Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I det siste har Drammens innbyggere blitt vitne til en stadig strid rundt tilgangen til kollektivtransport. Med beslutningen om å legge ned flere busslinjer, inkludert den livsviktige linje 15 for oss som bor på Austad Skog, ser vi oss nødt til å heve våre stemmer og kreve handling fra våre folkevalgte.

For mange av oss er bussen ikke bare et transportmiddel, det er vår livsnerve. Det er den ruten som binder oss til jobb, til skole, til medisinske avtaler og til våre nærmiljøer. Nedleggelsen av disse linjene vil ikke bare skape hindringer for enkeltpersoner, det vil skape avstand mellom ulike byområder og forsterke ulikhetene i tilgangen til offentlig transport.

Les også

Dette må Brakar gjøre nå: – Fryktelig leit at det er denne veien det går

Det er en grunnleggende rettighet for alle innbyggere å ha tilgang til pålitelig og tilgjengelig kollektivtransport. Å gå opp eller ned bratte bakker i minst 20-30 minutter for å komme til nærmeste busstopp er ikke et realistisk alternativ for alle, spesielt i dårlig vær. Eldre mennesker, personer med nedsatt mobilitet, barn og ungdommer vil bli hardt rammet av disse nedleggelsene. Det handler ikke bare om komfort, det handler om rettferdighet og like muligheter.

Samtidig må vi ikke glemme miljøaspektet. Oppmuntring til bruk av kollektivtransport er avgjørende for å bekjempe klimaendringer. Ved å kutte ned på bussruter, risikerer vi å tvinge folk til å bruke individuelle transportmidler, noe som vil føre til økte utslipp og forverrede miljøproblemer.

Endelig vedtak i saken om busstilbudet

Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 9. april å opprettholde store deler av fylkesdirektørens forslag til bussrutekutt i Buskerud.

Det innebærer kutt i disse rutene:

Linje 3 Fjell-Kastanjesletta:

Hele året: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt rett før og etter rush.

Vinter: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommene 9–11 og 18–19.

Sommer: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommet 9–18.

Linje 4 Kniveåsen-Drammen busstasjon

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og tre om kvelden).

Linje 5 Tors vei-Vinnes

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og to om kvelden).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort en rundtur tidlig morgen og fire om kvelden).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort fire rundturer morgen og fire om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (tar bort tolv rundturer kl. 11-22).

22 Drammen busstasjon-Konnerud-Andorsrud/Svingen

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Linje 61 Lierbyen skole-Bera

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–09 og 21-24).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime tidlig morgen og kveld (kl. 05–06 og 21-24).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (kl. 08-23).

Linje 71 Asker-Tranby-Lierbyen-Drammen

Vinter: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time sent kveld mot tidligere hver halvtime (kl. 20.30-22.30).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–11 og 20-24).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 10–12 og 20-23).

Sommer: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time kveld mot tidligere hver halvtime.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på dag (kl. 08-18).

Linje 92 Mariås – Svelvik ferjekai

Hele året. Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Svelvik ferjekai- Mariås: kl. 09.45, kl. 10.45 og kl. 11.45. Mariås-Svelvik ferjekai: kl. 09.55, kl. 10.55 og kl. 11.55.

Lørdager: Alle avganger kuttes.

Linje 14 Underlia-Strøtvet

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 15 Drammen-Austad skog

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 16 Drammen-Mælen/Skoger

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 21 Drammen-Tolerud

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 52 Drammen-Mjøndalen-Hokksund

Forslag:

Kjøre kun Drammen-Mjøndalen, kutte strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Linje 100 Hønefoss-Vikersund-Drammen

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Drammen kl. 19.05. Vikersund – Drammen kl. 20.40. Drammen – Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.

Lørdager: Hønefoss – Vikersund kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Vikersund kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 20.09.,

Lørdager: Hønefoss – Drammen kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 08.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen – Hønefoss kl. 08.09. Drammen – Vikersund kl. 18.09.

Linje 101 Vikersund-Hokksund-Drammen

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Drammen – Hokksund kl. 22.56 og 23.56. Hokksund – Drammen kl. 22.27. Vikersund – Drammen kl. 21.10.

Lørdager: Drammen – Hokksund kl. 23.26. Hokksund – Drammen kl. 21.57 og 22.57.

Søndager: Drammen – Hokksund kl. 23.26.

