We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Son Peygambere Ümmet Olmak Bir İmtiyaz mı?

25 80 15
07.09.2021

Nedense Müslümanlar Hz. Muhammed Aleyhisselam’ın son peygamber olmasını, Ona indirilen vahyin de son vahiy oluşunu bir imtiyaz, bir ayrıcalık olarak görmüşler ve diğer dinlerin mensuplarına karşı bunu her zaman bir övünç vesilesi yapmışlardır.

El haak doğrudur, O son peygamberdir, Ona indirilen Vahiy de son vahiydir, bunu tartışmaya hiç gerek görmeyiz bile. O günden sonra her ne kadar bir takım sahtekârlar peygamberlik iddiasında bulunmuş olsa da saman alevi kadar dahi parlayamadan sönüp gitmişlerdir.

Bunun altını çizdikten sonra biz baştaki sorumuza dönelim;

Son Peygamber’e (s.a.v) ümmet olmak bir ayrıcalık, bir övünç vesilesi midir?

İyi düşünürsek bu bir risktir, bu bir sorumluluk yüklenmektir, hem de çok büyük bir sorumluluk.

Mademki kıyamet gününe kadar bir daha peygamber gelmeyecek, O Peygamberin risaletini, Ona verilen........

© Doğruhaber


Get it on Google Play