We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Algı ve manipülasyon hokkabazları

7 5 0
17.02.2019

Allah Teâlâ insanı hür, akıllı, iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilecek yetenek ve kabiliyette yaratmıştır. Rasyonel, gerçekçi ve akıllıca davrandığında kendi başına doğruyu, gerçeği, hakikati ortaya çıkarabilir.

Kötülük ve şerrin kaynağı olan şeytan ve avenesinin insanoğlu üzerinde direk bir etkisi ve yaptırım gücü yoktur. İnsanoğlunun zafiyetlerinden istifade eder, vesvese verir, zihninde korku ve endişeler yaratır, gönlüne ve kulağına yaldızlı sözler fısıldar.

Babamız Âdem’in cennetten ayrılması, imtihan meydanı olan dünyaya gelmesi, fani olana değil bekaya olan zaafiyetini kullanan şeytanın vesvesesiyle olmuştur.

Buna binaen Allah Teâlâ Kur’an’da her daim ‘aklınızı kullanmaz mısınız, düşünmez misiniz…’ uyarılarını tekrarlamıştır.

Hak ve adalet; güzeldir, temizdir, faydalıdır, ahlakidir, fıtrata uygundur, insanı mutlu ve huzurlu kılar. Küfür ve zulüm; çirkindir, kirlidir, zararlıdır, insanı huzursuz eder, fıtratından uzaklaştırır. Normal şartlarda bir insan temiz ve güzel olanı bırakıp zararlı ve çirkin olanı yapmaz.

İşte şeytan ve avenesi değişik yol ve yöntemlerle bunu insana yaptırmaktadır. Bu yöntemlerin isimleri değişse de temel mantık değişmemiştir. İletişim imkânlarının arttığı ve yaygınlaştığı günümüzün modern dünyasında bu yol ve yöntemler çok acımasız bir şekilde kullanılmaktadır. Milyarlarca insanın fikir ve düşünceleri, giyim ve ev tarzları, yemek zevki, siyasi tercihleri, karı-koca ilişkileri… kısaca hayatlarının her alanı tanımadıkları birileri tarafından farkına varmadan şekillendirilmektedir. Hem de herhangi bir zorlamaya tabi tutulmadan kendi istek ve iradeleriyle.

Günümüzün algı ve manipülasyonun fikir babası Yahudi........

© Doğruhaber