Linje 104 Vikersund – Åmot

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Søndager: Vikersund – Åmot kl. 13.30. Åmot – Vikersund kl. 17.20.

Linje 105 Åmot – Eggedal – Berghammeren

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Fredager: Eggedal – Åmot kl. 19.25. Åmot – Eggedal kl. 22.00.

Søndager: Åmot – Berghammeren kl. 13.45. Berghammeren – Åmot kl. 15.30.

Linje 116 Hokksund – Skotselv

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 11.10 og 13.10. Skotselv – Hokksund kl. 11.30 og 13.30.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 09.10 og 12.10. Skotselv – Hokksund kl. 09.30 og 12.30.

Linje 117 Hokksund – Ormåsen

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Ormåsen kl. 05.17. Ormåsen – Hokksund kl. 05.35.

Linje 118 Hokksund – Vestfossen – Darbu

Hele året: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Vestfossen – Darbu kl. 10.50 og 12.50. Darbu – Vestfossen – Hokksund kl. 11.25 og 13.25.

Linje 125 Hokksund – Harakollen

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Harakollen kl. 08.55, kl. 10.55, kl. 12.55, kl. 14.55 og kl. 16.55. Harakollen – Hokksund kl. 09.04, kl. 11.04, kl. 13.04, kl. 15.04 og kl. 17.04.

Tilleggsendringer

I tillegg vedtas disse endringene i forhold til fylkesdirektørens opprinnelige forslag:

1. Hovedutvalget vedtar et justert kollektivtilbud i tråd med fylkeskommunedirektørens alternativ 1, slik det fremgår av saken, med følgende endringer:

a. Linje 169 opprettholdes som et rushtidstilbud. Kostnadene dekkes inn ved å redusere øvrig kollektivtilbud i Lier kombinert med økte takster. Brakar har ikke fullmakt til å øke takstene ut over kommunal deflator. Takstøkningen må derfor behandles av fylkestinget.

Linje 169 vil få syv avganger i døgnet fra både Lier og Oslo. Klokkeslettene blir:

Fra Lier: 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 15.00 og 16.00

Fra Oslo: 06.45, 07.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20 og 16.50

b. Dagens tilskudd til Hallingbussen opprettholdes, og inndekkes gjennom administrasjonens forslag til kutt på linje 360. Brakar bes gå i dialog med berørte kommuner for fremtidig medfinansiering på linje 360.

c. Brakar går i dialog med kommunene i Numedal om hvilke avganger som skal endres, og evt. om fremtidig medfinansiering av rutetilbudene i Numedal.

d. Hovedutvalget forventer at Buskerudbysamarbeidet ser verdien av å opprettholde ruter, og bruker belønningsmidler på dette, dersom staten åpner for denne muligheten.

e. Hovedutvalget har store forventninger til den omstillingsprosessen som PWC og BDO nå gjennomfører. Hovedutvalget forventer betydelige innsparinger i Brakars administrasjon, og at disse innsparingene brukes til å reversere rutekutt.

f. Hovedutvalget ber styret instruere Brakar om å kutte all ekstern markedsføring fra kollektivselskapet ut mot forbrukere.

g. Hovedutvalget forventer at styret innfører ansettelsesstopp i Brakar.

h. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren fremme en sak til hovedutvalget i juni, med en redegjørelse for hvordan rutetilbud i distriktsområder kan erstattes med bestillingsdrosjer.

Det er ønskelig at saken belyser kostnadsoverslag, antall berørte linjer og et sett med vurderingskriterier for behovet for drosjetransport.

2. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren om å fremskynde varslet sak om fremtidig organisering av Brakar.

3. Hovedutvalget vedtar følgende presisering i leveranseavtalen med Brakar for 2024: Hovedutvalget for samferdsel er øverste myndighet når det gjelder ruteendringer herunder stoppesteder, avgangstider og enkeltruter.

Det er på tide at våre folkevalgte lytter til våre bekymringer og tar ansvar for å sikre at kollektivtransporten forblir tilgjengelig og bærekraftig for alle. Vi ber inderlig om at Buskerud fylkeskommune revurderer beslutningen om nedleggelse av busslinjer, og prioriterer behovene til sine innbyggere.

Drammen skal være en by for alle, en by som har plass for alle. Det er på tide at vi handler i tråd med disse verdiene og sikrer at ingen blir etterlatt på sidelinjen når det gjelder tilgangen til kollektivtransport.

