İnsanın kuyruk sokumu kemiği olarak bilinen, Arapların acbü'z-zeneb dediği parça, bedenin çürümeyen tek parçasıdır. Beden tamamen çürüse de o parça çürümez. İsterse üzerinden 1000 yıl geçsin. O parça, kuyruk sokumunun içinde küçük bir yerdir. Aynen tohum gibi.

Bu gerçeği biyoloji ilminin organizmalardaki kalıtımını inceleyen genetik ilmi de doğrulamakta ve insanoğlunun varlığının asla çürümeyen bu nokta üzerinden süreceğine dair veriler sunmaktadır.

Biyoloji ilminin yeni künhüne vakıf olduğu bu bilgiyi, Allah Teala’nın Necm Suresinde “Kendi hevesinden konuşmayan” diye nitelendirdiği peygamberimiz 14 asır öncesinden şöyle ilan etmekteydi. “Sonra Allah gökten bir (hayat) suyu indirir ve bu sayede ölüler, bitkinin yerden bitişi gibi (kabirlerinden) çıkarlar. İnsan cesedi bütünüyle çürüyüp yok olur, ancak acbü'z-zeneb müstesna, insanlar bundan yaratılır” (Buhârî, “Tefsîr”, 39/3, 78/1; Müslim, “Fiten”, 141; İbn Mâce, “Zühd”, 32).

Buradan Filistin’e gelmek istiyorum. Bakın ne demek istiyorum;

Televizyonlarda sık sık gösterilen ve tamamen yeşil olan 1947’deki Filistin haritasını görmüşsünüzdür. Harita % 100 yeşildir. 1948 yılında İngiltere marifeti(!) ve dalaverelerle İsrail adıyla bir şebeke inşa edildiğinde o yeşil alanın oranı % 44’e düştüğünü görmekteyiz. 6 gün savaşı olarak bilinen, o zaman da bu zaman da beş kuruş etmeyen Mısır, Ürdün, Suriye ve İsrail arasında meydana gelen 1967’deki savaşta o yeşil alanın % 22’ye düştüğünü görüyoruz. Günümüzde, 2023’te yeşil alan oranı % 15 olarak görülmektedir.

% 15 olarak gösterilen o yeşil alan parçası da sadece Gazze ve Batı Şeria’dır. Ama ben Batı Şeria’yı Abbas’ın ve İsrail’in kontrolünde olduğu için yeşil alan olarak saymıyorum. İşgalciler istedikleri zaman oraya girip çıkabiliyorlar. Dolayısıyla orası yeşil sayılmaz. Bu durumda da yeşil alan % 1 kadar bir oran ile küçücük bir yer olarak sadece Gazze kalıyor. Aynen Filistin haritasının kuyruk sokumu gibi bir şey. Küçücük bir nokta. Bu açıdan ben Gazze’yi Filistin haritası üzerindeki o yeşil noktasıyla, insanoğlunun çürümeyen ve diriliş noktası olarak bilinen kuyruk sokumundaki o noktaya benzetiyorum ve Gazze’de çürümeyecek ve düşmeyecek diyorum. Özgür Filistin bu nokta üzerinden yani Gazze üzerinden neşvünema olacak diyorum. Buna inanıyorum. Değil Amerika, değil Avrupa, tüm dünya da Gazze üzerine çökse çürümez, düşmez diyorum. Bu konuda inancım tamdır.

Allah beni utandırmasın.

QOSHE - İnsanın diriliş tohumu kuyruk sokumu - M. Ziya Gümüş
menu_open
Columnists Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnsanın diriliş tohumu kuyruk sokumu

28 0
12.11.2023

İnsanın kuyruk sokumu kemiği olarak bilinen, Arapların acbü'z-zeneb dediği parça, bedenin çürümeyen tek parçasıdır. Beden tamamen çürüse de o parça çürümez. İsterse üzerinden 1000 yıl geçsin. O parça, kuyruk sokumunun içinde küçük bir yerdir. Aynen tohum gibi.

Bu gerçeği biyoloji ilminin organizmalardaki kalıtımını inceleyen genetik ilmi de doğrulamakta ve insanoğlunun varlığının asla çürümeyen bu nokta üzerinden süreceğine dair veriler sunmaktadır.

Biyoloji ilminin yeni künhüne vakıf olduğu bu bilgiyi, Allah Teala’nın Necm Suresinde “Kendi hevesinden konuşmayan” diye nitelendirdiği peygamberimiz 14 asır öncesinden şöyle ilan etmekteydi. “Sonra Allah gökten bir (hayat) suyu indirir ve bu sayede ölüler, bitkinin yerden bitişi gibi (kabirlerinden) çıkarlar. İnsan cesedi bütünüyle çürüyüp yok olur,........

© Doğruhaber


Get it on Google Play