We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

Kuşatmadan Özgürlüğe

3 3 0
15.02.2019

Allahü Teâla kerim kitabında mealen şöyle buyuruyor: "Biz insanı en güzel biçimde yarattık." Peki en güzel biçimde ve en güzel kıvamda yaratılan insan bu noktada kaldı mı? Veya soruyu şöyle soralım: Başlangıç ile başlayan doğru yolda sebat etti mi?

Bu sorulara müspet bir cevap vermek isterdik, ancak insan ne bu nokta üzerinde kaldı ne de bu doğru çizgi üzerinde sebat etti.

Tin sûresindeki mezkûr ayetin hemen bir sonraki ayeti ise şöyledir. "Sonra onu aşağıların aşağısına gönderdik."

Evet; en güzel biçimde, şekilde ve kıvamda yaratılan insan daha sonra aşağılık bir varlık, aşağılarda bir varlık, başka bir ayette belirtildiği şekli ile hayvandan daha seviyesiz bir varlık durumuna gelebiliyor. Zannederim ki; bugün gelinen noktada yaşananlar bu durumu anlamamızı sağlamaktadır. İnsanlık, yaratan, yaşatan ve rızık veren yaratıcısını layıkıyla tanımadıkça, O’na hakkıyla kul olamadıkça, problemleri çözme yerine, problemlerin kaynağı olacaktır.

"Allah'a kul olmaktan kaçınanlar, başka kullukların, en aşağılık kullukların çirkefine batarlar. Hayatlarını dar bir görüşle, yükselme arzusuyla, makam mevki hırsıyla sürdürmeye çalışırlar. Bilgisizlik, yetersizlik ve ihtirasla bulaşmış fikir ve........

© Doğruhaber