Sammen kan vi kjempe for en bedre og mer rettferdig fremtid for alle innbyggere i Drammen. Det er på tide å handle, før det er for sent.

Nyheter fra Drammens Tidende

Les også

Stavås Skistad med klar beskjed: – Det bryr jeg meg ikke om

Les også

Milliardkonsern har meldt oppbud

Les også

Her manglet åtte faste medlemmer: – Ikke opplevd lignende

I det siste har Drammens innbyggere blitt vitne til en stadig strid rundt tilgangen til kollektivtransport. Med beslutningen om å legge ned flere busslinjer, inkludert den livsviktige linje 15 for oss som bor på Austad Skog, ser vi oss nødt til å heve våre stemmer og kreve handling fra våre folkevalgte.

For mange av oss er bussen ikke bare et transportmiddel, det er vår livsnerve. Det er den ruten som binder oss til jobb, til skole, til medisinske avtaler og til våre nærmiljøer. Nedleggelsen av disse linjene vil ikke bare skape hindringer for enkeltpersoner, det vil skape avstand mellom ulike byområder og forsterke ulikhetene i tilgangen til offentlig transport.

Det er en grunnleggende rettighet for alle innbyggere å ha tilgang til pålitelig og tilgjengelig kollektivtransport. Å gå opp eller ned bratte bakker i minst 20-30 minutter for å komme til nærmeste busstopp er ikke et realistisk alternativ for alle, spesielt i dårlig vær. Eldre mennesker, personer med nedsatt mobilitet, barn og ungdommer vil bli hardt rammet av disse nedleggelsene. Det handler ikke bare om komfort, det handler om rettferdighet og like muligheter.

Samtidig må vi ikke glemme miljøaspektet. Oppmuntring til bruk av kollektivtransport er avgjørende for å bekjempe klimaendringer. Ved å kutte ned på bussruter, risikerer vi å tvinge folk til å bruke individuelle transportmidler, noe som vil føre til økte utslipp og forverrede miljøproblemer.

Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 9. april å opprettholde store deler av fylkesdirektørens forslag til bussrutekutt i Buskerud.

Det innebærer kutt i disse rutene:

Hele året: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt rett før og etter rush.

Vinter: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommene 9–11 og 18–19.

Sommer: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommet 9–18.

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og tre om kvelden).

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og to om kvelden).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort en rundtur tidlig morgen og fire om kvelden).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort fire rundturer morgen og fire om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (tar bort tolv rundturer kl. 11-22).

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–09 og 21-24).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime tidlig morgen og kveld (kl. 05–06 og 21-24).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (kl. 08-23).

Vinter: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time sent kveld mot tidligere hver halvtime (kl. 20.30-22.30).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–11 og 20-24).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 10–12 og 20-23).

Sommer: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time kveld mot tidligere hver halvtime.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på dag (kl. 08-18).

Hele året. Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Svelvik ferjekai- Mariås: kl. 09.45, kl. 10.45 og kl. 11.45. Mariås-Svelvik ferjekai: kl. 09.55, kl. 10.55 og kl. 11.55.

Lørdager: Alle avganger kuttes.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Forslag:

Kjøre kun Drammen-Mjøndalen, kutte strekningen Mjøndalen-Hokksund.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Drammen kl. 19.05. Vikersund – Drammen kl. 20.40. Drammen – Vikersund kl. 21.09 og kl. 22.09.

Lørdager: Hønefoss – Vikersund kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09 og kl. 19.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 16.05. Vikersund – Drammen kl. 17.40. Drammen – Vikersund kl. 18.09, kl. 19.09 og kl. 20.09.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hønefoss – Vikersund kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 20.09.,

Lørdager: Hønefoss – Drammen kl. 18.05. Drammen – Vikersund kl. 08.09.

Søndager: Hønefoss – Drammen kl. 10.05 og kl. 16.05. Drammen – Hønefoss kl. 08.09. Drammen – Vikersund kl. 18.09.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Drammen – Hokksund kl. 22.56 og 23.56. Hokksund – Drammen kl. 22.27. Vikersund – Drammen kl. 21.10.

Lørdager: Drammen – Hokksund kl. 23.26. Hokksund – Drammen kl. 21.57 og 22.57.

Søndager: Drammen – Hokksund kl. 23.26.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Søndager: Vikersund – Åmot kl. 13.30. Åmot – Vikersund kl. 17.20.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Fredager: Eggedal – Åmot kl. 19.25. Åmot – Eggedal kl. 22.00.

