyen mandag formiddag: Skal dere forhandle om byvekstavtale, må dere utrede bompenger.

Les også

Fjerner all tvil: – Drammen må utrede en bompakke

Dermed har fylkespolitikerne i realiteten sparken ballen videre til det politiske flertallet i Drammen, der ordfører Kjell Arne Hermansen (H) også er politisk leder for Buskerudbyen.

Det er verdt å merke seg fylkesordfører Tore Opdal Hansens (H) nøye utvalgte ord overfor Drammens Tidende: – Det er tydelig at Drammen de siste årene ikke har kommet godt ut når det gjelder nye samferdselsprosjekter, og jeg er ikke i tvil om at vi trenger en avtale på de premissene staten legger.

Slik snakker altså mannen som har gjort det til sitt valgspråk at han skal være kommunenes beste venn.

Sist uke samlet hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune seg et sted det er umulig å komme seg til med kollektivtransport. Ironisk nok for å vedta tidenes busskutt i Buskerud.

45 millioner kroner skal spares, blant annet ved å legge ned og kutte i en haug av busslinjer i fylkets regionshovedstad Drammen.

Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 9. april å opprettholde store deler av fylkesdirektørens forslag til bussrutekutt i Buskerud.

Det innebærer kutt i disse rutene:

Hele året: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt rett før og etter rush.

Vinter: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommene 9–11 og 18–19.

Sommer: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommet 9–18.

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og tre om kvelden).

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og to om kvelden).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort en rundtur tidlig morgen og fire om kvelden).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort fire rundturer morgen og fire om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (tar bort tolv rundturer kl. 11-22).

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–09 og 21-24).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime tidlig morgen og kveld (kl. 05–06 og 21-24).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (kl. 08-23).

Vinter: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time sent kveld mot tidligere hver halvtime (kl. 20.30-22.30).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–11 og 20-24).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 10–12 og 20-23).

Sommer: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time kveld mot tidligere hver halvtime.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på dag (kl. 08-18).

Hele året. Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Svelvik ferjekai- Mariås: kl. 09.45, kl. 10.45 og kl. 11.45. Mariås-Svelvik ferjekai: kl. 09.55, kl. 10.55 og kl. 11.55.

Lørdager: Alle avganger kuttes.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Forslag:

Kjøre kun Drammen-Mjøndalen, kutte strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Drammen kl. 19.05. Vikersund – Drammen kl. 20.40. Drammen – Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.

Lørdager: Hønefoss – Vikersund kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Vikersund kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 20.09.,

Lørdager: Hønefoss – Drammen kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 08.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen – Hønefoss kl. 08.09. Drammen – Vikersund kl. 18.09.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Drammen – Hokksund kl. 22.56 og 23.56. Hokksund – Drammen kl. 22.27. Vikersund – Drammen kl. 21.10.

Lørdager: Drammen – Hokksund kl. 23.26. Hokksund – Drammen kl. 21.57 og 22.57.

Søndager: Drammen – Hokksund kl. 23.26.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Søndager: Vikersund – Åmot kl. 13.30. Åmot – Vikersund kl. 17.20.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Fredager: Eggedal – Åmot kl. 19.25. Åmot – Eggedal kl. 22.00.

Søndager: Åmot – Berghammeren kl. 13.45. Berghammeren – Åmot kl. 15.30.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 11.10 og 13.10. Skotselv – Hokksund kl. 11.30 og 13.30.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 09.10 og 12.10. Skotselv – Hokksund kl. 09.30 og 12.30.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Ormåsen kl. 05.17. Ormåsen – Hokksund kl. 05.35.

Hele året: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Vestfossen – Darbu kl. 10.50 og 12.50. Darbu – Vestfossen – Hokksund kl. 11.25 og 13.25.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Harakollen kl. 08.55, kl. 10.55, kl. 12.55, kl. 14.55 og kl. 16.55. Harakollen – Hokksund kl. 09.04, kl. 11.04, kl. 13.04, kl. 15.04 og kl. 17.04.

I tillegg vedtas disse endringene i forhold til fylkesdirektørens opprinnelige forslag:

1. Hovedutvalget vedtar et justert kollektivtilbud i tråd med fylkeskommunedirektørens alternativ 1, slik det fremgår av saken, med følgende endringer:

a. Linje 169 opprettholdes som et rushtidstilbud. Kostnadene dekkes inn ved å redusere øvrig kollektivtilbud i Lier kombinert med økte takster. Brakar har ikke fullmakt til å øke takstene ut over kommunal deflator. Takstøkningen må derfor behandles av fylkestinget.

