Ključen problem tega koncepta je neenakomerna letna in dnevna dinamika proizvodnje električne energije. Po podatkih iz Nemčije sončne elektrarne v šestih mesecih, m...

QOSHE - Za korenito spremembo energetskega koncepta - Jože P. Damijan
menu_open
Columnists . News Actual . Favourites . Archive
We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close