Søndager: Åmot – Berghammeren kl. 13.45. Berghammeren – Åmot kl. 15.30.

Vinter: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 11.10 og 13.10. Skotselv – Hokksund kl. 11.30 og 13.30.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hokksund – Skotselv kl. 09.10 og 12.10. Skotselv – Hokksund kl. 09.30 og 12.30.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Ormåsen kl. 05.17. Ormåsen – Hokksund kl. 05.35.

Hele året: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Vestfossen – Darbu kl. 10.50 og 12.50. Darbu – Vestfossen – Hokksund kl. 11.25 og 13.25.

Sommer: Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Hokksund – Harakollen kl. 08.55, kl. 10.55, kl. 12.55, kl. 14.55 og kl. 16.55. Harakollen – Hokksund kl. 09.04, kl. 11.04, kl. 13.04, kl. 15.04 og kl. 17.04.

I tillegg vedtas disse endringene i forhold til fylkesdirektørens opprinnelige forslag:

1. Hovedutvalget vedtar et justert kollektivtilbud i tråd med fylkeskommunedirektørens alternativ 1, slik det fremgår av saken, med følgende endringer:

a. Linje 169 opprettholdes som et rushtidstilbud. Kostnadene dekkes inn ved å redusere øvrig kollektivtilbud i Lier kombinert med økte takster. Brakar har ikke fullmakt til å øke takstene ut over kommunal deflator. Takstøkningen må derfor behandles av fylkestinget.

Linje 169 vil få syv avganger i døgnet fra både Lier og Oslo. Klokkeslettene blir:

Fra Lier: 06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 15.00 og 16.00

Fra Oslo: 06.45, 07.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20 og 16.50

b. Dagens tilskudd til Hallingbussen opprettholdes, og inndekkes gjennom administrasjonens forslag til kutt på linje 360. Brakar bes gå i dialog med berørte kommuner for fremtidig medfinansiering på linje 360.

c. Brakar går i dialog med kommunene i Numedal om hvilke avganger som skal endres, og evt. om fremtidig medfinansiering av rutetilbudene i Numedal.

d. Hovedutvalget forventer at Buskerudbysamarbeidet ser verdien av å opprettholde ruter, og bruker belønningsmidler på dette, dersom staten åpner for denne muligheten.

e. Hovedutvalget har store forventninger til den omstillingsprosessen som PWC og BDO nå gjennomfører. Hovedutvalget forventer betydelige innsparinger i Brakars administrasjon, og at disse innsparingene brukes til å reversere rutekutt.

f. Hovedutvalget ber styret instruere Brakar om å kutte all ekstern markedsføring fra kollektivselskapet ut mot forbrukere.

g. Hovedutvalget forventer at styret innfører ansettelsesstopp i Brakar.

h. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren fremme en sak til hovedutvalget i juni, med en redegjørelse for hvordan rutetilbud i distriktsområder kan erstattes med bestillingsdrosjer.

Det er ønskelig at saken belyser kostnadsoverslag, antall berørte linjer og et sett med vurderingskriterier for behovet for drosjetransport.

2. Hovedutvalget ber fylkeskommunedirektøren om å fremskynde varslet sak om fremtidig organisering av Brakar.

3. Hovedutvalget vedtar følgende presisering i leveranseavtalen med Brakar for 2024: Hovedutvalget for samferdsel er øverste myndighet når det gjelder ruteendringer herunder stoppesteder, avgangstider og enkeltruter.

Det er på tide at våre folkevalgte lytter til våre bekymringer og tar ansvar for å sikre at kollektivtransporten forblir tilgjengelig og bærekraftig for alle. Vi ber inderlig om at Buskerud fylkeskommune revurderer beslutningen om nedleggelse av busslinjer, og prioriterer behovene til sine innbyggere.

Drammen skal være en by for alle, en by som har plass for alle. Det er på tide at vi handler i tråd med disse verdiene og sikrer at ingen blir etterlatt på sidelinjen når det gjelder tilgangen til kollektivtransport.

Sammen kan vi kjempe for en bedre og mer rettferdig fremtid for alle innbyggere i Drammen. Det er på tide å handle, før det er for sent.