Linje 169 vil få syv avganger i døgnet fra både Lier og Oslo. Klokkeslettene blir:

Fra Lier: 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 15.00 og 16.00

Fra Oslo: 06.45, 07.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20 og 16.50

b. Dagens tilskudd til Hallingbussen opprettholdes, og inndekkes gjennom administrasjonens forslag til kutt på linje 360. Brakar bes gå i dialog med berørte kommuner for fremtidig medfinansiering på linje 360.

c. Brakar går i dialog med kommunene i Numedal om hvilke avganger som skal endres, og evt. om fremtidig medfinansiering av rutetilbudene i Numedal.

d. Hovedutvalget forventer at Buskerudbysamarbeidet ser verdien av å opprettholde ruter, og bruker belønningsmidler på dette, dersom staten åpner for denne muligheten.

e. Hovedutvalget har store forventninger til den omstillingsprosessen som PWC og BDO nå gjennomfører. Hovedutvalget forventer betydelige innsparinger i Brakars administrasjon, og at disse innsparingene brukes til å reversere rutekutt.

f. Hovedutvalget ber styret instruere Brakar om å kutte all ekstern markedsføring fra kollektivselskapet ut mot forbrukere.

g. Hovedutvalget forventer at styret innfører ansettelsesstopp i Brakar.

h. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren fremme en sak til hovedutvalget i juni, med en redegjørelse for hvordan rutetilbud i distriktsområder kan erstattes med bestillingsdrosjer.

Det er ønskelig at saken belyser kostnadsoverslag, antall berørte linjer og et sett med vurderingskriterier for behovet for drosjetransport.

2. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren om å fremskynde varslet sak om fremtidig organisering av Brakar.

3. Hovedutvalget vedtar følgende presisering i leveranseavtalen med Brakar for 2024: Hovedutvalget for samferdsel er øverste myndighet når det gjelder ruteendringer herunder stoppesteder, avgangstider og enkeltruter.

Da samferdselspolitikerne skulle vedta det endelige kuttforslaget, hadde de klart å redde pendlerruten 169 fra Lierbyen til Oslo og Hallingbussen.

De er begge eksempler på at de som roper høyest, ofte får det som de vil. Hallingene er kjent for nettopp det. Både lierordfører Kjetil Kivle (H) og Venstres representant i hovedutvalget for samferdsel, liungen Tove Hofstad, har kjempet dag og natt for linje 169.

– Jeg har fått mange henvendelser, både fra foreninger og enkeltpersoner. Det engasjementet har vært førende for min innsats, sa Hofstad i møtet.

Busstilbudet i Drammen hadde fylkesflertallet visstnok en smart plan for, mente de. Nemlig å løse ut de øremerkede belønningsmidlene som i dag går til å redusere billettprisene, og bruke dem på å redde avgangene som står på kuttlisten.

Problemet er bare at det er samferdselsdepartementet som bestemmer om de kan gjøre nettopp det.

Leder av hovedutvalget Christopher Wand var ganske sikker på at de skulle få grønt lys for denne planen. Han hadde fått temmelig sterke signaler på at det ville gå veien, forsikret han.

Så feil kan man altså ta.

For da alle toppene i Buskerudbyen møtte samferdselsministeren mandag formiddag, var svaret et klart og tydelig nei.

– Dette er ikke midler som skal gå til erstatning for bortfall av fylkeskommunale tilskudd, sa minister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Det betyr krise for kollektivtilbudet i Drammen. Ikke minst for barn og unge og alle andre som er avhengig av bussen for å komme seg til skole, jobb, butikken eller fritidstilbud.

Det er krise for politikere og ansvarlige myndigheter i drammensregionen og Buskerudbyen, der også fylkeskommunen er samarbeidspartner. Buskerudbyen sliter allerede med å nå det såkalte . Å kutte i busstilbudet vil gjøre det enda vanskeligere.

Og når kommunene i regionen er avhengig av å klare nullvekst for å få de såkalte belønningsmidlene, som i hovedsak går til å styrke nettopp kollektivtilbudet, så er den onde sirkelen sluttet.

Det er også krise for Drammen som by. Norges 5. største. Det er i byene man trenger kollektivtilbudet mest, fordi det er den desidert mest effektive måten å frakte store mengder mennesker på, og dermed hindre kø og kaos. Byer har som regel et godt kollektivtilbud og gjør det mulig å bo sentralt uten å måtte ha bil. Risikoen er stor for at mange velger bort Drammen hvis kollektivtilbudet er for dårlig.

Med et dårligere busstilbud, vil også flere velge bilen. Stikk i strid med alle areal-, miljø og samferdselspolitiske føringer og trender.

Man kan godt si at det er dårlig gjort av staten å være så firkantet. At fylkeskommunen i samarbeid med kommunene i Buskerudbyen burde hatt mer selvråderett over belønningsmidlene, slik det nå er åpnet for de som har byvekstavtaler.

Men det er tross alt utrolig naivt å tro at staten skulle redde busstilbudet i Drammen. Og det er uforståelig at et enstemmig hovedutvalg velger å gamble store deler av busstilbudet i fylkeshovedstaden på en så usikker plan, og dermed sette hele belønningsordningen i spill.

For en plan B finnes ikke. Verken det borgerlige flertallet eller den rødgrønne opposisjonen hadde tenkt på hvordan busstilbudet i Drammen kunne reddes hvis plan A røk.

