We use cookies to provide some features and experiences in QOSHE

More information  .  Close
Aa Aa Aa
- A +

İnsanlığın yenilenme umudu -3

9 2 1
15.05.2022

Bir ayna bulmak ve aynada biz olmayan bizin izdüşümü ile konuşmak. İnsanları yargılamadan, sorgulamadan ve mahkûm etmeden bir aynada kendinizle konuşun. Son bir asrın kimliği ile değil. Bin yıllık kimliğinizle. Altı asırlık Osmanlı kimliğinizle hesaba çekin kendinizi. Vatandaşlık, vatan için ölmek, ortak coğrafya, jeopolitik (…) aidiyet ifade eden ne kadar güncel kelime, kavram, terim varsa aynadaki sizle sorgulayın.

1071’de Malazgirt’teydik. Alparslan’la ve onun yiğitleriyle omuz omuza savaştık. Kimimiz Ermeni, kimimiz Kürt, kimimiz Hıristiyan Türk olarak ordaydık. Bir toprağı vatan edinmenin yolculuğuna çıkmıştık. Göç ediyorduk ve yolumuza örülen duvarları yıkarak ilerliyorduk.

Bursa başkent olduğunda Çanakkale üzerinden Rumeli’ye demir attık. Balkanlarda Hristiyan Türk kavimleriyle, Boşnaklarla, Slav, Sırp, Yunan, Bulgar, Makedon ve Arnavutlarla komşu olduk. Anadolu’dan yerleşimciler taşıdık o topraklara. Dervişler dergahlarının duvarlarını manastırların duvarlarına bitiştirdiler. Bu coğrafyanın çocukları Selçuk Devleti’nden itibaren insanları inanç, dil ve yaşama biçimlerine göre değil: sadece insan oluşlarına göre değerlendirdi. Ekmeğini, suyunu, bağını ve bahçesini paylaştı. Dertleriyle dertlendi; çocuklarını emanet etti, çocuklarını emanet aldı. Sütü olmayan annelerin çocukları, etnik ve dinî kimliğine bakılmaksızın sütü olan annelerin sütüyle beslendiler ve süt kardeşleri oldular bu topraklarda.

Anadolu içlerinde Rumlarla komşu olduk, Ermenilerle de. İbadethanelerinin yanına mescitlerimizi inşa ettik. Çan sesi ile ezan sesi birlikte yankılandı sokaklarda. Sonra İstanbul’u fethettik ve yerleştik. İstanbul, Hıristiyan Ortodoksların dinî merkeziydi, statüsüne müdahale etme yerine daha da güçlendirildi ve statüsünü hâlâ koruyor. Sonra Endülüs’te zulme maruz kalan Yahudiler gelip yerleştiler topraklarımıza. Macaristan’a, Selanik’e, Edirne’ye, İzmir’e, İstanbul’a. Medine’de tanıştığımız ve birlikte yaşama tecrübemizi Maveraünnehir, Kudüs ve Endülüs’te tecrübe ettiğimiz Yahudiler, İspanyol zulmünden kaçarak Osmanlı topraklarına geldiler ve birlikte yaşama mesaimizi başka bir boyuta taşıdık.

Bu anlatılara konu insanlar Hint Yarımadası, Yemen, Arabistan, Mısır, Suriye, Irak, İran (Büyük Selçuk Dönemi), Kuzey Afrika, Kafkasya,........

© Diriliş Postası


Get it on Google Play