We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Nasıl bir namaz?

13 8 0
18.02.2019

Namaz İslam’ın en önemli esaslarından biridir. Müminin hayatında en çok yer tutan bu ibadetin nasıl olması, hangi sıfatları taşıması gerektiği ile ilgili hususlar ayet ve hadislerle belirlenmiştir. Şunu hemen ifade edelim ki, belirlenmiş özellikleri ile namazı kılmak konusu son derece önemlidir.

Kur’an-ı Kerim, namaz ibadetinin kılınış şeklini detaylarıyla anlatmamıştır. Ancak namazda bulunması gereken özelliklerin neler olması gerektiğini açıklamıştır. Kur’an, namazın vacibiyetini ifade ederken seçtiği fiilden başlayarak konunun ciddiyetini ortaya koymuştur. Kur’an’ın, ‘namaz kılın’ anlamına gelen (صلوا) fiili yerine,‘doğru kılın, ayakta tutun, yaşatın’ anlamını taşıyan (اقام-يقيم) fiilini tercih etmesi dikkat çekicidir. Yani kılınacak namaz dikkatle ve titizlikle eda edilecek bir namaz olmalıdır.

(اقام) fiili namazın tastamam bir şekilde; farzı, sünneti ve adabına uygun olarak tadil-i erkan ile vaktinde ve devamlı kılınmasını ifade eder. Bu fiilin diğer bir anlamı da namazı eda etmek için kendisini her şeyden sıyırmak ve edasında gevşeklik göstermemektir. ‘Namazın ikamesi’ ifadesinde, namazın gerekli şartları ve adabıyla kılınmasıyla birlikte, bu ibadetin fert ve toplum hayatına kattığı tüm değerlerin ayakta tutulması, yaşatılması anlamı da vardır.

Müminun suresindeki dokuzuncu ayet, namazın dikkatlice ve titizlikle kılınmasını net olarak beyan eder:........

© Doğruhaber