Eller forresten. Plan B finnes. Den heter byvekstavtale, med tilhørende bompenger. Men ingen tør å snakke høyt om det.

Samferdselsminister Nygård gjorde det imidlertid klinkende klart overfor delegasjonen fra Buskerudbyen mandag formiddag: Skal dere forhandle om byvekstavtale, må dere utrede bompenger.

Dermed har fylkespolitikerne i realiteten sparken ballen videre til det politiske flertallet i Drammen, der ordfører Kjell Arne Hermansen (H) også er politisk leder for Buskerudbyen.

Det er verdt å merke seg fylkesordfører Tore Opdal Hansens (H) nøye utvalgte ord overfor Drammens Tidende: – Det er tydelig at Drammen de siste årene ikke har kommet godt ut når det gjelder nye samferdselsprosjekter, og jeg er ikke i tvil om at vi trenger en avtale på de premissene staten legger.

Slik snakker altså mannen som har gjort det til sitt valgspråk at han skal være kommunenes beste venn.

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Utrolig naivt å tro at staten skulle redde busstilbudet i Drammen - Hege Breen Bakken
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Utrolig naivt å tro at staten skulle redde busstilbudet i Drammen

8 1
16.04.2024

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist uke samlet hovedutvalget for samferdsel i Buskerud fylkeskommune seg et sted det er umulig å komme seg til med kollektivtransport. Ironisk nok for å vedta tidenes busskutt i Buskerud.

45 millioner kroner skal spares, blant annet ved å legge ned og kutte i en haug av busslinjer i fylkets regionshovedstad Drammen.

Endelig vedtak i saken om busstilbudet

Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 9. april å opprettholde store deler av fylkesdirektørens forslag til bussrutekutt i Buskerud.

Det innebærer kutt i disse rutene:

Linje 3 Fjell-Kastanjesletta:

Hele året: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt rett før og etter rush.

Vinter: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommene 9–11 og 18–19.

Sommer: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommet 9–18.

Linje 4 Kniveåsen-Drammen busstasjon

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og tre om kvelden).

Linje 5 Tors vei-Vinnes

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og to om kvelden).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort en rundtur tidlig morgen og fire om kvelden).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort fire rundturer morgen og fire om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (tar bort tolv rundturer kl. 11-22).

22 Drammen busstasjon-Konnerud-Andorsrud/Svingen

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Linje 61 Lierbyen skole-Bera

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–09 og 21-24).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime tidlig morgen og kveld (kl. 05–06 og 21-24).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (kl. 08-23).

Linje 71 Asker-Tranby-Lierbyen-Drammen

Vinter: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time sent kveld mot tidligere hver halvtime (kl. 20.30-22.30).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–11 og 20-24).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 10–12 og 20-23).

Sommer: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time kveld mot tidligere hver halvtime.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på dag (kl. 08-18).

Linje 92 Mariås – Svelvik ferjekai

Hele året. Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Svelvik ferjekai- Mariås: kl. 09.45, kl. 10.45 og kl. 11.45. Mariås-Svelvik ferjekai: kl. 09.55, kl. 10.55 og kl. 11.55.

Lørdager: Alle avganger kuttes.

Linje 14 Underlia-Strøtvet

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 15 Drammen-Austad skog

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 16 Drammen-Mælen/Skoger

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 21 Drammen-Tolerud

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 52 Drammen-Mjøndalen-Hokksund

Forslag:

Kjøre kun Drammen-Mjøndalen, kutte strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Drammen kl. 19.05. Vikersund – Drammen kl. 20.40. Drammen – Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.

Lørdager: Hønefoss – Vikersund kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Vikersund kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 20.09.,

Lørdager: Hønefoss – Drammen kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 08.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen – Hønefoss kl. 08.09. Drammen – Vikersund kl. 18.09.

Linje 101 Vikersund-Hokksund-Drammen

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Drammen – Hokksund kl. 22.56 og 23.56. Hokksund – Drammen kl. 22.27. Vikersund – Drammen kl. 21.10.

Lørdager: Drammen – Hokksund kl. 23.26. Hokksund – Drammen kl. 21.57 og 22.57.

Søndager: Drammen – Hokksund kl. 23.26.

Linje 104 Vikersund – Åmot

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Søndager: Vikersund – Åmot kl. 13.30. Åmot – Vikersund kl. 17.20.

Linje 105 Åmot – Eggedal – Berghammeren

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Fredager: Eggedal – Åmot kl. 19.25. Åmot – Eggedal kl. 22.00.

Søndager: Åmot – Berghammeren kl. 13.45. Berghammeren – Åmot kl. 15.30.

Linje 116 Hokksund – Skotselv

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 11.10 og 13.10. Skotselv – Hokksund kl. 11.30 og 13.30.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 09.10 og 12.10. Skotselv – Hokksund kl. 09.30 og 12.30.

Linje 117 Hokksund – Ormåsen

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Ormåsen kl. 05.17. Ormåsen – Hokksund kl. 05.35.

Linje 118 Hokksund –........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play