Nyheter fra Drammens Tidende

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

QOSHE - Vi ber fylkeskommunen om ikke å legge ned busstilbudet. Det er vår livsnerve - Færdad Poyan
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Vi ber fylkeskommunen om ikke å legge ned busstilbudet. Det er vår livsnerve

11 0
25.04.2024

Debattinnlegg Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I det siste har Drammens innbyggere blitt vitne til en stadig strid rundt tilgangen til kollektivtransport. Med beslutningen om å legge ned flere busslinjer, inkludert den livsviktige linje 15 for oss som bor på Austad Skog, ser vi oss nødt til å heve våre stemmer og kreve handling fra våre folkevalgte.

For mange av oss er bussen ikke bare et transportmiddel, det er vår livsnerve. Det er den ruten som binder oss til jobb, til skole, til medisinske avtaler og til våre nærmiljøer. Nedleggelsen av disse linjene vil ikke bare skape hindringer for enkeltpersoner, det vil skape avstand mellom ulike byområder og forsterke ulikhetene i tilgangen til offentlig transport.

Les også

Dette må Brakar gjøre nå: – Fryktelig leit at det er denne veien det går

Det er en grunnleggende rettighet for alle innbyggere å ha tilgang til pålitelig og tilgjengelig kollektivtransport. Å gå opp eller ned bratte bakker i minst 20-30 minutter for å komme til nærmeste busstopp er ikke et realistisk alternativ for alle, spesielt i dårlig vær. Eldre mennesker, personer med nedsatt mobilitet, barn og ungdommer vil bli hardt rammet av disse nedleggelsene. Det handler ikke bare om komfort, det handler om rettferdighet og like muligheter.

Samtidig må vi ikke glemme miljøaspektet. Oppmuntring til bruk av kollektivtransport er avgjørende for å bekjempe klimaendringer. Ved å kutte ned på bussruter, risikerer vi å tvinge folk til å bruke individuelle transportmidler, noe som vil føre til økte utslipp og forverrede miljøproblemer.

Endelig vedtak i saken om busstilbudet

Hovedutvalg for samferdsel i Buskerud fylkeskommune vedtok tirsdag 9. april å opprettholde store deler av fylkesdirektørens forslag til bussrutekutt i Buskerud.

Det innebærer kutt i disse rutene:

Linje 3 Fjell-Kastanjesletta:

Hele året: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt rett før og etter rush.

Vinter: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommene 9–11 og 18–19.

Sommer: Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt i tidsrommet 9–18.

Linje 4 Kniveåsen-Drammen busstasjon

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og tre om kvelden).

Linje 5 Tors vei-Vinnes

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort to rundturer morgen og tre om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på formiddag og kveld (tar bort to rundturer formiddag og to om kvelden).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort en rundtur tidlig morgen og fire om kvelden).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på morgen og kveld (tar bort fire rundturer morgen og fire om kvelden).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (tar bort tolv rundturer kl. 11-22).

22 Drammen busstasjon-Konnerud-Andorsrud/Svingen

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

24 Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

Vinter: Hverdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt utenom rush, avganger hver time mot tidligere hvert 20. minutt kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver halvtime mot tidligere hvert 20. minutt kl. 08–18.

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 19–21.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime kl. 08–18.

Linje 61 Lierbyen skole-Bera

Vinter: Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–09 og 21-24).

Sommer: Hverdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime tidlig morgen og kveld (kl. 05–06 og 21-24).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime hele dagen (kl. 08-23).

Linje 71 Asker-Tranby-Lierbyen-Drammen

Vinter: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time sent kveld mot tidligere hver halvtime (kl. 20.30-22.30).

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 08–11 og 20-24).

Søndager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime morgen og kveld (kl. 10–12 og 20-23).

Sommer: Hverdager: Avgangen kl. 05.15 fra Asker tas bort, alternativer er kl. 04.45 og kl. 05.45. Avganger hver time kveld mot tidligere hver halvtime.

Lørdager: Avganger hver time mot tidligere hver halvtime på dag (kl. 08-18).

Linje 92 Mariås – Svelvik ferjekai

Hele året. Følgende avganger kuttes:

Hverdager: Svelvik ferjekai- Mariås: kl. 09.45, kl. 10.45 og kl. 11.45. Mariås-Svelvik ferjekai: kl. 09.55, kl. 10.55 og kl. 11.55.

Lørdager: Alle avganger kuttes.

Linje 14 Underlia-Strøtvet

Linjen foreslås nedlagt. Elever som er innvilget skoleskyss vil bli ivaretatt.

Linje 15 Drammen-Austad skog

Linjen........

© Drammens Tidende


Get it on Google Play